E-Factura


În anii de activitate a companiei Proactive Consulting am fost întrebată de nenumărate ori de ce nu aplicăm semnătura olografă pe factură, de ce factura nu este pe ”hârtie galbenă”, de ce nu este aplicată ștampila entității, ce fel de facturi mai sunt și acestea și multe alte întrebări de acest gen. 

În sfârșit am găsit timpul necesar pentru a formula un răspuns elocvent și argumentat la aceste întrebări :) 

Am ales sistemul electronic E-factura pentru a elibera facturile fiscale, cel mai mare avantaj al acestei platforme este faptul că nu trebuie să colectăm datele bancare ale clienților noștri, ceea ce ne consuma mult timp, în acest mod se evită greșelile tehnice. 

Totodată, vreau să menționez că având semnătură electronică digitală (stick) pentru un an se achită 200 lei pentru a semna un număr nelimitat de acte (facturi, dări de seamă, cereri). 

Odată ce noi prestăm servicii, aplicarea de către Furnizor a semnăturii olografe şi ştampilei pe suportul de hârtie nu este obligatorie, p.8 al Regulamentului cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice “e-Factura”.

În temeiul ORDIN Nr. 118 din 28.08.2017, la livrarea serviciilor, semnătura şi aplicarea ştampilei beneficiarului pe exemplarul facturii fiscale a furnizorului, în baza cărora sunt înregistrate veniturile, nu este obligatorie. 

Astfel noi am decis să ne ușurăm munca, să optimizăm timpul. Nu insistăm să semnați sau să aplicați ștampila pe exemplarul nostru. 

Surse:

1. ORDIN Nr. 562 din 04.04.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice “e-Factura”

2. ORDIN Nr. 118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia

------

ProactiveConsulting SRL