Revista Proactive

Vezi mai jos articolele din domeniul contabilității și nu numai! 

Acestea sunt elaborate de experți în domeniu într-un limbaj accesibil

Conform art. 942 din Codul Civil este prevăzut că, în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la dobândă (majorarea) de întârziere pentru suma respectivă din data imediat următoare scadenței plății până la data....

În cazul în care salariatul revine la serviciu din concediu de maternitate și nu pretinde la scutirea pentru persoana întreținută conform art.35 din Codul fiscal, atunci nu apare obligația de...

De mai bine de un an a fost deschis primul Park IT din Republica Moldova, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor, deja sunt înregistrați mai mult de 400 de rezidenți. Totuși ce i-a motivat pe aceștia?

Obligativitatea eliberării facturilor fiscale. Pentru vânzarea cu amănuntul și prestările de servicii în locurile special amenajate și în cadrul comerțului online, cu plata în numerar și/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturilor fiscale nu...

Am ales sistemul electronic E-factura pentru a elibera facturile fiscale, cel mai mare avantaj al acestei platforme este faptul că nu trebuie să colectăm datele bancare ale clienților noștri, ceea ce ne consuma mult timp, în acest mod se evită greșelile tehnice. 

Totodată, vreau să menționez că...

Ne punem întrebarea, însă, dacă știm să “ citim “ situațiile financiare ale firmelor noastre sau ale altor firme, dacă reușim să tragem concluzii pertinente din simpla analiză a datelor din Bilanț si Situația de profit si pierdere.

În continuare ne propunem să...


Dacă concediul anual a fost acordat înainte de expirarea duratei respective a timpului lucrat efectiv, adică în avans și la revenirea din concediu, contractul individual de muncă se desface, reținerile din salariu se pot face numai în cazurile prevăzute de art. 148 din Codul muncii. Potrivit art. 148 alin. (4)....

În conformitate art. 118 CM, angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru ca salariaţii să folosească concediile de odihnă în fiecare an calendaristic. Pentru evitarea încălcării legislației muncii, art. 116 al CM obligă toți angajatorii să...

Cu cât va crește salariul mediu lunar pe economie în anul 2021?

Responsabil de politica salarială în sectorul real al Republicii Moldova este Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Potrivit Proiectului Hotărârii de Guvern privind aprobarea cuantumului...

În situaţia în care agentul economic deţine un ECC înregistrat la unitatea comercială staţionară, apare întrebarea dacă acesta poate fi utilizat pentru emiterea bonurilor fiscale aferente mărfurilor şi serviciilor livrate la domiciliu? În funcţie de situaţia concretă, entitatea poate proceda...