Articol

Vânzare automobil de către persoană fizică: sunt careva obligații fiscale?
Automobilul – proprietate privată și nefolosit în activitatea de întreprinzător este considerat activ de capital, potrivit art. 39 alin. (1) CF.

Conform prevederilor art.18. lit. e) CF, în componența venitului impozabil se include și creșterea de capital.

Mărimea creșterii de capital provenite din vânzarea activelor de capital, inclusiv a automobilului este egală cu diferența dintre suma încasată și baza valorică a acestor active (art.40 alin. (1) CF).

Baza valorică a automobilului constituie costul de cumpărare a acestuia și se confirmă documentar.

În calitate de documente ce confirmă baza valorică a automobilului ar putea servi: Contractul de vânzare – cumpărare, Invoice, declarația vamală (în cazul importului acestuia), factura fiscală și actul confirmativ privind achitarea de fapt a prețului. 

De exemplu, în luna septembrie 2021 o persoană fizică vinde automobilul pentru uz personal unei entități la prețul de vânzare de 180 000 lei. Conform Contractului de vânzare-cumpărare, costul de procurare a automobilului a constituit 150 000 lei.

Prin urmare, persoana fizică obține o creștere de capital impozabilă în mărime de 30 000 lei (180 000 – 150 000).

În conformitate art. 40 alin. (7), din creșterea de capital obținută se impozitează doar 50%. Astfel, impozitul pe venit va constitui 1 800 lei (30 000 x 50% x 12%).

Important! În cazul în care persoana fizică nu dispune de documente confirmative privind costul de cumpărare a automobilului, impozitul pe venit în mărime de 12% se va calcula din suma creșterii de capital, fără a lua în calcul costul de cumpărare a acestuia.

În exemplul nostru, impozitul pe venit în cazul lipsei documentelor confirmative de procurare a automobilului ar constitui 10 800 lei (180 000 x 50% x 12%).

De menționat, că persoana fizică este obligată să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18 ) pentru anul 2021.