Revenirea la muncă după concediu de maternitate

În cazul în care salariata revine la serviciu din concediu de maternitate și nu pretinde la scutirea pentru persoana întreținută conform art.35 din Codul fiscal, atunci nu apare obligația de a prezenta angajatorului o Cerere nouă privind acordarea scutirilor.

Dacă revenind la serviciu din concediu de maternitate salariatul dorește să utilizeze scutirea personală, cât și cea pentru persoana întreținută, atunci apare obligația prezentării unei Cereri noi care va conține informația privind scutirile solicitate la care are dreptul aceasta.

Scutirile la care are dreptul angajata se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea.De exemplu, dacă angajata revine la serviciu și scrie Cererea de acordare a scutirilor în luna august 2021, atunci va beneficia de scutire în luna septembrie 2021.

Însă, la depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2021, angajata va beneficia de mărimea scutirii la care are dreptul, în cuantum total prevăzut pentru anul respectiv.

❗ Menționăm, că mărimea scutirii anuale pentru persoanele întreținute în anul 2021 este de 4500 de lei pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilități severe şi accentuate, pentru care scutirea constituie 18900 de lei anual.