Știri

Ultimele știri din domeniul fiscal și contabil

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/ce_afaceri_din_moldova_aduc_cele_mai_mari_profituri/">Ce afaceri din Moldova aduc cele mai mari profituri. Fiecare al treilea moldovean lucrează în domeniul privat.</a></p>

Broul Național de Statistică informează că în anul 2017, în Moldova, au fost înregistrate 53,6 mii de întreprinderil mici şi mijlocii (ÎMM), ceea ce reprezintă circa 98,6% din numărul total de întreprinderi.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/modificri_la_codul_fiscal_votate_n_prima_lectur/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Modificări la Codul fiscal, votate în prima lectură</a></p>

În cazul în care la livrarea mărfurilor furnizorul emite avizul de însoțire a acestora pe perioada transportării mărfurilor, eliberarea facturii fiscale se va efectua până la sfârșitul perioadei fiscale.

<p>Sistemul unitar de salarizare: au fost propuse 17 amendamente</p>

Sistemul unitar de salarizare: au fost propuse 17 amendamente


În cadrul ședinței Guvernului din 21 noiembrie curent au fost prezentate avizele amendamentele deputaților la proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/inca_o_taxa_care_poate_fi_achitata_onlien/">Încă o taxă va putea fi achitată online</a></p>

Din această lună taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova poate fi achitată on-line, prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay).

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/contributiile_la/bass/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Contribuțiile la BASS urmează a fi achitate până la 27 decembrie 2018</a></p>

Direcţia generală de evidenţă a contribuabililor a Casei Naţionale de Asigurări Sociale comunică tuturor plătitorilor de contribuţii că în ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se acceptă operaţiuni de încasări şi plăţi bugetare, fiind efectuate doar operaţiuni interne şi de încheiere a anului bugetar.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Controale planificate pentru 2019: Agenția Națională pentru Sănătate Publică</a></p>

Circa 5000 de agenți economici din domeniul sănătății publice vor fi supuși controlului în anul viitor, dintre care 1187 vor fi verificați în primul trimestru. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a aprobat Planul controalelor planificate pentru anul 2019.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/suport/infor/mational/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Suport informațional pentru angajații din sectorul bugetar</a></p>

Pe data de 5 decembrie 2018 în cadrul Centrului Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat a fost lansată o linie specială privind aplicarea prevederilor Legii nr.270 din 23 noiembrie 2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/mo/dificari_cod_fiscal/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Serviciul Vamal va colecta plățile la buget în numerar la trei puncte de trecere</a></p>

În perioada 1 februarie — 1 iulie 2019, importul medicamentelor (grupa tarifară 3003-3004), produselor farmaceutice, materiei prime medicamentoase, produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților va fi realizat de către agenții economici din raioanele de est neînregistrați la Agenţia Servicii Publice fără perceperea drepturilor de import sau export, fără aplicarea măsurilor de politică economică, prohibiţiilor şi altor restricţii, cu condiţia rămânerii acestor mărfuri pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri_reforma_salarizarii/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Reforma salarizării, în așteptarea cadrului normativ secundar</a></p>

În perioada 17-21 decembrie 2018, contabilii din instituțiile bugetare vor fi instruiți în domeniul punerii în aplicare a Legii privind sistemul unic de salarizare în sectorul bugetar.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri_controale/planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Controale planificate pentru anul 2019: APCSP</a></p>

La 28 noiembrie curent Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) a aprobat Planul anual de controale planificate pentru anul 2019.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Care contribuabili vor fi obligați să utilizeze în exclusivitate factura fiscală electronică</a></p>

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat criteriile de selectare a agenților economici care, find înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în Lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/planul_controalelor_efectuate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Planul controalelor planificate pentru anul 2019: ANRANR</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În anul 2019 Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR) va desfășura controale planificate la 90 de agenți economici.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri_stimulare_fsiscala/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Stimularea fiscală. Astăzi expiră termenul prezentării cererii cu privire la declararea voluntară a mijloacelor băneşti</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În conformitate cu prevederile Legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală nr.180 din 26.07.2018, persoanele fizice au posibilitatea de a-și declara bunurile nedeclarate sau care au fost declarate la valoare redusă, achitând o taxă în mărime de 6% din valoarea bunurilor declarate voluntar. 

<p><a href="https://pro-active.md/stiri_din_sectorul_bugetar/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Contabilii din sectorul bugetar vor primi suport metodologic</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanţelor a elaborat Planul de acţiuni privind procesul de implementare a noii Legi cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și a organizat prima şedinţă comună a grupului de formatori, prin intermediul cărora contabilii din toate unităţile bugetare din ţară vor fi instruiţi în vederea noii modalităţi de calcul a salariilor.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri_legea_salarizarii_in_sectorul_bugetar/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea salarizării în sectorul bugetar: obțineți răspunsuri la întrebări</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Specialiștii din autoritățile și instituțiile bugetare care au neclarități și întrebări privind punerea în aplicare a Legii nr.270 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pot suna la numărul de telefon 0 8000 15 25 (tasta 6) al Centrului de Apel al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”. Apelurile sunt gratuite și pot fi efectuate de la orice telefon fix sau mobil, de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00.

