Actualități 

Ultimele știri din domeniul fiscal și contabil

<h1><p><a href="https://pro-active.md/stiri/_cheltuielile_entitatilor_pentru_formarea_profesional/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Cheltuielile entităților pentru formarea profesională prin învățământ dual ar putea fi compensate</a><a href="https://pro-active.md/stiri/concediungrijirecopil/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p></h1>

Cheltuielile agentului economic suportate pentru realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual ar putea fi compensate din bugetul de stat în proporție de cel mult 50%. Modalitatea de compensare a cheltuielilor va fi prevăzută de Regulamentul privind mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru susţinerea agenților economici în vederea instruirii ucenicilor.

<p></p><h1><p><a href="https://pro-active.md/stiri/concediungrijirecopil/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Persoana care pleacă a treia oară consecutiv în concediul pentru îngrijirea copilului...</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p></h1><p></p>

În cazul în care angajata iese în concediu de maternitate și, ulterior, de îngrijire a copilului cu al treilea copil consecutiv (deci, în total au trecut deja 6 ani, perioadă în care angajata este în concediu) și acum iarăși a ieșit în concediu de maternitate (cu 2 zile înainte de expirarea concediului de îngrijire a copilului până la 3 ani), este posibil să fie concediată?

<h1><p><a href="https://pro-active.md/stiri/выплата/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Выплата пособий по временной нетрудоспособности начнётся с 18 сентября</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p></h1>

Первый платёжный перевод пособий по временной нетрудоспособности запланирован на 18 сентября текущего года. Согласно пресс-релизу Национальной кассы социального страхования (НКСС), чтобы обеспечить выплату этих пособий на основании данных, поступающих от Портала листков нетрудоспособности, специалисты Национальной кассы социального страхования работают сверхурочно и по выходным, передаёт IPN.

<h1><p><a href="https://pro-active.md/stiri/cnas/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Portalul certificatelor de concediu medical, lansat</a><a href="https://pro-active.md/stiri/plafonarea_costurilor_credetelor_nebancare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p></h1>

Odată cu lansarea Portalului certificatelor de concediu medical de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Casa Naţională de Asigurări Sociale face unele precizări. Procesul de calculare a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă va începe imediat ce instituţiile medicale vor remite datele necesare către Portal şi vor fi recepţionate de către CNAS.

<h1><p><a href="https://pro-active.md/stiri/plafonarea_costurilor_credetelor_nebancare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CNPF propune plafonarea costurilor creditelor nebancare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/baza_generalizat_a_practicii_fiscale/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p></h1>

Organizaţiilor de creditare nebancară li se va permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea creditelor nebancare, a dobânzilor aferente şi pentru acoperirea creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi a dobânzilor de leasing financiar. Prevederea este inclusă de către Comisia Națională a Pieței Financiare în proiectul de modificare și completare a unor legi, înclusiv la art.31 alin (4) din Codul fiscal.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/baza_generalizat_a_practicii_fiscale/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">A fost actualizată Baza generalizată a practicii fiscale</a><a href="https://pro-active.md/stiri/eliminri_de_scutiri_si_majorari_de_taxe/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

 Stimați contribuabili, ținem să va informăm că a fost actualizată Baza generalizată a practicii fiscale. Actualizarea a fost efectuată prin Ordinul SFS, nr. 344 din 12.08.2019

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/eliminri_de_scutiri_si_majorari_de_taxe/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Eliminări de scutiri și majorări de taxe. Guvernul a aprobat proiectul ce include prevederile despre HORECA</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cea_mai_populara_forma_juridica_de_organizare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de astăzi un proiect de lege, care prevedea modificarea mai multor active legislative. Este vorba despre eliminarea scutirii la TVA pentru sectorul HORECA, anularea amnistiei fiscale, dar și a altor șapte prevederi ce țin de domeniul fiscal.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/cea_mai_populara_forma_juridica_de_organizare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">SRL – cea mai populară forma juridică de organizare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

La situația din 1 iulie curent, în Registrul de stat al unităților de drept erau incluse 123 518 entități, potrivit datelor statistice ale Agenției Servicii Publice. După forma juridică de organizare, cele mai multe unități le reprezintă societățile cu răspundere limitată – 86 979 și întreprinderile individuale — 28 496.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/regulament_privind_casarea_bunurilor_uzate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe va fi modificat</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor a anunțat elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin HG nr. 500 din 12.05.1998.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/impozitul_pe_bunurile_imobiliare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Impozitul pe bunurile imobiliare. Întrebări şi răspunsuri</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Cine sunt subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare?
Subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare / impozitul funciar sunt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova:

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/scutirea_de_la_tva_fara_drept_de_deducere/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Scutirea de la TVA fără drept de deducere la serviciile legate de îngrijirea bătrânilor nu constituie ajutor de stat</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Scutirea de la TVA fără drept de deducere la serviciile legate de îngrijirea bolnavilor şi bătrânilor, precum şi mărfurile, din contul organizațiilor de binefacere, destinate pregătirii pachetelor pentru bătrânii nevoiași şi distribuite lor gratuit nu reprezintă ajutor de stat, potrivit Deciziei nr. ASS-51 din 12.07.2019 a Consiliului Concurenței.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/masurileministerulfinantelor/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ministerul Finanțelor „strânge toți bănuții” pentru a majora bugetul de stat: Vor fi anulate mai multe legi, printre care și proiectul privind tichetele de masă</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Vom lua măsuri pentru extinderea bazei de impozitare, bazei de capital, la 100% pentru persoanele juridice și 50% la persoanele fizice. Vorbim pentru majorarea taxelor pentru poluarea de mediu – va crește cu 50% la taxa de plastic”.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/_ordin_nr101_din_2806109/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ORDIN&nbsp;Nr. 101&nbsp;din 28-06-2019</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În temeiul art.9 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 2018, nr.1-6, art. 22) și al pct.8 din Regulamentul de activitate al Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lîngă Ministerul Finanțelor, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 63/2019 (Monitorul Oficial al R.Moldova, 2019, nr.148-158, art.718), precum şi în scopul realizării acţiunilor pentru dezvoltarea continuă şi perfecţionarea contabilităţii și raportării financiare,

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/incertitudini_privind_tratamentele_impozitului_pe_profit/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">IFRIC 23: incertitudini în privința tratamentelor impozitului pe profit</a><a href="https://pro-active.md/stiri/prestatii_sociale_altfel_de_la_1_iulie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Atunci când există o incertitudine în privința tratamentelor impozitului pe profit, o entitate trebuie să stabilească dacă să prezinte raționamentele analizate în determinarea profitului impozabil, bazelor fiscale, pierderilor fiscale neutilizate, creditelor fiscale neutilizate și cotelor de impozitare, aplicând pct. 122 din IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare și informații despre ipotezele și estimările făcute în determinarea acestora, aplicând pct. 125-129 din IAS1.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/prestatii_sociale_altfel_de_la_1_iulie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">1 iulie 2019: prestațiile sociale, altfel</a><a href="https://pro-active.md/stiri/_e_factura_obligatorie_din_1_iulie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Atenționăm contribuabilii asupra faptului că, la 1 iulie 2019, vor intra în vigoare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1221 din 12.12.2018 сu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/_e_factura_obligatorie_din_1_iulie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Fiscul&nbsp;impune&nbsp;reguli&nbsp;noi:&nbsp;E -factura&nbsp;obligatorie&nbsp;din&nbsp;1&nbsp;iulie</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Reguli noi: Serviciul Fiscal de Stat amintește că, începând cu data de 1 iulie, va fi obligatoriu utilizată serviciului ”E-factura”, la efectuarea livrărilor în cadrul contractelor de achiziții publice.

