Ajustarea în scopuri fiscale a creanțelor compromise


🔴 Suma creanțelor compromise ce urmează a fi deduse sunt ajustate în rândul 03015 din Anexa 2D din Declarația VEN 12: în col.2 – cheltuielile constatate în contabilitatea financiară, iar în col.3 – cheltuielile constatate în scopuri fiscale, conform art.31 alin.(1) din CF.

⚖️ În conformitate cu prevederile art.31 alin.(1) din CF, se permite deducerea oricărei datorii compromise, conform legislaţiei, dacă această datorie s-a format în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

💰Datoria se consideră compromisă dacă corespunde criteriilor specificate la art.5 pct. 32 din CF și doar în baza documentului corespunzător prin care se confirmă apariţia circumstanţei respective de implicare într-o formă juridică în condiţiile legii.


⚡ Datorie compromisă este creanță care este nerambursabilă în cazurile în care (art. 5 (32)):

👉🏼 a) agentul economic lichidat nu are succesor de drepturi;

👉🏼 b) persoana juridică sau fizică care desfășoară activitate de întreprinzător, declarată insolvabilă nu are bunuri;

👉🏼 c) persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător și GȚ (de fermier) sau ÎI nu are, în decurs de 2 ani din ziua apariției datoriei, bunuri sau este în insuficiență de bunuri ce ar putea fi percepute în vederea stingerii acestei datorii;

👉🏼 d) persoana fizică a decedat și numai există persoane obligate prin lege să onoreze obligațiile acesteia;

👉🏼 e) persoana fizică, inclusiv membri GȚ (de fermier) sau ÎI, care și-a părăsit domiciliul nu poate fi găsită în decursul termenului de prescripție stabilit de legislația civilă;

👉🏼 f) există actul respectiv al instanței de judecată sau al executorului judecătoresc (decizie, încheiere sau alt document prevăzut de legislația în vigoare) potrivit căruia perceperea datoriei nu este posibilă;

👉🏼 g) datoria în mărime de până la 1000 de lei are termenul de prescripție expirat.

Termenele de prescripție sunt stabilite în articolele 267-270 din Codul Civil și pot fi modificate prin acordul părților. ⌛Termenul de prescripție general în interiorul căruia întreprinderea poate să-și apere, pe calea inițierii în instanță de judecată, dreptul încălcat este de 3 ani (art.267, alin.(1) din Codul Civil.📙

❗Totuși, valoarea de până la 1000 lei a datoriilor care au un termen expirat vor fi permise spre deducere!


📌 Implicațiile fiscale

CF oferă dreptul de deducere la calcularea impozitului pe venit pentru persoanele juridice a datoriilor compromise doar în cazul existenței unei hotărâri definitive a unei instanțe de judecată sau a executorului judecătoresc.


🔶 Cu privire la Impozitul pe venit (art. 31, alin. (1) CF))

  • există hotărârea definitivă a unei instanțe de judecată sau a executorului judecătoresc – cheltuielile cu creanțele compromise se deduc în scopuri fiscale;
  • nu există hotărârea definitivă a unei instanțe de judecată sau a executorului judecătoresc – cheltuielile cu creanțele compromise NU se deduc în scopuri fiscale;

🔶 Cu privire la TVA

  • există hotărârea definitivă a unei instanțe de judecată sau a executorului judecătoresc – are loc trecerea în cont a TVA, prin formula contabilă: Dt 221 Ct 534.4 suma cu semnul ”-”;
  • nu există hotărârea definitivă a unei instanțe de judecată sau a executorului judecătoresc – cheltuielile cu creanțele compromise NU se deduc în scopuri fiscale;

🔥 Aplicație practică. În anul 2020, întreprinderea, în rezultatul inventarierii, a constat următoarele creanțe comerciale cu termenul de prescripție expirat în sumă de 6.000 lei (soldul contului Dt 221), inclusiv TVA-1.000 lei, pentru care nu există o confirmare în scopuri fiscale.

În baza datelor din exemplu, entitatea a contabilizat:

  1. Decontarea creanței comerciale compromise, fără TVA

Dt 712 Ct 221 5 000 lei

  1. Ajustarea (stornarea) sumei TVA aferenta creanței comerciale compromise (1 000 lei)

Dt 714 Ct 221 1 000

👉🏼 La determinarea venitului impozabil pentru anul 2020, cheltuielile provenite din derecunoașterea creanţei comerciale compromise și a sumei TVA, necesită să fie ajustată prin rd.03015 și rd.03016 din anexa 2D la Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), după cum urmează:

  • Rd. 03015 ”Deducerea datoriilor compromise” (art. 31 alin. (1) din CF): colonița 2 – 5 000, colonița 3 – 0, diferența – (5 000) lei.
  • Rd. 03046 ”Alte cheltuieli ce nu țin de activitatea de întreprinzător” (TVA): colonița 2 – 1 000, colonița 3 – 0, diferența – (1 000) lei.

✅ În rezultatul ajustărilor efectuate, venitul impozabil se va majora cu 6 000 lei.