Ajutor material pentru persoanele care nu sunt angajați ai entității


Ajutorul material acordat persoanelor fizice care nu sunt angajați ai entității cade sub incidenţa art. 90 din CF. Prin urmare, din sumele ajutoarelor materiale acordate persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţi:

  • se va calcula și se va reține impozit pe venit în mărime de 12%, în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din CF;
  • nu se vor calcula și nu se vor reține prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
  • se vor calcula contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii de către angajator, în mărime de 24%.
  • în IPC21 acestea se vor raporta în tabelul 1 la codul PL
  • persoana fizică care a obţinut ajutor material, va fi obligată să completeze şi să prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit - CET 18, nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune (art. 83 CF).