Facilitățile fiscale pentru rezidenții parcurilor 

IT


De mai bine de un an a fost deschis primul Park IT din Republica Moldova, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor, deja sunt înregistrați mai mult de 400 de rezidenți. Totuși ce i-a motivat pe aceștia?

Facilitatea fiscală pentru rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei este stabilită în art. 15 din Legea nr. 77 din 21.04.2016 şi art. 370 din Codul fiscal, prin care statul acordă rezidenţilor acestora în calitate de stimulent principal posibilitatea aplicării impozitului unic în mărime de 7 % din venitul din vânzări. Suma minimă a impozitului unic se determină lunar pentru fiecare angajat şi constituie 30 % din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv.

Impozitul unic include: 

• impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător;

• impozitul pe venit din salariu;

• contribuţiile de ASSO datorate de angajaţi şi angajatori;

• primele de AOAM datorate de angajaţi şi angajatori;

• taxele locale;

• impozitul pe bunurile imobiliare;

• taxa pentru folosirea drumurilor de către auto-vehicule înmatriculate în RM

Impozitul unic nu include: 

• impozitul pe venit reţinut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (5), art. 89, 90, 901 şi 91 din CF;

• contribuţiile de ASSO obligatorii şi primele de AOAM calculate/reţinute la efectuarea plăţilor în folosul persoanelor fizice, altele decât plăţile salariale;

• taxa pe valoarea adăugată;

• accizele;

• taxele rutiere, cu excepţia taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;

• alte impozite, taxe şi plăţi obligatorii nespecificate expres ca parte componentă a impozitului unic.


Calculul si raportarea impozitului unic simplifică mult povara contabilităţii rezidentului parcului IT, astfel în locul calculării, reţinerii, achitării şi raportării a 7 impozite, contabilitatea calculează un singur impozit prin intermediul trei indicatori simplu de calculat.

Suma impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor IT se vor încasa la Ministerul Finanţelor într-un cont trezorerial de încasări potrivit Legii nr. 77 din 21.04.2016, fiind ulterior repartizate:

 a) la bugetul de stat: impozitul pe venit obţinut din activitatea de întreprinzător – 10,0%, impozitul pe venit reţinut din salariu – 19,4%, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova – 0,1%;

 b) la bugetul asigurărilor sociale de stat: contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii de la rezidenţii parcurilor din industria tehnologiei informaţiei – 54,7%;

c) la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală: primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sub formă de contribuţie procentuală din salariu şi din alte recompense, achitate de angajatori şi angajaţi – 15,4%;

 d) la bugetele locale: taxele locale percepute de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei – 0,3%, impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice – 0,1%.

Sursă: Codul Fiscal.
---------------------------------------------------------

PROACTIVE.