Informații utile privind concediile legale de odihnă


Având în vedere că suntem în sezonul concediilor de odihnă, am strâns cele mai importante prevederi legale din Codul Muncii referitoare la concediu de odihnă pe care trebuie să le cunoști ca angajat.


Prevederile Codului muncii:

  • Concediul de odihnă anual plătit este un drept garantat pentru toţi angajații care lucrează în baza unui contract individual de muncă, indiferent că la loc de muncă de bază sau prin cumul. Angajatul nu poate nici să cedeze și nici să renunțe la el (art. 112 al CM ).
  • Concediul de odihnă pentru primul an de muncă poate fi acordat salariatului şi înainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate. Concediul de odihnă anual pentru următorii ani de muncă poate fi acordat salariatului, în baza unei cereri scrise, în orice timp al anului, conform programării stabilite.
  • Durata concediului de odihnă, de regulă, este de 28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare. (art. 113 CM). 
  • Angajaților li poate acorda concediul integral sau, în baza unei cereri scrise a salariatului, poate fi divizat în părţi, una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice. Celelalte părți ale concediului pot fi împărțite aleatoriu, reieșind din acordul dintre angajat și angajator (art. 118, pct.3 CM)

❗ IMPORTANT Este interzisă neacordarea concediului de odihnă anual timp de doi ani consecutivi. 

Neacordarea concediului anual atrage după sine răspundere conform art. 55 din Codul contravențional - amendă de la 200 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.


❗❗❗ Nu se admite înlocuirea concediului de odihnă anual nefolosit printr-o compensaţie în bani.

În caz de încetare a contractului individual de muncă, Codul muncii dispune că salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite (art. 119, alin. (1).

Cel mai mare concediu de odihnă anual plătit în Republica Moldova este de 62 de zile - pentru cadrele didactice din instituţiile de învăţământ superior, din colegii, licee, gimnazii şi şcoli de cultură generală de toate tipurile;

Dacă ai nevoie să afli răspunsul la mai multe întrebări privind salariu, poți găsi la seminarul nostru dedicat Drepturilor salariale și dărilor de seamă. Mai multe detalii despre seminar găsiți aici