<p>I<a href="https://pro-active.md/stiri/cum_reflectam_concediile_medicale_dupa_1_iulie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">PC 18. Cum reflectăm concediile medicale după 1 iulie</a><a href="https://pro-active.md/stiri/subventionarea_locurilor_de_munca/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr.126 din 4 octombrie 2017, prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/subventionarea_locurilor_de_munca/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Cererile pentru subvenționarea locurilor de muncă noi pot fi depuse până la 31 iulie</a><a href="https://pro-active.md/stiri/_piata_munciii_instruire_secundara/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Până la 31 iulie 2019 agenții economici încă mai pot depune cereri pentru subvenționarea locurilor de muncă nou create, comunică Ministerul Economiei și Infrastructurii. Amintim că aceste subvenții sunt o formă a ajutorului de stat acordată beneficiarilor — persoanele juridice private care practică activitate de întreprinzător în RM şi asigură creșterea efectivului de salariați de cel puțin 100 de persoane în anul de raportare pentru bărbați cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani şi peste 45 de ani şi femei de toate vârstele, care va fi menținut pe o perioadă de cel puțin trei ani de la ultima tranșă de plată a subvenției, precum şi a salariului mediu lunar la nivel de 75% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/_piata_munciii_instruire_secundara/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Pe piața muncii sunt căutate persoanele cu nivel de instruire secundar</a><a href="https://pro-active.md/stiri/numarul_patentelor_in_crestere/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Republica Moldova sunt înregistrate 10888 locuri de muncă vacante, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) cu referire la piața muncii din data de 13 mai 2019. Numărul acestora este în ușoară scădere față de cel înregistrat la sfârșitul lunii aprilie, când angajatorii erau în căutarea a 10968 lucrători.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/numarul_patentelor_in_crestere/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Numărul patentelor eliberate este în creștere</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În primele trei luni ale anului curent au fost eliberate și prelungite 16767 patente de întreprinzător pentru toate genurile de activitate, potrivit informației oferite de către Serviciului Fiscal de Stat. Potrivit datelor, de la eliberarea și prelungirea patentelor au fost încasate 9,7 mil. lei.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/cuantumul_salariului_minim_garantat_se_majoreaza/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Cuantumul salariului minim garantat se majorează</a><a href="https://pro-active.md/siti/pozitii_tarifare_noi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Începând cu 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real — la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, se stabilește în mărime de 16,42 lei pe oră sau 2775 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.Astfel, acesta se majorează cu 165 lei.

<p><a href="https://pro-active.md/siti/pozitii_tarifare_noi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Poziții tarifare noi. Ce se va modifica?</a><a href="https://pro-active.md/stiri/persoanele_fizice_procura_tot_mai_multe_semnaturi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În luna iulie 2019, în Codul fiscal pot interveni modificări prin substituirea unor poziții tarifare prevăzute în art.96 din Codul fiscal, care stabilește cotele TVA a serviciilor și mărfurilor importate și a livrărilor efectuate pe teritoriul țării. În acest sens, Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de lege ce vizează modificări în mai multe acte legislative. 

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/persoanele_fizice_procura_tot_mai_multe_semnaturi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Persoanele fizice procură tot mai multe semnături electronice de la CTIF</a><a href="https://pro-active.md/stiri/atributiile_de_munca_ale_salariatului/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În trimestrul I al anului curent, numărul persoanelor fizice care au primit semnături electronice, eliberate de Centrul de înregistrări al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 12,8% și a depășit cifra de 4,5 mii. Per total, numărul persoanelor fizice și persoanelor juridice care au obținut în primul trimestru semnături electronice a sporit cu 8% și a constituit 5 460.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/atributiile_de_munca_ale_salariatului/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Atribuțiile de muncă ale salariatului</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Cum se determină atribuţiile de muncă ale salariatului la încheierea contractului individual de muncă? Deseori în contract sunt prevăzute unele condiţii, dar angajatorul cere îndeplinirea altor lucrări.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/ials14_verificarea_datelor/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">IALS 14: verificăm datele</a><a href="https://pro-active.md/stiri/termenul_limita_de_dezvaluire_a_informatiei/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” amintește că termenul-limită de depunere a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit este tot mai aproape. În acest an acesta expiră la data de 2 mai, deoarece zilele de 30 aprilie și 1 mai sunt nelucrătoare. Totodată, este cunoscut faptul că în acest an vom depune două declarații și suntem în drept să efectuăm desemnarea procentuală pentru doi beneficiari (câte unul pentru fiecare perioadă fiscală), incluși în lista respectivă de către Agenția Servicii Publice.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/termenul_limita_de_dezvaluire_a_informatiei/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Termenul-limită de dezvăluire a informației de către societățile pe acțiuni este 30 aprilie</a><a href="https://pro-active.md/stiri/declaratiile_de_avere_si_interese_personale/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) sesizează persoanele cu funcții de răspundere ale Societăților pe acțiuni asupra necesității dezvăluirii informaţiei, în vederea conformării societăților prevederilor legislației în vigoare.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/declaratiile_de_avere_si_interese_personale/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Declarațiile de avere și interese personale au fost depuse de circa 59 mii de persoane</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Procesul de depunere a declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2018 s-a încheiat la 31 martie curent. În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 au fost înregistrate 58619 declarații de avere și interese personale, dintre care 57972 declarații anuale, 461 declarații depuse la eliberarea din funcție și 186 depuse la angajare. Datele au fost oferite de președintele Autorității Naționale de Integritate, Rodica Antoci, în cadrul unei conferințe de presă.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/facilitati_fiscalepentru_intreprinderi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Facilități fiscale pentru întreprinderi din industria ușoară</a><a href="https://pro-active.md/stiri/restante_la_depunerea_declaratiilor_de_avere/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Încă 8 agenți economici vor fi incluși în Lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA cu drept de deducere.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/restante_la_depunerea_declaratiilor_de_avere/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Restanțe la depunerea declarațiilor de avere</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cheamă cele circa patru mii de persoane care mai au obligația să depună Declarația de avere și interese personale, dar nu au reușit să o depună până la 31 martie, să o facă și după expirarea termenului-limită.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/salariul_minim_garantat_in_anul_2019/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Salariul minim garantat în anul 2019 va fi de 2775 lei lunar</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Din 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real poate fi stabilit în mărime de 16,42 lei pe oră sau 2775 lei pe lună. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr.165 /2010”.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/numarul_locurilor_de_munca_vacante/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Numărul locurilor de muncă vacante, în creștere</a><a href="https://pro-active.md/stiri/contracte_de_locatiune_inregistrate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

La 11 martie 2019, în baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de muncă erau înregistrate 9825 locuri de muncă, în ușoară creștere față de numărul înregistrat la finele lunii februarie, când erau așteptate de angajatori 9582 persoane.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/contracte_de_locatiune_inregistrate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Peste 2 000 de contracte de locațiune înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în perioada lunilor ianuarie-februarie 2019</a><a href="https://pro-active.md/stiri/articolul_111_din_codul_muncii_modificat/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Serviciul Fiscal de Stat continuă să desfășoare activități de aducere în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice care oferă în chirie bunuri imobile cu scopul de a asigura un nivel înalt de conformare al acestora.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/articolul_111_din_codul_muncii_modificat/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Articolul 111 din Codul muncii, modificat</a><a href="/stiri/expira_termenul_de_prezentare_a_informatiei/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Executivul a aprobat joi, 7 martie, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament, proiectul legii pentru modificarea Codul muncii al Republicii Moldova.

<p><a href="/stiri/expira_termenul_de_prezentare_a_informatiei/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">25 februarie 2019 expiră termenul de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 226/11 din Codul fiscal</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Modul de prezentare a informației este stabilit prin Ordinul SFS nr. 427 din 21.08.2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal, modificat prin Ordinul SFS nr. 663 din 11.12.2018. Informația se prezintă doar în format electronic, accesând serviciul SIA „Colectarea Informației din Sursele Indirecte” la următorul link: www.servicii.fisc.md/CISI_Redirector.aspx.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/anularea_prezentarii_darii_de_seama/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Comunicat informativ cu privire la anularea prezentării dării de seamă IPC18 cu indiciile „0” (zero)</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Serviciul Fiscal de Stat informează că la data de 11 februarie 2019, de către Guvernul Republicii Moldova, a fost adoptată Hotărârea nr.97 pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative, care a intrat în vigoare la 12 februarie curent (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.48, art.83, 2019).

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/moldova_it_parc_face_primul_bilant/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Moldova IT Parc face primul bilanț</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Numărul rezidenților primului parc IT din țara noastră în anul 2018 a ajuns la 346 – companii autohtone și străine din domeniul tehnologiei informației, care au aderat la Moldova IT Parc. Amintim că acesta și-a început activitatea la 1 ianuarie 2018 și a fost creat pe un termen de 10 ani.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/scutiri_personale_in_cazul_prestarii_serviciilor/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Scutiri personale în cazul prestării serviciilor</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Persoanele fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii sau lucrări, vor putea beneficia de acordarea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal1 la locul prestării serviciilor sau lucrărilor, cu condiția neutilizării lor pe parcursul perioadei respective la un alt loc de muncă. În Monitorul Oficial din 1 februarie curent a fost publicată Hotărârea nr. 44 din 30 ianuarie 2019 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/plata_premiului_anual_pentru_rezultatele_activitatii/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ministerul Finanțelor: plata premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2018</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Premiul anual pentru rezultatele activității din anul 2018 se va acorda angajaților care au beneficiat de premii anuale până la intrarea în vigoare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, conform explicațiilor oferite de Ministerului Finanțelor.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/salariul_pentru_zilele_de_sarbatoare_si_nelucratoare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Salariul pentru zilele de sărbătoare și nelucrătoare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor vine cu explicații asupra modului de aplicare a prevederilor aferente plății salariului mediu pentru salariații care sunt remunerați cu salarii lunare în zilele de sărbătoare nelucrătoare și retribuirii muncii suplimentare în cazul remunerării muncii cu salariu lunar.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/persoane_beneficiaza_de_pensii_si_alocatii/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">În Moldova circa 704 mii persoane beneficiază de pensii și alocații</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

