Revista Proactive

Vezi mai jos articolele din domeniul contabilității și nu numai! 

Acestea sunt elaborate de experți în domeniu într-un limbaj accesibil

Conform art. 33 alin. (1) din Codul Fiscal, persoanele fizice care au un venit anual impozabil mai mic de 360 000 lei, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 901 CF , au dreptul la scutirea personală în sumă de 27 000 lei pe an - din anul 2022 (25 200 lei – pentru anul 2021...
Donația este un proces realizat printr-un contract, prin care o persoana care are titlul de donator cedează către altă persoana dreptul de proprietate al unui bun mobil sau imobil, în mod gratuit si irevocabil (pot exista excepții). Conform art. 90, alin. (31), persoana juridică care...
Închiderea anului financiar 2022 presupune numeroase verificări și activități pentru contabili. Ce ar trebui să reușești să faci până la sfârșitul lunii decembrie? Urmărește lista activităților de mai jos și vezi dacă ai pus bifele pentru toate....
La începutul unei afaceri apar o mulțime de întrebări, iar cele mai importante dintre ele sunt legate de modul de administrare al finanțelor. Este nevoie de un contabil? Dar de un program de contabilitate? Daca da, cum alegi contabilul si cât de bun este...
În ultima perioadă a luat amploare fenomenul influencerilor. Platformele pe care aceștia le folosesc și interacțiunea cu cei care-i urmăresc le aduc venituri, uneori chiar destul de ridicate. Veniturile lor nu constau doar în bani, ci și în produse sau servicii, deoarece uneori ”răsplata”...
Pentru a obține pensia pentru limită de vârstă sunt necesare a fi îndeplinite două condiții: vârsta necesară de pensionare și stagiul necesar de cotizare. Care este vârstă necesară pentru a beneficia de pensie în Republica Moldova? De la ...
Sectorul resurselor umane are un rol important pentru compania ta, deoarece el are grijă de una dintre cele mai importante resurse ale acesteia - angajații săi. Astfel, că ai o mare răspundere când pui în aplicare orice decizie legata de resursele umane: angajare, concediere, regim de...
Atunci când hotărăști să ai propria afacere, trebuie sa iei mai multe decizii. Una dintre ele se referă: dacă ar trebui sau nu să devii plătitor de TVA. Prin urmare, o entitate nou înființată are două posibilități din punct de vedere al TVA-ului: Fie să rămână neplătitoare de TVA încă de la...
Automobilul – proprietate privată și nefolosit în activitatea de întreprinzător este considerat activ de capital, potrivit art. 39 alin. (1) CF. Conform prevederilor art.18. lit. e) CF, în componența venitului impozabil se include și creșterea...
Concediul de odihnă plătit se acordă angajatului pentru fiecare un an de muncă a acestuia la entitatea respectivă, începând de la data angajării în baza Contractului individual de muncă.  Angajatorul are obligația de a lua măsurile necesare pentru ca salariații să folosească concediile...
Pe 9 august 2021, a fost înregistrat în Parlament proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.15; Legea pentru punerea în aplicare a...
În cazul în care salariata revine la serviciu din concediu de maternitate și nu pretinde la scutirea pentru persoana întreținută conform art.35 din Codul fiscal, atunci nu apare obligația de a prezenta angajatorului o Cerere nouă privind acordarea scutirilor. Dacă revenind la...
În timp, această întrebare a iscat multe discuții, confuzii și nemulțumiri. 
Fondatorul entităţii (pentru persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, persoanei fizice care....
Concediul de odihnă este tot mai aproape așa că am pregătit o serie de sfaturi importante oferite de Rodica CUȘMĂUNSĂ de la Departamentul CAAE, ASEM care îți spune cum să procedezi în...

IMPORTANT Este interzisă neacordarea concediului de odihnă anual timp de doi ani consecutivi. 

Neacordarea concediului anual atrage după sine răspundere conform art. 55 din Codul contravențional - amendă de la 200 la 350 de unităţi convenţionale...

