Articol

Analiza financiară a afacerii

fițuică la întocmirea notei explicative

De cele mai multe ori, ca și contabili, întocmim situațiile financiare pentru firmele a căror activitate o cunoaștem, cu ajutorul programelor de contabilitate mai mult sau mai puțin performante pe care le deținem.

Ne punem întrebarea, însă, dacă știm să “ citim “ situațiile financiare ale firmelor noastre sau ale altor firme, dacă reușim să tragem concluzii pertinente din simpla analiză a datelor din Bilanț si Situația de profit si pierdere.


Ne propunem, în continuare, să facem o scurtă trecere în revistă a ceea ce este semnificativ pentru interpretarea situațiilor financiare, în general.


▶ I. Indicatori de rentabilitate

Te ajută să înțelegi care este capacitatea companiei tale de a genera profit. Acești indicatori dezvăluie cât de eficientă este o societate în a-și utiliza resursele pentru a genera profit. Obținerea unui profit pe termen lung înseamnă supraviețuirea firmei.


1. Rata rentabilității financiare (rata capitalului) (RRF) indicator care calculează eficiența cu care o companie folosește banii investiți de asociați pentru a genera profit.


Formula de calcul: RRF = (Profit net/Total capital propriu) * 100

Interpretarea: Cu cât este mai mare procentul de rentabilitate a capitalului, cu atât este mai profitabilă investiția asociaților.


2. Rata rentabilității comerciale (RRC) calitatea unei firme este validată prin aprecierea produselor sale pe piata situație evidențiată prin cifra de afaceri.


Formula de calcul: RRC = (Profit brut/Vânzări nete) * 100

Interpretarea: Această rată indică capacitatea activității proprii de a genera profit. Mărimea ridicată a sa reflectă posibilitatea financiară de reînnoire rapidă a echipamentelor firmei.


3. Rata rentabilității economice (RRE) - reflectă raportul dintre rezultatul economic (profit sau pierdere) si mijloacele economice angajate pentru obţinerea acestuia, respectiv totalul activelor.


Formula de calcul: RRE = (Profit până la impozitare/Total active) * 100


Interpretarea: Analiza ratei de rentabilitate economica nu se poate face decât prin studierea evoluției în timp a indicatorilor și a componentelor acestora (rezultate, capitaluri), referitoare la aceeași întreprindere. De asemenea, rata rentabilității economice trebuie sa fie superioara ratei de inflație, pentru ca întreprinderea sa-si poată menține substanța sa economică.


▶   II. Indicatori de lichiditate

Lichiditatea reflectă capacitatea companiei de a-și onoara obligațiile prin transformarea activelor curente (stocuri, creanțe, investiții) în numerar. O companie lichidă e una care generează suficient de mult cash pentru a-și onora datoriile.

 De cele mai multe ori, afacerile nu sunt închise din cauza ideii proaste, ci din cauza crizei de cash care nu mai permite creșterea și activitatea zilnică.

1. Lichiditatea generală (LG)

Formula de calcul: LG = Active circulante/Datorii curente

Interpretarea: Acest indicator determină capacitatea entității de a se achita de datoriile curente din sursa activelor curente. Valoarea acceptabilă este în jur de 2, dar cu cât este mai mare cu atât este mai sănătoasă afacerea.

2. Lichiditatea imediată (LI)

Formula de calcul: LI = (Active circulante-stocuri)/Datorii curente

Interpretarea: Dat fiind faptul că stocurile nu se pot transforma imediat în disponibilități, acest indicator le elimină, exprimând capacitatea companiei de a-și plăti datoriile. Valoarea “testului acid”, pentru că așa i se spune acestui indicator, trebuie să fie mai mare de 1. Cu cât este mai mare, cu atât este mai bună situația financiară a entității.  ▶  III. Indicatori de solvabilitate (risc/datorii)

În mod uzual, se recomandă ca un raport echilibrat între datorii și capitaluri să nu depășească 3:1


1. Gradul de acoperire al dobânzilor un indicator cu semnificație practica de cunoaștere a gradului de acoperire a dobânzilor de plătit la un moment dat, pentru toate creditele contractate, din rezultatul anului curent.

Formula de calcul: Gradul de acoperire al dobânzilor = Profit până plata dobânzilor și a impozitului pe venit (EBIT) / Cheltuieli cu dobânda

Interpretare: Mărimea minima, considerata ca limita optima este de 2. În practica însă, mărimea capacitații de acoperire a dobânzii, pe seama rezultatului anului curent, se situează de foarte multe ori la nivelul critic de 1, ceea ce atenționează asupra unei activități economice cu slabe performante financiare, în timp ce o mărime subunitara a acestui indicator este foarte periculoasa, exprimând o situație financiara dificila determinata de contractarea unui volum de credite care depășește posibilitățile de plata a dobânzilor aferente, calitatea managementului financiar este în acest caz deficitara si se impune o reconsiderare a echipei manageriale.

2. Rata de îndatorare

Formula de calcul: Rata de îndatorare = Datorii totale / Active totale

Interpretare: Se consideră că având un nivel care confirma o stare financiară consolidată atunci când mărimea lor se situează sub limita de 30-40%.


3. Rata solvabilității generale reflectă gradul în care datoriile totale sunt acoperite de către activele totale ale firmei.

Formula de calcul: Rata solvabilității generale = Active totale / Datorii curente

Interpretare: Mărimea indicatorului trebuie să fie mai mare de 1.


▶  IV. Indicatori de eficiență


1. Viteza de rotație a stocurilor este un factor cheie în determinarea lichidității. O viteza de rotație mare permite afacerii sa facă mai multe operațiuni fără să își sporească activele. De ce? Deoarece viteza de rotație a stocurilor mare semnifică faptul că suma de bani blocata in stocuri este mica, lucru care îmbunătățește lichiditatea.

Formula de calcul: Viteza de rotație a stocurilor = (Stoc mediu / Costul vânzărilor) * 365 (nr. de zile)

Interpretarea: Stocurile trebuie rotite cât mai repede pentru că costul stocării include finanțarea, înregistrarea, depozitarea, prezentarea, asigurarea, uzura morală şi furturile.


2. Viteza de rotație a creanțelor - scopul calculării acestui indicator reprezintă determinarea eficienței companiei în încasarea creanțelor de la clienți. Exprimă numărul de zile în care clienții își achită datoriile către persoana juridică.


Formula de calcul: Viteza de rotație a creanțelor = (Sold mediu clienţi [valoarea creanţelor la sfârşit de perioadă]/Venitul din vânzări)x365

Interpretarea: O valoare mare a acestui indicator desemnează probleme la capitolul controlul creditului acordat clienților și creanțe greu de încasat de la clienți rău platnici.


Viteza de rotație a datoriilor - furnizori aproximează numărul de zile de creditare pe care întreprinderea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar furnizorii comerciali.

Formula de calcul: Viteza de rotație a datoriilor-furnizori = (Sold mediu furnizori /Achiziția de bunuri (fără servicii))x365

❗  Urmărește acești indicatori și vei înțelege cum funcționează lucrurile în firma ta și nu vei fi luat prin surprindere de situații neprevăzute.