La 1 ianuarie 2019, la evidența Casei Naționale de Asigurări Sociale se aflau 703899 beneficiari de pensii, alocații de stat și indemnizații adresate familiilor cu copii, cu o mărime medie a prestației de 1709 lei, anunță CNAS.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/scutirea_aplicata_la_imprtul_unor_marfuri/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Scutirea aplicată la importul unor mărfuri nu constituie ajutor de stat</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Taxa vamală la importul buteliilor din sticlă colorată, de o capacitate nominală de peste 0.33 l, dar de maximum 0.375 l, prevăzută la poziția tarifară 7010 90 530 din Nomenclatura combinată a mărfurilor, nu constituie ajutor de stat.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/aprobarea_formularelor_tipizate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Aprobarea formularelor tipizate noi</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial de astăzi, 18 ianuarie 2019, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 721 din 28 decembrie 2018 сu privire la aprobarea unor formulare tipizate. Este vorba despre formularele aferente:

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/ctas_stabili_indemnizatiile_angajatilor/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CTAS vor stabili indemnizațiile angajaţilor instituţiilor de forţă</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Începând cu 1 ianuarie 2019, Casele Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS) stabilesc angajaţilor instituţiilor de forţă indemnizaţiile de maternitate, cele adresate familiilor cu copii, paternale, dar şi ajutorul de deces, informează Casa Națională de Asigurări Sociale.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/facilitarea_accesului_cetatenilor_la_date/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CNAS: facilitarea accesului cetăţenilor la date</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Casa Națională de Asigurări Sociale a făcut publică lista informațiilor CNAS care vor fi publicate pe portalul guvernamental unic de date deschise www.date.gov.md.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/cum_sa_declari/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Как выявить неплательщика ОМС</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Постановление правительства №1246 от 19 декабря 2018 г. об утверждении Положения о предоставлении/приостановлении статуса застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования, вступившее в силу 27 декабря того же года, осталось как-то малозаметным. Вместе с тем, оно призвано облегчить определение государством лиц, обязанных застраховаться в системе ОМС.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/ce_salarii_propun_anagajatorii_din_moldova/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ce salarii propun angajatorii din Moldova</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Un programator (Pentalog CHI SRL) în țara noastră poate avea un salariu maxim de 30 mii lei, conform listei celor 100 cele mai bine plătite locuri de muncă vacante înregistrate în baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la situația din 10 ianuarie 2019.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/modul_de_completare_si_prezentare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Formularul CAS18-AN. Modul de completare și prezentare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că pe data de 15 ianuarie 2019 expiră termenul limită de prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN) pentru anul 2018.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/medicii_de_familie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Medicii de familie vor prezenta IPC 18</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul completărilorla Ordinul nr.126 din 4 octombrie 2017, prin care au fost aprobate Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (IPC 18) şi Instrucţiunea cu privire la modul de completare a formularului indicat.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/curtea_de_conturi_despre_salariul_in_plic/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Curtea de Conturi despre fenomenul ”salariului în plic”</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Impozitul pe venit de la plățile nedeclarate și neachitate la buget ar putea constitui cel puțin 1345,5 mii lei. Totodată, neconformitățile admise de agenți economici care au achitat salariul în plic sunt semnificative și pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) și fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM). Acestea ar putea constitui 4252,9 mii lei.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/bancile_bnm_informatii/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Băncile vor transmite BNM informații cu privire la rezultatele simulărilor de criză</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial din 4 ianuarie 2019 a fost publicat Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor, care se aplică băncilor din Republica Moldova şi sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul RM şi stabilește cadrul de administrare a activității acestora pentru asigurarea unei gestiuni efective și prudente a riscurilor.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/legea_finantelor_publice/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, completată</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Autorităţilor și instituţiilor bugetare li se permite asumarea angajamentelor multianuale pe o perioadă de până la cinci ani în cazul achizițiilor de servicii sociale de alimentație în sistemul de educație, cu stipularea în cadrul contractului a obligației operatorului economic de a dota cantinele instituțiilor de învăţământ cu utilajul și echipamentul necesar pentru o bună funcționare, precum și de a asigura reparația spațiilor destinate cantinelor instituțiilor de învăţământ

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/nereguli_in_rapoartele_financiare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Curtea de Conturi: nereguli în rapoartele financiare ale BNS</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Rapoartele financiare ale Biroului Național de Statistică nu prezintă o imagine corectă și fidelă la situația din 31 decembrie 2017 în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova. Concluzia este formulată de Curtea de Conturi ca urmare a realizării misiunii de audit a situațiilor financiare ale BNS.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/determinarea_venitului_impozabil/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Precizări privind determinarea venitului impozabil estimat din surse indirecte</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Serviciul Fiscal de Stat, în scopul determinării venitului impozabil estimat din surse indirecte, a modificat prevederile Ordinului nr. 427 din 21 august 2018. Astfel, organele cadastrale teritoriale, deţinătorii registrelor de valori mobiliare, notarii publici vor prezenta autoritășii fiscal informația necesară atât în privința persoanelor fizice rezidente, cât și nerezidente. Ceilalți furnizori de informații vor prezenta datele necesare doar de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/legea_bass_pentru_anul_2019/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea BASS pentru anul 2019</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul 2019 vor constitui 21 427,4 mil. lei, fiind în creștere cu 11,0% în raport cu anul 2018. În Monitorul Oficial nr. 504-511 din 22 decembrie curent a fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și decretul de promulgare al Legii.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/terenurile_si_constructiile_vor_fi_confiscate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Terenurile și construcțiile confiscate vor fi transmise Agenției Servicii Publice</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Terenurile proprietate privată și cele cu destinație agricolă, aflate în proprietate privată și trecute în proprietatea statului, în baza dreptului succesoral, ca fiind fără stăpân sau confiscate, precum și construcțiile care intră în proprietatea statului, se vor transmite cu titlu gratuit Agenției Proprietății Publice. La moment, acestea se transmit autorităților publice locale.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/finantare_neramb_ursabila/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Finanțare nerambursabilă de până la $350 mii</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În perioada 20 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2019, în cadrul proiectului finanțat de Banca Mondială ”Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P), grupurile de producători care își desfășoară activitatea în domeniul horticol sau zootehnic (colectarea și/sau procesarea mierii de albini și colectarea și/sau procesarea laptelui) pot solicita finanțare nerambursabilă de până la $350 miipentru procurarea utilajului post-recoltă și echipamentului tehnologic.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/grila_de_salarizare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Grila de salarizare: poziționarea provizorie a unor funcții</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor a aprobat la data de 18 decembrie 2018 Ordinul nr.203 cu privire la poziționarea provizorie a unor funcții în grila de salarizare care lipsesc în prezent, până la introducerea modificărilor de rigoare la Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/salariul_pentru_zilele_de_sarbatoare_si_nelucratoare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Salariul pentru zilele de sărbătoare și nelucrătoare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor vine cu explicații asupra modului de aplicare a prevederilor aferente plății salariului mediu pentru salariații care sunt remunerați cu salarii lunare în zilele de sărbătoare nelucrătoare și retribuirii muncii suplimentare în cazul remunerării muncii cu salariu lunar.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/managementul_datoriei_de_stat_pe_termen_mediu/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Managementul datoriei de stat pe termen mediu</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Guvernul a aprobat Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/calitatea_fructelor_si_legumelor/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Calitatea fructelor și legumelor proaspete, reglementată prin lege</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial din 21 decembrie curent a fost publicatăLegea cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete. Aceasta stabilește procedurile, modul de organizare și desfășurare a controlului de conformitate cu cerințele de calitate impuse, lista fiind aprobată de Guvern.

