Demisia salariatului care și-a folosit deja concediul de odihnă


Dacă concediul anual a fost acordat înainte de expirarea duratei respective a timpului lucrat efectiv, adică în avans şi la revenirea din concediu, contractul individual de muncă se desface, reţinerile din salariu se pot face numai în cazurile prevăzute de art. 148 din Codul Muncii.


Astfel, potrivit art. 148 alin. (4) din Codul muncii, în caz de eliberare a salariatului înainte de expirarea anului de muncă în contul căruia a fost folosit deja concediul, angajatorul îi poate reţine din salariu suma achitată pentru zilele fără acoperire ale concediului.


Reţinerea pentru aceste zile nu poate fi efectuată dacă salariatul şi-a încetat sau suspendat activitatea în caz de:

  • încorporare în serviciul militar în termen sau în serviciul civil;
  • ocuparea unei funcții elective în autoritățile publice, în organele sindicale sau în cele patronale;
  • concediere în legătură cu lichidarea unității sau încetarea activității angajatorului persoană fizică, reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate;
  • constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcției deținute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical;
  • constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente, confirmate prin hotărârea comisiei de atestare;
  • transferarea salariatului la o altă unitate cu acordul celui transferat şi al ambilor angajatori;
  • demisia în legătură cu pensionarea sau înmatricularea la o altă instituţie de învăţământ, precum şi în alte cazuri prevăzute de contractul colectiv sau cel individual de muncă ori prin acordul părţilor.

Cât priveşte ajutorul material adăugat la indemnizarea de concediu anual, modul şi condiţiile de acordare ale acestuia, inclusiv în cazul eliberării din serviciu a salariatului, urmează să fie determinate prin contractul colectiv de muncă (art. 1651 din Codul muncii).