Articol

Scutirea pentru persoanele întreținute 

la determinarea impozitului pe venit

Fiecare persoană angajată are dreptul să solicite la locul său de muncă scutirea pentru persoanele întreținute la determinarea impozitului pe venit din salariu.

Ce este scutirea? Este o parte din salariul calculat care nu va fi impozitat cu impozit pe venit, cota căruia este la momentul actual de 12%. 


Care este mărimea scutirii pentru persoanele întreținute? Mărimea acesteia constituie 4 500 lei anual sau 375 lei lunar, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilități severe şi accentuate, pentru care scutirea constituie 18 900 de lei anual. (art.35 din CF). 


Cine este considerată persoana întreţinută? Persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos: 

 👉🏻  a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;

 
 👉🏻 b) are un venit ce nu depăşeşte suma de 11 280 lei anual sau 940 lei lunar. La calcularea venitului nu se include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate. 

Astfel, în calitate de persoane întreținute pot fi recunoscuți: 

 1. copiii; 

 1. copiii soțului/soției (copii din altă căsătorie); 

 1. părinții; 

 1. părinții soțului/soției (socrii); 

 1. înfietorii (părinții care stabilesc filiația prin adopție); 

 1. înfiații (persoanele adoptate); 

 1. înfietorii soțului/soției; 

 1. înfiații soțului/soției (persoanele adoptate de către unul din soți până la înregistrarea căsătoriei); 

 1.  rude de gradul II în linie colaterală (frați/surori) cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie; 

 1. persoanele aflate sub tutelă (instituită conform prevederilor art.142 din Codul familiei); 

 1. persoanele aflate sub curatelă în vârsta de 14-18 ani (instituită conform prevederilor art.142 din Codul familiei). 


IMPORTANT! Numărul de contribuabili care pot utiliza scutirea pentru una și aceeași persoană întreținută nu este limitat prin lege, în sensul că ambii părinți pot utiliza scutirea pentru unul și același copil, toți copiii pentru unul sau ambii părinți etc.

 

De care venituri urmează să se ţină cont la determinarea venitului obţinut de către persoanele întreţinute?

La determinarea venitului (ce nu depăşeşte suma de 11 280 lei anual sau 940 lei lunar) obținut de către persoanele întreținute pe parcursul unei perioade fiscale se va ţine cont de veniturile impozabile şi cele neimpozabile, obținute din surse aflate în Republica Moldova, cât şi din cele aflate în afara Republicii, cu excepția alocațiilor achitate persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate. 


De exemplu, o persoană angajată care are la întreținere un părinte pensionar, va beneficia de scutirea în sumă de 4 500 lei anual, în situația în care venitul părintelui (în cazul dat, pensia acestuia) nu va depăși suma de 11 280 lei anual și pe parcursul anului părintele nu va obține alte venituri. 


Cum pot solicita scutirea pentru persoanele întreţinute? Prin completarea la locul de munca a Cererii angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu.

 

Care sunt documentele pe care trebuie să le prezint la locul de muncă pentru a beneficia de dreptul la scutirea pentru persoana întreținută?


Acestea sunt: copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute; copia buletinului de identitate al persoanei întreținute; copia certificatului de căsătorie al contribuabilului; copia legitimaţiei de pensionar sau a documentului care confirmă mărimea bursei etc. 


Printre documentele care confirmă dreptul la scutirea pentru persoana întreţinută, la categoria persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate se enumeră: 

  👉🏻copia certificatului de naştere al persoanei întreţinute, iar în cazul în care persoana întreţinută este o rudă a contribuabilului în linie colaterală, de gradul al doilea inclusiv copia certificatului de naştere al contribuabilului; 

  👉🏻 copia certificatului eliberat de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale; 

  👉🏻 copia buletinului de identitate al persoanei întreţinute.