<p>„<a href="https://pro-active.md/stiri/pare_investitii_si_locuri_de_munca_noi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">PARE 1+1”: investiții și locuri de muncă noi</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Încă 54 proiecte investiționale create de lucrătorii migranți sau rudele acestora vor beneficia de susținere financiară prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”, gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/termenul_de_declarare_voluntara/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Termenul de declarare voluntară, extins</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial de astăzi, 21 decembrie 2018, Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 669 din 12.12.2018 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 483 din 17.09.2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de depunere și recepționare a Declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și a Notificărilor cu privire la declararea voluntară a bunurilor.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/9_liste_de_verificare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">APCSP: 9 liste de verificare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) va verifica agenții economici în cadrul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor conform a 9 liste de verificare.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/prezentarea_darilor_de_seama/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Prezentarea dărilor de seamă privind utilizarea formularelor voucherelor turistice</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Operatorii de turism vor transmite Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței dări de seamă trimestriale privind utilizarea formularelor voucherelor turistice până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. Dările de seamă se prezintă direct la sediu sau prin poşta electronică, sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/asigurarea_echilibruluiintre_consolidare_fiscala/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Asigurarea echilibrului între consolidarea fiscală și relansarea economică</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Reforma fiscală, care se implementează începând cu 1 octombrie curent, este considerată provocarea anului. Aceasta și alte realizări ale anului 2018 au fost prezentate astăzi, 19 decembrie 2018, în cadrul unei conferințe de totalizare, la care au participat ministrul Finanțelor, Ion Chicu, șeful Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța și șeful Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/piata_muncii/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Piața muncii: peste 11 mii de locuri vacante</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că în baza de date sunt înregistrate, la situația din 17 decembrie curent, în total, 11240 locuri de muncă libere, mai puține decât acum o săptămână, când Agenția a declarat 11486 joburi vacante. 

<p><a href="https://pro-active.md/siti/demontarea_mijloacelor_fixe/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Demontarea mijloacelor fixe, până la obținerea autorizației de casare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În contabilitate componentele obiectelor de mijloace fixe, care necesită înlocuire la intervale regulate de timp, se constată separat, cu includerea în valoarea mijloacelor fixe. În cazul reconstrucției sau reutilării tehnice a obiectelor de infrastructură (rețelele termice, rețelele de apă, rețelele de energie electrică, etc.), mijloacele fixe pot fi casate parțial (unele părți componente). 

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/noi_prevederi_in_reguamentul/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Noi prevederi în Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la BASS</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Persoane fizice asigurate pe baza de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale se înregistrează în Registrul de evidenţă al plătitorilor computerizat în baza contractului.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/indemnizatii_care_vor_fi_majorate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ce indemnizații vor fi majorate în anul viitor</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului va fi majorat cu 685 lei. Astfel, în anul viitor indemnizația va constitui 6303 lei.
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/executarea_bass/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Executarea BASS pentru 11 luni ale anului curent</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a publicat Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 11 luni a anului 2018. Astfel, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 17695,5 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19339,0 mil. lei) la nivel de 91,5%.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/administrarea_proprietatii_private/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Administrarea proprietății publice: noi atribuții pentru MEI</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Economiei și Infrastructurii administrează terenurile aferente bunurilor imobile proprietate publică a statului, inclusiv darea acestora în locaţiune/arendă sau superficie. În Monitorul Oficial din 12 noiembrie curent a fost publicată legea ce conține modificări și completări la o serie de acte legislative, inclusiv Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. 

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/unele_indemnizatii_se_vor_stabili_de_catre_angajator/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Unele indemnizații se vor stabili de către angajator</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ajutorul de deces, indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, indemnizațiile de maternitate și cele de paternitate în cazul angajaţilor a căror identitate şi calitate este protejată de stat, se vor stabili de către angajator.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/patenta_permisa_inca_un_an/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Patenta, permisă încă pentru un an</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Activitățile de comerț cu amănuntul în baza patentei vor fi permise până la 31 decembrie 2019. Această perioadă este necesară pentru implementarea acțiunilor în scopul stimulării și gestionării tranziției activității de comerț cu amănuntul de la patentă la activitatea independentă sau alte forme legale de antreprenoriat.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/declararea_voluntara/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Termenul pentru declararea voluntară este extins</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial din 12 decembrie a fost publicată și a intrat în vigoare Legea nr.302 pentru modificarea unor acte legislative din 30 noiembrie 2018, prin care sunt extinse termenele de declarare voluntară ale subiecților stabiliți în Legea nr. 180 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală. Amintim că Legea a fost pusă în aplicare din 17 august 2018, iar ulterior acest act legislativ a suferit modificări ce țin de mărimea cotelor taxei pentru declararea voluntară.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/prezentarea_situatiilor_financiare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Situațiile financiare se aprobă, se semnează şi se prezintă utilizatorilor în conformitate cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017, se spune în pct. 164 din SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”. Din 1 ianuarie 2019 vor fi puse în aplicare modificările la Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare” (SNC), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 6 august 2013.

<p><a href="/stiri/modificari_in_formularul_taxi_18/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Modificări în formularul TAXI18</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi vor avea posibilitatea să opereze modificări în dările de seamă (Forma TAXI18) prezentate anterior, în care au fost comise erori la completare.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/sistemul_public_de_asigurari_sociale/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea privind sistemul public de asigurări sociale, modificată</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial din 7 decembrie curent a fost publicată Legea pentru modificarea Legii privind sistemul public de asigurări sociale, împreună cu decretul ei de promulgare. Documentul a fost elaborat în scopul excluderii prevederilor care au caracter de aplicabilitate permanentă dintr-o lege adoptată anual.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/legea_comertului_intern/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea comerțului interior: notificarea va conține datele contractului de evacuare a deșeurilor</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În cadrul regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în orice localitate, consiliul local este în drept să stabilească cerințe privind respectarea regulilor de asigurare a curățeniei pe adresa unității comerciale sau a unității de alimentație publică.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/legea_salarizarii_in_sectorul_bugetar/?mode=editor" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea salarizării în sectorul bugetar: obțineți răspunsuri la întrebări</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Specialiștii din autoritățile și instituțiile bugetare care au neclarități și întrebări privind punerea în aplicare a Legii nr.270 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pot suna la numărul de telefon 0 8000 15 25 (tasta 6) al Centrului de Apel al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”. Apelurile sunt gratuite și pot fi efectuate de la orice telefon fix sau mobil, de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/contabilii_din_sectorul_bugetar_vor_primi_suport/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Contabilii din sectorul bugetar vor primi suport metodologic</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanţelor a elaborat Planul de acţiuni privind procesul de implementare a noii Legi cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și a organizat prima şedinţă comună a grupului de formatori, prin intermediul cărora contabilii din toate unităţile bugetare din ţară vor fi instruiţi în vederea noii modalităţi de calcul a salariilor.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/balanta_timpului_de_munca/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Balanța timpului de muncă pentru anul 2019</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial de astăzi, 12 decembrie 2018, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a publicat Ordinul cu privire la aprobarea balanței timpului de lucru în anul 2019.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/contribuabili_obligati_sa_utilizeze_factura_fiscala_electronica/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Care contribuabili vor fi obligați să utilizeze în exclusivitate factura fiscală electronică</a></p>

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat criteriile de selectare a agenților economici care, find înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în Lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/controale_planificate_apcsp/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Controale planificate pentru anul 2019: APCSP</a></p>

La 28 noiembrie curent Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) a aprobat Planul anual de controale planificate pentru anul 2019.

<p><a href="/stiri/controale_planificate_agentia_nationala_pentru_sanatate_publica/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Controale planificate pentru 2019: Agenția Națională pentru Sănătate Publică</a></p>

Circa 5000 de agenți economici din domeniul sănătății publice vor fi supuși controlului în anul viitor, dintre care 1187 vor fi verificați în primul trimestru. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a aprobat Planul controalelor planificate pentru anul 2019.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/contributii_la_bass/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Contribuțiile la BASS urmează a fi achitate până la 27 decembrie 2018</a></p>

Direcţia generală de evidenţă a contribuabililor a Casei Naţionale de Asigurări Sociale comunică tuturor plătitorilor de contribuţii că în ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se acceptă operaţiuni de încasări şi plăţi bugetare, fiind efectuate doar operaţiuni interne şi de încheiere a anului bugetar.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/ce_afaceri_din_moldova_aduc_cele_mai_mari_profituri/">Ce afaceri din Moldova aduc cele mai mari profituri. Fiecare al treilea moldovean lucrează în domeniul privat.</a></p>

Broul Național de Statistică informează că în anul 2017, în Moldova, au fost înregistrate 53,6 mii de întreprinderil mici şi mijlocii (ÎMM), ceea ce reprezintă circa 98,6% din numărul total de întreprinderi.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/_ordin_nr101_din_2806109/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ORDIN&nbsp;Nr. 101&nbsp;din 28-06-2019</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În temeiul art.9 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 2018, nr.1-6, art. 22) și al pct.8 din Regulamentul de activitate al Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lîngă Ministerul Finanțelor, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 63/2019 (Monitorul Oficial al R.Moldova, 2019, nr.148-158, art.718), precum şi în scopul realizării acţiunilor pentru dezvoltarea continuă şi perfecţionarea contabilităţii și raportării financiare,