În fiecare lună primești Fluturașul salarial. Ți-ai pus vreodată întrebarea cum s-a calculat salariul tău? Noi explicăm, iar tu verifică! Mulți dintre noi își pun întrebarea: cum se calculează salariul spre plată? ce fel de rețineri se fac și cum ele se determină? În continuare, vom explica pas cu pas modul de calcul al salariului...

Fiecare persoană angajată are dreptul să solicite la locul său de muncă scutirea pentru persoanele întreținute la determinarea impozitului pe venit din salariu. Ce este scutirea? Este o parte din salariul calculat care nu va fi...

Conform art. 942 din Codul Civil este prevăzut că, în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la dobândă (majorarea) de întârziere pentru suma respectivă din data imediat următoare scadenței plății până...

Suma creanțelor compromise ce urmează a fi deduse sunt ajustate în rândul 03015 din Anexa 2D din Declarația VEN 12: în col.2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în col.3 – cheltuielile constatate în scopuri fiscale, conform art.31 alin.(1) din CF....

Conform art. 25 alin. (2) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor aferente dobânzilor suportate în baza contractului de împrumut de către agenţii economici debitori în folosul persoanelor fizice se...

Ajutorul material acordat persoanelor fizice care nu sunt angajați ai entității cade sub incidenţa art. 90 din CF. Prin urmare, din sumele ajutoarelor materiale acordate persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţi: se va calcula și se va...

Angajatorul este în drept să acorde anual salariaţilor ajutor material în modul şi condiţiile prevăzute de contractul colectiv de muncă, de alt act normativ la nivel de unitate şi/sau de actele normative în vigoare. Ajutorul material poate fi acordat salariatului: în baza cererii lui scrise...

În cazul în care salariatul revine la serviciu din concediu de maternitate și nu pretinde la scutirea pentru persoana întreținută conform art.35 din Codul fiscal, atunci...

De mai bine de un an a fost deschis primul Park IT din Republica Moldova, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor, deja sunt înregistrați mai mult de 400 de rezidenți. Totuși ce i-a motivat pe aceștia? 

Facilitatea fiscală pentru rezidenţii...

Obligativitatea eliberării facturilor fiscale. Pentru vânzarea cu amănuntul și prestările de servicii în locurile special amenajate și în cadrul comerțului online, cu plata în numerar și/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturilor fiscale nu...

Am ales sistemul electronic E-factura pentru a elibera facturile fiscale, cel mai mare avantaj al acestei platforme este faptul că nu trebuie să colectăm datele bancare ale clienților noștri, ceea ce ne consuma mult timp, în acest mod se evită greșelile tehnice. 

Totodată, vreau să menționez că...

Ne punem întrebarea, însă, dacă știm să “ citim “ situațiile financiare ale firmelor noastre sau ale altor firme, dacă reușim să tragem concluzii pertinente din simpla analiză a datelor din Bilanț si Situația de profit si pierdere.

În continuare ne propunem să...

Dacă concediul anual a fost acordat înainte de expirarea duratei respective a timpului lucrat efectiv, adică în avans și la revenirea din concediu, contractul individual de muncă se desface, reținerile din salariu se pot face numai în cazurile prevăzute de art. 148 din...

În conformitate art. 118 CM, angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru ca salariaţii să folosească concediile de odihnă în fiecare an calendaristic. Pentru evitarea încălcării legislației muncii, art. 116 al CM obligă toți angajatorii să...

Cu cât va crește salariul mediu lunar pe economie în anul 2021?

Responsabil de politica salarială în sectorul real al Republicii Moldova este Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Potrivit Proiectului Hotărârii de Guvern privind aprobarea cuantumului...

În situaţia în care agentul economic deţine un ECC înregistrat la unitatea comercială staţionară, apare întrebarea dacă acesta poate fi utilizat pentru emiterea bonurilor fiscale aferente mărfurilor şi serviciilor livrate la domiciliu? În funcţie de situaţia concretă, entitatea poate proceda...