Articol

Fondatorul unei entități poate fi angajat în calitate de administrator la propria companie?
În timp, această întrebare a iscat multe discuții, confuzii și nemulțumiri.

Fondatorul entităţii (pentru persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, persoanei fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (notar, avocat, executor judecătoresc, mediator, administrator autorizat) poate deţine funcţia de Director şi Contabil şef avînd studiile a fi compatibile, în cazul în care contabilitatea este ţinută în baza sistemului contabil în partidă simplă. Nu este permis ocuparea funcţiilor de răspundere prin cumul în alte entităţi.

În cazul în care fondatorul unei întreprinderi individuale este concomitent și conducător al unității respective, acesta nu are calitatea de salariat, iar ca angajator evoluează doar în raport cu salariații pe care îi angajează. Dat fiind caracterul sinalagmatic al contractelor individuale de muncă, care presupune existența a două părți – angajatorul și salariatul – asemenea contracte pot fi încheiate doar între conducătorul unității și salariații acesteia; conducătorul care este și fondator al întreprinderii în cauză nu activează în baza contractului individual de muncă.

 Important!!! Fondatorul întreprinderii individuale nu poate evolua în calitate de salariat al acesteia și acesta nu poate beneficia de salariu.

În cazul unui SRL cu mai mulți fondatori și unul dintre ei deține funcția de administrator:


 • se încheie Contract individual de muncă între aceasta și ceilalți fondatori. Prin urmare, administratorul care este și fondator va avea statut de salariat;
 • beneficiază de salariu, conform Contractului individual de muncă;
 • există obligația calculării primelor obligatorie de asistență medicală, precum și a impozitului pe ven 
 • beneficiază de indemnizațiile sociale prevăzute de legislație: indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație de maternitate, indemnizație pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani, pensia de vârstă;
 • nu poate să presteze muncă prin cumul la o altă entitate sau să cumuleze funcții la entitatea pe care o conduce (art. 261 alin. (1) Codul muncii).

❗❗❗ IMPORTANT!!!! În cazul în care fondatorul unei întreprinderi este și administratorul acesteia, el nu poate fi angajat în funcția de director și/sau de contabil șef.

În cazul unui SRL cu unic fondator și fondatorul fiind concomitent și administrator: 

 • acesta nu poate încheia cu sine însăți Contract individual de muncă la entitatea sa, adică nu se poate auto-angajat; Prin urmare, n-are statut de salariat;
  Trebuie de menționat, că relația dintre SRL și administrator este reglementată de prevederile Codului civil, prin încheierea unui Contract de mandat
  .
 • nu poate beneficia de salariu în mod legal, chiar dacă activează în cadrul companiei pe care a fondat-
 • respectiv, nu apare obligația calculării primelor obligatorii de asistență medicală, nici a impozitului pe veni
 • nu beneficiază de indemnizațiile sociale prevăzute de legislație: indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație de maternitate, indemnizație pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 
Totodată, aceștia pot beneficia de drepturile sociale prin achitarea în mod individual a primei de asigurare medială obligatorie în mărime fixa, a cărei mărime pentru anul 2021 a constituit 4 056 lei anual.