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/incertitudini_privind_tratamentele_impozitului_pe_profit/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">IFRIC 23: incertitudini în privința tratamentelor impozitului pe profit</a><a href="https://pro-active.md/stiri/prestatii_sociale_altfel_de_la_1_iulie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Atunci când există o incertitudine în privința tratamentelor impozitului pe profit, o entitate trebuie să stabilească dacă să prezinte raționamentele analizate în determinarea profitului impozabil, bazelor fiscale, pierderilor fiscale neutilizate, creditelor fiscale neutilizate și cotelor de impozitare, aplicând pct. 122 din IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare și informații despre ipotezele și estimările făcute în determinarea acestora, aplicând pct. 125-129 din IAS1.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/prestatii_sociale_altfel_de_la_1_iulie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">1 iulie 2019: prestațiile sociale, altfel</a><a href="https://pro-active.md/stiri/_e_factura_obligatorie_din_1_iulie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Atenționăm contribuabilii asupra faptului că, la 1 iulie 2019, vor intra în vigoare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1221 din 12.12.2018 сu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/_e_factura_obligatorie_din_1_iulie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Fiscul&nbsp;impune&nbsp;reguli&nbsp;noi:&nbsp;E -factura&nbsp;obligatorie&nbsp;din&nbsp;1&nbsp;iulie</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Reguli noi: Serviciul Fiscal de Stat amintește că, începând cu data de 1 iulie, va fi obligatoriu utilizată serviciului ”E-factura”, la efectuarea livrărilor în cadrul contractelor de achiziții publice.

<p>I<a href="https://pro-active.md/stiri/cum_reflectam_concediile_medicale_dupa_1_iulie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">PC 18. Cum reflectăm concediile medicale după 1 iulie</a><a href="https://pro-active.md/stiri/subventionarea_locurilor_de_munca/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr.126 din 4 octombrie 2017, prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/subventionarea_locurilor_de_munca/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Cererile pentru subvenționarea locurilor de muncă noi pot fi depuse până la 31 iulie</a><a href="https://pro-active.md/stiri/_piata_munciii_instruire_secundara/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Până la 31 iulie 2019 agenții economici încă mai pot depune cereri pentru subvenționarea locurilor de muncă nou create, comunică Ministerul Economiei și Infrastructurii. Amintim că aceste subvenții sunt o formă a ajutorului de stat acordată beneficiarilor — persoanele juridice private care practică activitate de întreprinzător în RM şi asigură creșterea efectivului de salariați de cel puțin 100 de persoane în anul de raportare pentru bărbați cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani şi peste 45 de ani şi femei de toate vârstele, care va fi menținut pe o perioadă de cel puțin trei ani de la ultima tranșă de plată a subvenției, precum şi a salariului mediu lunar la nivel de 75% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/_piata_munciii_instruire_secundara/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Pe piața muncii sunt căutate persoanele cu nivel de instruire secundar</a><a href="https://pro-active.md/stiri/numarul_patentelor_in_crestere/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Republica Moldova sunt înregistrate 10888 locuri de muncă vacante, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) cu referire la piața muncii din data de 13 mai 2019. Numărul acestora este în ușoară scădere față de cel înregistrat la sfârșitul lunii aprilie, când angajatorii erau în căutarea a 10968 lucrători.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/numarul_patentelor_in_crestere/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Numărul patentelor eliberate este în creștere</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În primele trei luni ale anului curent au fost eliberate și prelungite 16767 patente de întreprinzător pentru toate genurile de activitate, potrivit informației oferite de către Serviciului Fiscal de Stat. Potrivit datelor, de la eliberarea și prelungirea patentelor au fost încasate 9,7 mil. lei.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/cuantumul_salariului_minim_garantat_se_majoreaza/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Cuantumul salariului minim garantat se majorează</a><a href="https://pro-active.md/siti/pozitii_tarifare_noi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Începând cu 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real — la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, se stabilește în mărime de 16,42 lei pe oră sau 2775 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.Astfel, acesta se majorează cu 165 lei.

<p><a href="https://pro-active.md/siti/pozitii_tarifare_noi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Poziții tarifare noi. Ce se va modifica?</a><a href="https://pro-active.md/stiri/persoanele_fizice_procura_tot_mai_multe_semnaturi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În luna iulie 2019, în Codul fiscal pot interveni modificări prin substituirea unor poziții tarifare prevăzute în art.96 din Codul fiscal, care stabilește cotele TVA a serviciilor și mărfurilor importate și a livrărilor efectuate pe teritoriul țării. În acest sens, Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de lege ce vizează modificări în mai multe acte legislative. 

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/persoanele_fizice_procura_tot_mai_multe_semnaturi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Persoanele fizice procură tot mai multe semnături electronice de la CTIF</a><a href="https://pro-active.md/stiri/atributiile_de_munca_ale_salariatului/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În trimestrul I al anului curent, numărul persoanelor fizice care au primit semnături electronice, eliberate de Centrul de înregistrări al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 12,8% și a depășit cifra de 4,5 mii. Per total, numărul persoanelor fizice și persoanelor juridice care au obținut în primul trimestru semnături electronice a sporit cu 8% și a constituit 5 460.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/atributiile_de_munca_ale_salariatului/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Atribuțiile de muncă ale salariatului</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Cum se determină atribuţiile de muncă ale salariatului la încheierea contractului individual de muncă? Deseori în contract sunt prevăzute unele condiţii, dar angajatorul cere îndeplinirea altor lucrări.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/ials14_verificarea_datelor/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">IALS 14: verificăm datele</a><a href="https://pro-active.md/stiri/termenul_limita_de_dezvaluire_a_informatiei/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” amintește că termenul-limită de depunere a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit este tot mai aproape. În acest an acesta expiră la data de 2 mai, deoarece zilele de 30 aprilie și 1 mai sunt nelucrătoare. Totodată, este cunoscut faptul că în acest an vom depune două declarații și suntem în drept să efectuăm desemnarea procentuală pentru doi beneficiari (câte unul pentru fiecare perioadă fiscală), incluși în lista respectivă de către Agenția Servicii Publice.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/termenul_limita_de_dezvaluire_a_informatiei/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Termenul-limită de dezvăluire a informației de către societățile pe acțiuni este 30 aprilie</a><a href="https://pro-active.md/stiri/declaratiile_de_avere_si_interese_personale/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) sesizează persoanele cu funcții de răspundere ale Societăților pe acțiuni asupra necesității dezvăluirii informaţiei, în vederea conformării societăților prevederilor legislației în vigoare.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/declaratiile_de_avere_si_interese_personale/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Declarațiile de avere și interese personale au fost depuse de circa 59 mii de persoane</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Procesul de depunere a declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2018 s-a încheiat la 31 martie curent. În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 au fost înregistrate 58619 declarații de avere și interese personale, dintre care 57972 declarații anuale, 461 declarații depuse la eliberarea din funcție și 186 depuse la angajare. Datele au fost oferite de președintele Autorității Naționale de Integritate, Rodica Antoci, în cadrul unei conferințe de presă.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/facilitati_fiscalepentru_intreprinderi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Facilități fiscale pentru întreprinderi din industria ușoară</a><a href="https://pro-active.md/stiri/restante_la_depunerea_declaratiilor_de_avere/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Încă 8 agenți economici vor fi incluși în Lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA cu drept de deducere.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/restante_la_depunerea_declaratiilor_de_avere/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Restanțe la depunerea declarațiilor de avere</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cheamă cele circa patru mii de persoane care mai au obligația să depună Declarația de avere și interese personale, dar nu au reușit să o depună până la 31 martie, să o facă și după expirarea termenului-limită.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/salariul_minim_garantat_in_anul_2019/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Salariul minim garantat în anul 2019 va fi de 2775 lei lunar</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Din 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real poate fi stabilit în mărime de 16,42 lei pe oră sau 2775 lei pe lună. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr.165 /2010”.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/numarul_locurilor_de_munca_vacante/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Numărul locurilor de muncă vacante, în creștere</a><a href="https://pro-active.md/stiri/contracte_de_locatiune_inregistrate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

La 11 martie 2019, în baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de muncă erau înregistrate 9825 locuri de muncă, în ușoară creștere față de numărul înregistrat la finele lunii februarie, când erau așteptate de angajatori 9582 persoane.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/contracte_de_locatiune_inregistrate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Peste 2 000 de contracte de locațiune înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în perioada lunilor ianuarie-februarie 2019</a><a href="https://pro-active.md/stiri/articolul_111_din_codul_muncii_modificat/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Serviciul Fiscal de Stat continuă să desfășoare activități de aducere în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice care oferă în chirie bunuri imobile cu scopul de a asigura un nivel înalt de conformare al acestora.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/articolul_111_din_codul_muncii_modificat/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Articolul 111 din Codul muncii, modificat</a><a href="/stiri/expira_termenul_de_prezentare_a_informatiei/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Executivul a aprobat joi, 7 martie, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament, proiectul legii pentru modificarea Codul muncii al Republicii Moldova.