<p>Legea comerțului interior: notificarea va conține datele contractului de evacuare a deșeurilor<a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Legea comerțului interior: notificarea va conține datele contractului de evacuare a deșeurilor


În cadrul regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în orice localitate, consiliul local este în drept să stabilească cerințe privind respectarea regulilor de asigurare a curățeniei pe adresa unității comerciale sau a unității de alimentație publică.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri_balanta_timpului_de_munca/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Balanța timpului de muncă pentru anul 2019</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial de astăzi, 12 decembrie 2018, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a publicat Ordinul cu privire la aprobarea balanței timpului de lucru în anul 2019.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri_stimulare_fsiscala1/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea privind sistemul public de asigurări sociale, modificată</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial din 7 decembrie curent a fost publicată Legea pentru modificarea Legii privind sistemul public de asigurări sociale, împreună cu decretul ei de promulgare. Documentul a fost elaborat în scopul excluderii prevederilor care au caracter de aplicabilitate permanentă dintr-o lege adoptată anual.

<p><a href="https://pro-active.md/modificari/in_formularul/taxi/18/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Modificări în formularul TAXI18</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi vor avea posibilitatea să opereze modificări în dările de seamă (Forma TAXI18) prezentate anterior, în care au fost comise erori la completare.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/prezentarea_situatiilor_financiare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Situațiile financiare se aprobă, se semnează şi se prezintă utilizatorilor în conformitate cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017, se spune în pct. 164 din SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”. Din 1 ianuarie 2019 vor fi puse în aplicare modificările la Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare” (SNC), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 6 august 2013.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri_declararea_voluntara/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Termenul pentru declararea voluntară este extins</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial din 12 decembrie a fost publicată și a intrat în vigoare Legea nr.302 pentru modificarea unor acte legislative din 30 noiembrie 2018, prin care sunt extinse termenele de declarare voluntară ale subiecților stabiliți în Legea nr. 180 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală. Amintim că Legea a fost pusă în aplicare din 17 august 2018, iar ulterior acest act legislativ a suferit modificări ce țin de mărimea cotelor taxei pentru declararea voluntară.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/patenta_permisa_inca_un_an/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Patenta, permisă încă pentru un an</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Activitățile de comerț cu amănuntul în baza patentei vor fi permise până la 31 decembrie 2019. Această perioadă este necesară pentru implementarea acțiunilor în scopul stimulării și gestionării tranziției activității de comerț cu amănuntul de la patentă la activitatea independentă sau alte forme legale de antreprenoriat.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri_unele_indemnizatii_se_vor_stabili_de_catre_angajator/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Unele indemnizații se vor stabili de către angajator</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ajutorul de deces, indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, indemnizațiile de maternitate și cele de paternitate în cazul angajaţilor a căror identitate şi calitate este protejată de stat, se vor stabili de către angajator.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri_administrarea_proprietatii_private/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Administrarea proprietății publice: noi atribuții pentru MEI</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Economiei și Infrastructurii administrează terenurile aferente bunurilor imobile proprietate publică a statului, inclusiv darea acestora în locaţiune/arendă sau superficie. În Monitorul Oficial din 12 noiembrie curent a fost publicată legea ce conține modificări și completări la o serie de acte legislative, inclusiv Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. 

<p><a href="https://pro-active.md/stiri_executarea_bass/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Executarea BASS pentru 11 luni ale anului curent</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a publicat Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 11 luni a anului 2018. Astfel, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 17695,5 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19339,0 mil. lei) la nivel de 91,5%.

<p>Volumul impozitelor pe produs s-a majorat cu 2,3%<a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Volumul impozitelor pe produs s-a majorat cu 2,3%


În trimestrul III al anului 2018, produsul intern brut (PIB) a constituit 57370 mil. lei și a înregistrat o creștere cu 3,4% față de trimestrul III 2017, menționează Biroul Național de Statistică.

<p>Ce indemnizații vor fi majorate în anul viitor<a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ce indemnizații vor fi majorate în anul viitor


Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului va fi majorat cu 685 lei. Astfel, în anul viitor indemnizația va constitui 6303 lei.
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii.

<p>Noi prevederi în Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la BASS<a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Noi prevederi în Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la BASS


Persoane fizice asigurate pe baza de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale se înregistrează în Registrul de evidenţă al plătitorilor computerizat în baza contractului.