Articol

Eliberarea facturii fiscale persoanelor fizice

Obligativitatea eliberării facturilor fiscale. Pentru vânzarea cu amănuntul și prestările de servicii în locurile special amenajate și în cadrul comerțului online, cu plata în numerar și/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturilor fiscale nu este obligatorie.


Termenul limită de solicitare a facturii fiscale. Factura fiscală poate fi solicitată de către cumpărător nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut livrarea (Legea 257 din 16.12.2020). 


De exemplu, la data de 01 iunie 2021 o persoană fizică a procurat un notebook de la un magazin specializat, efectuând achitarea în numerar cu eliberarea bonului de casă al ECC. Prin urmare, în această situație, persoana fizică poate solicita eliberarea facturii fiscale nu mai târziu de ultima zi a lunii iunie 2021.


Sancțiuni. Neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute se sancționează cu o amendă cuprinsă între 3 000 – 3 600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 72 000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în temenele stabilite (art. 260, alin. (4) CF).