<p><a href="/stiri/expira_termenul_de_prezentare_a_informatiei/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">25 februarie 2019 expiră termenul de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 226/11 din Codul fiscal</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Modul de prezentare a informației este stabilit prin Ordinul SFS nr. 427 din 21.08.2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal, modificat prin Ordinul SFS nr. 663 din 11.12.2018. Informația se prezintă doar în format electronic, accesând serviciul SIA „Colectarea Informației din Sursele Indirecte” la următorul link: www.servicii.fisc.md/CISI_Redirector.aspx.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/anularea_prezentarii_darii_de_seama/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Comunicat informativ cu privire la anularea prezentării dării de seamă IPC18 cu indiciile „0” (zero)</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Serviciul Fiscal de Stat informează că la data de 11 februarie 2019, de către Guvernul Republicii Moldova, a fost adoptată Hotărârea nr.97 pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative, care a intrat în vigoare la 12 februarie curent (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.48, art.83, 2019).

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/moldova_it_parc_face_primul_bilant/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Moldova IT Parc face primul bilanț</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Numărul rezidenților primului parc IT din țara noastră în anul 2018 a ajuns la 346 – companii autohtone și străine din domeniul tehnologiei informației, care au aderat la Moldova IT Parc. Amintim că acesta și-a început activitatea la 1 ianuarie 2018 și a fost creat pe un termen de 10 ani.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/scutiri_personale_in_cazul_prestarii_serviciilor/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Scutiri personale în cazul prestării serviciilor</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Persoanele fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii sau lucrări, vor putea beneficia de acordarea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal1 la locul prestării serviciilor sau lucrărilor, cu condiția neutilizării lor pe parcursul perioadei respective la un alt loc de muncă. În Monitorul Oficial din 1 februarie curent a fost publicată Hotărârea nr. 44 din 30 ianuarie 2019 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/plata_premiului_anual_pentru_rezultatele_activitatii/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ministerul Finanțelor: plata premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2018</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Premiul anual pentru rezultatele activității din anul 2018 se va acorda angajaților care au beneficiat de premii anuale până la intrarea în vigoare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, conform explicațiilor oferite de Ministerului Finanțelor.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/salariul_pentru_zilele_de_sarbatoare_si_nelucratoare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Salariul pentru zilele de sărbătoare și nelucrătoare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor vine cu explicații asupra modului de aplicare a prevederilor aferente plății salariului mediu pentru salariații care sunt remunerați cu salarii lunare în zilele de sărbătoare nelucrătoare și retribuirii muncii suplimentare în cazul remunerării muncii cu salariu lunar.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/persoane_beneficiaza_de_pensii_si_alocatii/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">În Moldova circa 704 mii persoane beneficiază de pensii și alocații</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

La 1 ianuarie 2019, la evidența Casei Naționale de Asigurări Sociale se aflau 703899 beneficiari de pensii, alocații de stat și indemnizații adresate familiilor cu copii, cu o mărime medie a prestației de 1709 lei, anunță CNAS.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/scutirea_aplicata_la_imprtul_unor_marfuri/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Scutirea aplicată la importul unor mărfuri nu constituie ajutor de stat</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Taxa vamală la importul buteliilor din sticlă colorată, de o capacitate nominală de peste 0.33 l, dar de maximum 0.375 l, prevăzută la poziția tarifară 7010 90 530 din Nomenclatura combinată a mărfurilor, nu constituie ajutor de stat.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/aprobarea_formularelor_tipizate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Aprobarea formularelor tipizate noi</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial de astăzi, 18 ianuarie 2019, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 721 din 28 decembrie 2018 сu privire la aprobarea unor formulare tipizate. Este vorba despre formularele aferente:

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/ctas_stabili_indemnizatiile_angajatilor/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CTAS vor stabili indemnizațiile angajaţilor instituţiilor de forţă</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Începând cu 1 ianuarie 2019, Casele Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS) stabilesc angajaţilor instituţiilor de forţă indemnizaţiile de maternitate, cele adresate familiilor cu copii, paternale, dar şi ajutorul de deces, informează Casa Națională de Asigurări Sociale.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/facilitarea_accesului_cetatenilor_la_date/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CNAS: facilitarea accesului cetăţenilor la date</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Casa Națională de Asigurări Sociale a făcut publică lista informațiilor CNAS care vor fi publicate pe portalul guvernamental unic de date deschise www.date.gov.md.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/cum_sa_declari/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Как выявить неплательщика ОМС</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Постановление правительства №1246 от 19 декабря 2018 г. об утверждении Положения о предоставлении/приостановлении статуса застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования, вступившее в силу 27 декабря того же года, осталось как-то малозаметным. Вместе с тем, оно призвано облегчить определение государством лиц, обязанных застраховаться в системе ОМС.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/ce_salarii_propun_anagajatorii_din_moldova/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ce salarii propun angajatorii din Moldova</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Un programator (Pentalog CHI SRL) în țara noastră poate avea un salariu maxim de 30 mii lei, conform listei celor 100 cele mai bine plătite locuri de muncă vacante înregistrate în baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la situația din 10 ianuarie 2019.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/modul_de_completare_si_prezentare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Formularul CAS18-AN. Modul de completare și prezentare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că pe data de 15 ianuarie 2019 expiră termenul limită de prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN) pentru anul 2018.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/medicii_de_familie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Medicii de familie vor prezenta IPC 18</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul completărilorla Ordinul nr.126 din 4 octombrie 2017, prin care au fost aprobate Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (IPC 18) şi Instrucţiunea cu privire la modul de completare a formularului indicat.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/curtea_de_conturi_despre_salariul_in_plic/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Curtea de Conturi despre fenomenul ”salariului în plic”</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Impozitul pe venit de la plățile nedeclarate și neachitate la buget ar putea constitui cel puțin 1345,5 mii lei. Totodată, neconformitățile admise de agenți economici care au achitat salariul în plic sunt semnificative și pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) și fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM). Acestea ar putea constitui 4252,9 mii lei.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/bancile_bnm_informatii/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Băncile vor transmite BNM informații cu privire la rezultatele simulărilor de criză</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial din 4 ianuarie 2019 a fost publicat Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor, care se aplică băncilor din Republica Moldova şi sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul RM şi stabilește cadrul de administrare a activității acestora pentru asigurarea unei gestiuni efective și prudente a riscurilor.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/legea_finantelor_publice/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, completată</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Autorităţilor și instituţiilor bugetare li se permite asumarea angajamentelor multianuale pe o perioadă de până la cinci ani în cazul achizițiilor de servicii sociale de alimentație în sistemul de educație, cu stipularea în cadrul contractului a obligației operatorului economic de a dota cantinele instituțiilor de învăţământ cu utilajul și echipamentul necesar pentru o bună funcționare, precum și de a asigura reparația spațiilor destinate cantinelor instituțiilor de învăţământ

