Utilizarea echipamentelor de casă


Utilizarea echipamentelor de casă şi control la efectuarea decontărilor în numerar la livrarea mărfurilor la domiciliu

Potrivit art. 8 alin. (2) lit. c) din CF, încasările băneşti în numerar urmează a fi efectuate exclusiv prin intermediul echipamentelor de casă şi control (în continuare – ECC), respectându-se reglementările aprobate de Guvern.

Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi sigilare a echipamentelor de casă şi de control stabileşte că contribuabilul care, potrivit CF, are obligaţia să folosească ECC la decontările băneşti în numerar/sau prin alt instrument de plată, înregistrează ECC la subdiviziunile SFS în a căror raze teritoriale de deservire sunt amplasate unităţile structurale care vor fi dotate cu aceste ECC.

În situaţia în care agentul economic deţine un ECC înregistrat la unitatea comercială staţionară, apare întrebarea dacă acesta poate fi utilizat pentru emiterea bonurilor fiscale aferente mărfurilor şi serviciilor livrate la domiciliu?


Considerăm că, în funcţie de situaţia concretă, entitatea poate proceda în modul următor:

  1. Dacă dispune de ECC staţionar fără acumulator, entitatea va fi obligată să procure şi să înregistreze un ECC mobil;
  2. În cazul în care dispune de ECC cu acumulator, entitatea va fi în drept să îl utilizeze în calitate de ECC mobil;
  3. Dacă a deschis un magazin on-line pe aceeaşi adresă cu magazinul staţionar, entitatea va putea utiliza ECC existent dacă acesta este dotat cu acumulator.
  4. În situaţia în care a deschis un magazin on-line pe o altă adresă decât cea a magazinului staţionar, entitatea va trebui să procure şi să înregistreze un ECC suplimentar. Dacă agentul economic deţine un ECC înregistrat la unitatea de comerţ staţionară care poate fi utilizată pentru livrările de mărfuri la domiciliul consumatorului (ECC mobil) şi doreşte să o utilizeze pentru magazinul on-line, contribuabilul nu are obligaţia să-l înregistreze după subdiviziunea respectivă, dacă adresa magazinului on-line coincide cu adresa magazinului staţionar respectiv.