Articol

Ajutor material pentru salariați

Angajatorul este în drept să acorde anual salariaţilor ajutor material în modul şi condiţiile prevăzute de contractul colectiv de muncă, de alt act normativ la nivel de unitate şi/sau de actele normative în vigoare.


Ajutorul material poate fi acordat salariatului:

  • în baza cererii lui scrise, în orice timp al anului;
  • sau adăugat la indemnizaţia de concediu.

Se va calcula și se va reține impozit pe venit?

Trebuie de menționat, că ajutorul material reprezintă o sursă de venit impozabilă, fiind calificat drept ”alte venituri” (art.18, pct. o) din CF). Prin urmare, ajutorul material se va impozita, aplicându-se cota impozitului pe venit de 12 % din venitul impozabil, în conformitate cu art.15 CF.


Se vor calcula și se vor reține prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală?

De evidențiat faptul, că conform Legii nr. 1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, ajutoarele materiale corespund tuturor cerințelor de a fi considerate” alte recompense”.

Astfel, din ajutorul material (fie acordat în expresie bănească sau în formă naturală) acordat de către angajator angajaţilor de la locul de muncă se vor calcula primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mărime de 9%.


Se vor calcula contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii de către angajatori?


Din sumele ajutoarelor materiale acordate salariaților se vor calcula contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii de către angajator, în mărime de 24%.


Nu se vor calcula contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii din sumele ajutoarelor materiale acordate (anexei 3, Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489 din 08.07.1999 se stabileşte)

  1. din Fondul de susţinere a populaţiei - acordate prin hotărîre de Guvern sau prin decizia autorităţii administraţiei publice locale;, în caz de calamitate naturală şi în alte circumstanţe excepţionale,
  2. din mijloacele sindicatelor şi patronatelor, în limita unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de către Guvern, per angajat anual (pentru anul 2021- 8 716 lei), cu excepţia ajutorului acordat în caz de deces şi/sau boală a angajatului sau a rudelor şi/sau afinilor de gradul I ai acestuia.

Cum se vor raporta ajutoarele materiale acordate angajaților în IPC21?

Ajutoarele materiale acordate angajaților se vor reflecta în col.9 din tabelul 2 al IPC21 – în luna în care a fost acordat ajutorul material, iar sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii aferente acestora – în col.11.

Cheltuielile privind ajutoarele materiale acordate salariaților sunt deductibile la determinarea venitului impozabil în vederea calculării impozitului pe venit.