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/nereguli_in_rapoartele_financiare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Curtea de Conturi: nereguli în rapoartele financiare ale BNS</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Rapoartele financiare ale Biroului Național de Statistică nu prezintă o imagine corectă și fidelă la situația din 31 decembrie 2017 în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova. Concluzia este formulată de Curtea de Conturi ca urmare a realizării misiunii de audit a situațiilor financiare ale BNS.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/determinarea_venitului_impozabil/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Precizări privind determinarea venitului impozabil estimat din surse indirecte</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Serviciul Fiscal de Stat, în scopul determinării venitului impozabil estimat din surse indirecte, a modificat prevederile Ordinului nr. 427 din 21 august 2018. Astfel, organele cadastrale teritoriale, deţinătorii registrelor de valori mobiliare, notarii publici vor prezenta autoritășii fiscal informația necesară atât în privința persoanelor fizice rezidente, cât și nerezidente. Ceilalți furnizori de informații vor prezenta datele necesare doar de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/legea_bass_pentru_anul_2019/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea BASS pentru anul 2019</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul 2019 vor constitui 21 427,4 mil. lei, fiind în creștere cu 11,0% în raport cu anul 2018. În Monitorul Oficial nr. 504-511 din 22 decembrie curent a fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și decretul de promulgare al Legii.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/terenurile_si_constructiile_vor_fi_confiscate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Terenurile și construcțiile confiscate vor fi transmise Agenției Servicii Publice</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Terenurile proprietate privată și cele cu destinație agricolă, aflate în proprietate privată și trecute în proprietatea statului, în baza dreptului succesoral, ca fiind fără stăpân sau confiscate, precum și construcțiile care intră în proprietatea statului, se vor transmite cu titlu gratuit Agenției Proprietății Publice. La moment, acestea se transmit autorităților publice locale.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/finantare_neramb_ursabila/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Finanțare nerambursabilă de până la $350 mii</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În perioada 20 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2019, în cadrul proiectului finanțat de Banca Mondială ”Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P), grupurile de producători care își desfășoară activitatea în domeniul horticol sau zootehnic (colectarea și/sau procesarea mierii de albini și colectarea și/sau procesarea laptelui) pot solicita finanțare nerambursabilă de până la $350 miipentru procurarea utilajului post-recoltă și echipamentului tehnologic.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/grila_de_salarizare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Grila de salarizare: poziționarea provizorie a unor funcții</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor a aprobat la data de 18 decembrie 2018 Ordinul nr.203 cu privire la poziționarea provizorie a unor funcții în grila de salarizare care lipsesc în prezent, până la introducerea modificărilor de rigoare la Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/salariul_pentru_zilele_de_sarbatoare_si_nelucratoare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Salariul pentru zilele de sărbătoare și nelucrătoare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor vine cu explicații asupra modului de aplicare a prevederilor aferente plății salariului mediu pentru salariații care sunt remunerați cu salarii lunare în zilele de sărbătoare nelucrătoare și retribuirii muncii suplimentare în cazul remunerării muncii cu salariu lunar.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/managementul_datoriei_de_stat_pe_termen_mediu/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Managementul datoriei de stat pe termen mediu</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Guvernul a aprobat Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/calitatea_fructelor_si_legumelor/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Calitatea fructelor și legumelor proaspete, reglementată prin lege</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial din 21 decembrie curent a fost publicatăLegea cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete. Aceasta stabilește procedurile, modul de organizare și desfășurare a controlului de conformitate cu cerințele de calitate impuse, lista fiind aprobată de Guvern.

<p>„<a href="https://pro-active.md/stiri/pare_investitii_si_locuri_de_munca_noi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">PARE 1+1”: investiții și locuri de muncă noi</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Încă 54 proiecte investiționale create de lucrătorii migranți sau rudele acestora vor beneficia de susținere financiară prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”, gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/termenul_de_declarare_voluntara/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Termenul de declarare voluntară, extins</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial de astăzi, 21 decembrie 2018, Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 669 din 12.12.2018 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 483 din 17.09.2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de depunere și recepționare a Declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și a Notificărilor cu privire la declararea voluntară a bunurilor.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/9_liste_de_verificare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">APCSP: 9 liste de verificare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) va verifica agenții economici în cadrul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor conform a 9 liste de verificare.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/prezentarea_darilor_de_seama/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Prezentarea dărilor de seamă privind utilizarea formularelor voucherelor turistice</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Operatorii de turism vor transmite Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței dări de seamă trimestriale privind utilizarea formularelor voucherelor turistice până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. Dările de seamă se prezintă direct la sediu sau prin poşta electronică, sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/asigurarea_echilibruluiintre_consolidare_fiscala/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Asigurarea echilibrului între consolidarea fiscală și relansarea economică</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Reforma fiscală, care se implementează începând cu 1 octombrie curent, este considerată provocarea anului. Aceasta și alte realizări ale anului 2018 au fost prezentate astăzi, 19 decembrie 2018, în cadrul unei conferințe de totalizare, la care au participat ministrul Finanțelor, Ion Chicu, șeful Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța și șeful Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/piata_muncii/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Piața muncii: peste 11 mii de locuri vacante</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că în baza de date sunt înregistrate, la situația din 17 decembrie curent, în total, 11240 locuri de muncă libere, mai puține decât acum o săptămână, când Agenția a declarat 11486 joburi vacante. 

<p><a href="https://pro-active.md/siti/demontarea_mijloacelor_fixe/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Demontarea mijloacelor fixe, până la obținerea autorizației de casare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În contabilitate componentele obiectelor de mijloace fixe, care necesită înlocuire la intervale regulate de timp, se constată separat, cu includerea în valoarea mijloacelor fixe. În cazul reconstrucției sau reutilării tehnice a obiectelor de infrastructură (rețelele termice, rețelele de apă, rețelele de energie electrică, etc.), mijloacele fixe pot fi casate parțial (unele părți componente). 

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/noi_prevederi_in_reguamentul/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Noi prevederi în Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la BASS</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Persoane fizice asigurate pe baza de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale se înregistrează în Registrul de evidenţă al plătitorilor computerizat în baza contractului.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/indemnizatii_care_vor_fi_majorate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ce indemnizații vor fi majorate în anul viitor</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului va fi majorat cu 685 lei. Astfel, în anul viitor indemnizația va constitui 6303 lei.
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/executarea_bass/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Executarea BASS pentru 11 luni ale anului curent</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a publicat Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 11 luni a anului 2018. Astfel, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 17695,5 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19339,0 mil. lei) la nivel de 91,5%.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/administrarea_proprietatii_private/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Administrarea proprietății publice: noi atribuții pentru MEI</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Economiei și Infrastructurii administrează terenurile aferente bunurilor imobile proprietate publică a statului, inclusiv darea acestora în locaţiune/arendă sau superficie. În Monitorul Oficial din 12 noiembrie curent a fost publicată legea ce conține modificări și completări la o serie de acte legislative, inclusiv Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. 

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/unele_indemnizatii_se_vor_stabili_de_catre_angajator/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Unele indemnizații se vor stabili de către angajator</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ajutorul de deces, indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, indemnizațiile de maternitate și cele de paternitate în cazul angajaţilor a căror identitate şi calitate este protejată de stat, se vor stabili de către angajator.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/patenta_permisa_inca_un_an/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Patenta, permisă încă pentru un an</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Activitățile de comerț cu amănuntul în baza patentei vor fi permise până la 31 decembrie 2019. Această perioadă este necesară pentru implementarea acțiunilor în scopul stimulării și gestionării tranziției activității de comerț cu amănuntul de la patentă la activitatea independentă sau alte forme legale de antreprenoriat.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/declararea_voluntara/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Termenul pentru declararea voluntară este extins</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial din 12 decembrie a fost publicată și a intrat în vigoare Legea nr.302 pentru modificarea unor acte legislative din 30 noiembrie 2018, prin care sunt extinse termenele de declarare voluntară ale subiecților stabiliți în Legea nr. 180 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală. Amintim că Legea a fost pusă în aplicare din 17 august 2018, iar ulterior acest act legislativ a suferit modificări ce țin de mărimea cotelor taxei pentru declararea voluntară.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/prezentarea_situatiilor_financiare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Situațiile financiare se aprobă, se semnează şi se prezintă utilizatorilor în conformitate cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017, se spune în pct. 164 din SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”. Din 1 ianuarie 2019 vor fi puse în aplicare modificările la Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare” (SNC), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 6 august 2013.

<p><a href="/stiri/modificari_in_formularul_taxi_18/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Modificări în formularul TAXI18</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi vor avea posibilitatea să opereze modificări în dările de seamă (Forma TAXI18) prezentate anterior, în care au fost comise erori la completare.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/sistemul_public_de_asigurari_sociale/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea privind sistemul public de asigurări sociale, modificată</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial din 7 decembrie curent a fost publicată Legea pentru modificarea Legii privind sistemul public de asigurări sociale, împreună cu decretul ei de promulgare. Documentul a fost elaborat în scopul excluderii prevederilor care au caracter de aplicabilitate permanentă dintr-o lege adoptată anual.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/legea_comertului_intern/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea comerțului interior: notificarea va conține datele contractului de evacuare a deșeurilor</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În cadrul regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în orice localitate, consiliul local este în drept să stabilească cerințe privind respectarea regulilor de asigurare a curățeniei pe adresa unității comerciale sau a unității de alimentație publică.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/legea_salarizarii_in_sectorul_bugetar/?mode=editor" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea salarizării în sectorul bugetar: obțineți răspunsuri la întrebări</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Specialiștii din autoritățile și instituțiile bugetare care au neclarități și întrebări privind punerea în aplicare a Legii nr.270 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pot suna la numărul de telefon 0 8000 15 25 (tasta 6) al Centrului de Apel al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”. Apelurile sunt gratuite și pot fi efectuate de la orice telefon fix sau mobil, de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/contabilii_din_sectorul_bugetar_vor_primi_suport/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Contabilii din sectorul bugetar vor primi suport metodologic</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanţelor a elaborat Planul de acţiuni privind procesul de implementare a noii Legi cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și a organizat prima şedinţă comună a grupului de formatori, prin intermediul cărora contabilii din toate unităţile bugetare din ţară vor fi instruiţi în vederea noii modalităţi de calcul a salariilor.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/balanta_timpului_de_munca/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Balanța timpului de muncă pentru anul 2019</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial de astăzi, 12 decembrie 2018, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a publicat Ordinul cu privire la aprobarea balanței timpului de lucru în anul 2019.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/contribuabili_obligati_sa_utilizeze_factura_fiscala_electronica/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Care contribuabili vor fi obligați să utilizeze în exclusivitate factura fiscală electronică</a></p>

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat criteriile de selectare a agenților economici care, find înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în Lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/controale_planificate_apcsp/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Controale planificate pentru anul 2019: APCSP</a></p>

La 28 noiembrie curent Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) a aprobat Planul anual de controale planificate pentru anul 2019.

