Deducerea cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor primite de la persoane fizice


Conform art. 25 alin. (2) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor aferente dobânzilor suportate în baza contractului de împrumut de către agenţii economici debitori în folosul persoanelor fizice se acceptă în limita ratei medii ponderate a dobânzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de până la 12 luni şi peste 12 luni în secţiunea pe lei moldoveneşti şi pe valută străină.

Rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de până la 12 luni şi peste 12 luni în secţiunea pe lei moldoveneşti şi pe valută străină se determină de către Banca Naţională a Moldovei şi se publică pe pagina web oficială a acesteia.


Informația privind rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate de sectorul bancar se regăsește www.bnm.md> statistici și publicații> date statistice frecvent utilizate> Ratele medii ponderate ale dobânzilor la creditele noi acordate și ale depozitelor noi atrase și volumele aferente>Credite noi.


Informația privind rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate de sectorul bancar se regăseşte la link-ul de aici 


Ajustarea cheltuielilor cu dobânzile se efectuează la rândul 03010 ”Cheltuieli legate de dobânzile plătite sau calculate (art. 25 alin. (2) din CF)” din Anexa 2D din cadrul VEN 12. În col.2 se reflectă suma dobânzii calculate în contabilitate, iar în col.3 – suma dobânzii calculate în limita stabilită.


Trebuie de menționat, că persoanele juridice care desfășoară activitate de întreprinzător sunt obligate să reţină din fiecare dobândă şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 12 % din plată.


Suma impozitului calculat din dobânda în folosul persoanei fizice la momentul achitării se reflectă în rd. 21 la codul DOB din Forma IPC 21 (care se va prezenta până la data de 25 a lunii următoare lunii în care a fost efectuată operațiunea de achitare a dobânzii).


Nu uitați, să mai raportați informația privind dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice în:

  • Nota de informare IALS 21 - până la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal către SFS;
  • Informația privind tipul venitului achitat, suma acestuia, precum și suma impozitului pe venit reținut - până la 1 martie a anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plățile, către împrumutător - persoană fizică