<p><a href="/stiri/controale_planificate_agentia_nationala_pentru_sanatate_publica/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Controale planificate pentru 2019: Agenția Națională pentru Sănătate Publică</a></p>

Circa 5000 de agenți economici din domeniul sănătății publice vor fi supuși controlului în anul viitor, dintre care 1187 vor fi verificați în primul trimestru. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a aprobat Planul controalelor planificate pentru anul 2019.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/contributii_la_bass/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Contribuțiile la BASS urmează a fi achitate până la 27 decembrie 2018</a></p>

Direcţia generală de evidenţă a contribuabililor a Casei Naţionale de Asigurări Sociale comunică tuturor plătitorilor de contribuţii că în ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se acceptă operaţiuni de încasări şi plăţi bugetare, fiind efectuate doar operaţiuni interne şi de încheiere a anului bugetar.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/ce_afaceri_din_moldova_aduc_cele_mai_mari_profituri/">Ce afaceri din Moldova aduc cele mai mari profituri. Fiecare al treilea moldovean lucrează în domeniul privat.</a></p>

Broul Național de Statistică informează că în anul 2017, în Moldova, au fost înregistrate 53,6 mii de întreprinderil mici şi mijlocii (ÎMM), ceea ce reprezintă circa 98,6% din numărul total de întreprinderi.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/_ordin_nr101_din_2806109/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ORDIN&nbsp;Nr. 101&nbsp;din 28-06-2019</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În temeiul art.9 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 2018, nr.1-6, art. 22) și al pct.8 din Regulamentul de activitate al Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lîngă Ministerul Finanțelor, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 63/2019 (Monitorul Oficial al R.Moldova, 2019, nr.148-158, art.718), precum şi în scopul realizării acţiunilor pentru dezvoltarea continuă şi perfecţionarea contabilităţii și raportării financiare,

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/incertitudini_privind_tratamentele_impozitului_pe_profit/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">IFRIC 23: incertitudini în privința tratamentelor impozitului pe profit</a><a href="https://pro-active.md/stiri/prestatii_sociale_altfel_de_la_1_iulie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Atunci când există o incertitudine în privința tratamentelor impozitului pe profit, o entitate trebuie să stabilească dacă să prezinte raționamentele analizate în determinarea profitului impozabil, bazelor fiscale, pierderilor fiscale neutilizate, creditelor fiscale neutilizate și cotelor de impozitare, aplicând pct. 122 din IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare și informații despre ipotezele și estimările făcute în determinarea acestora, aplicând pct. 125-129 din IAS1.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/prestatii_sociale_altfel_de_la_1_iulie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">1 iulie 2019: prestațiile sociale, altfel</a><a href="https://pro-active.md/stiri/_e_factura_obligatorie_din_1_iulie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Atenționăm contribuabilii asupra faptului că, la 1 iulie 2019, vor intra în vigoare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1221 din 12.12.2018 сu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/_e_factura_obligatorie_din_1_iulie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Fiscul&nbsp;impune&nbsp;reguli&nbsp;noi:&nbsp;E -factura&nbsp;obligatorie&nbsp;din&nbsp;1&nbsp;iulie</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Reguli noi: Serviciul Fiscal de Stat amintește că, începând cu data de 1 iulie, va fi obligatoriu utilizată serviciului ”E-factura”, la efectuarea livrărilor în cadrul contractelor de achiziții publice.

<p>I<a href="https://pro-active.md/stiri/cum_reflectam_concediile_medicale_dupa_1_iulie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">PC 18. Cum reflectăm concediile medicale după 1 iulie</a><a href="https://pro-active.md/stiri/subventionarea_locurilor_de_munca/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr.126 din 4 octombrie 2017, prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/subventionarea_locurilor_de_munca/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Cererile pentru subvenționarea locurilor de muncă noi pot fi depuse până la 31 iulie</a><a href="https://pro-active.md/stiri/_piata_munciii_instruire_secundara/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Până la 31 iulie 2019 agenții economici încă mai pot depune cereri pentru subvenționarea locurilor de muncă nou create, comunică Ministerul Economiei și Infrastructurii. Amintim că aceste subvenții sunt o formă a ajutorului de stat acordată beneficiarilor — persoanele juridice private care practică activitate de întreprinzător în RM şi asigură creșterea efectivului de salariați de cel puțin 100 de persoane în anul de raportare pentru bărbați cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani şi peste 45 de ani şi femei de toate vârstele, care va fi menținut pe o perioadă de cel puțin trei ani de la ultima tranșă de plată a subvenției, precum şi a salariului mediu lunar la nivel de 75% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/_piata_munciii_instruire_secundara/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Pe piața muncii sunt căutate persoanele cu nivel de instruire secundar</a><a href="https://pro-active.md/stiri/numarul_patentelor_in_crestere/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Republica Moldova sunt înregistrate 10888 locuri de muncă vacante, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) cu referire la piața muncii din data de 13 mai 2019. Numărul acestora este în ușoară scădere față de cel înregistrat la sfârșitul lunii aprilie, când angajatorii erau în căutarea a 10968 lucrători.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/numarul_patentelor_in_crestere/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Numărul patentelor eliberate este în creștere</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În primele trei luni ale anului curent au fost eliberate și prelungite 16767 patente de întreprinzător pentru toate genurile de activitate, potrivit informației oferite de către Serviciului Fiscal de Stat. Potrivit datelor, de la eliberarea și prelungirea patentelor au fost încasate 9,7 mil. lei.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/cuantumul_salariului_minim_garantat_se_majoreaza/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Cuantumul salariului minim garantat se majorează</a><a href="https://pro-active.md/siti/pozitii_tarifare_noi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Începând cu 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real — la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, se stabilește în mărime de 16,42 lei pe oră sau 2775 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.Astfel, acesta se majorează cu 165 lei.

<p><a href="https://pro-active.md/siti/pozitii_tarifare_noi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Poziții tarifare noi. Ce se va modifica?</a><a href="https://pro-active.md/stiri/persoanele_fizice_procura_tot_mai_multe_semnaturi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În luna iulie 2019, în Codul fiscal pot interveni modificări prin substituirea unor poziții tarifare prevăzute în art.96 din Codul fiscal, care stabilește cotele TVA a serviciilor și mărfurilor importate și a livrărilor efectuate pe teritoriul țării. În acest sens, Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de lege ce vizează modificări în mai multe acte legislative. 

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/persoanele_fizice_procura_tot_mai_multe_semnaturi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Persoanele fizice procură tot mai multe semnături electronice de la CTIF</a><a href="https://pro-active.md/stiri/atributiile_de_munca_ale_salariatului/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În trimestrul I al anului curent, numărul persoanelor fizice care au primit semnături electronice, eliberate de Centrul de înregistrări al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 12,8% și a depășit cifra de 4,5 mii. Per total, numărul persoanelor fizice și persoanelor juridice care au obținut în primul trimestru semnături electronice a sporit cu 8% și a constituit 5 460.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/atributiile_de_munca_ale_salariatului/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Atribuțiile de muncă ale salariatului</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Cum se determină atribuţiile de muncă ale salariatului la încheierea contractului individual de muncă? Deseori în contract sunt prevăzute unele condiţii, dar angajatorul cere îndeplinirea altor lucrări.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/ials14_verificarea_datelor/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">IALS 14: verificăm datele</a><a href="https://pro-active.md/stiri/termenul_limita_de_dezvaluire_a_informatiei/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” amintește că termenul-limită de depunere a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit este tot mai aproape. În acest an acesta expiră la data de 2 mai, deoarece zilele de 30 aprilie și 1 mai sunt nelucrătoare. Totodată, este cunoscut faptul că în acest an vom depune două declarații și suntem în drept să efectuăm desemnarea procentuală pentru doi beneficiari (câte unul pentru fiecare perioadă fiscală), incluși în lista respectivă de către Agenția Servicii Publice.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/termenul_limita_de_dezvaluire_a_informatiei/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Termenul-limită de dezvăluire a informației de către societățile pe acțiuni este 30 aprilie</a><a href="https://pro-active.md/stiri/declaratiile_de_avere_si_interese_personale/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) sesizează persoanele cu funcții de răspundere ale Societăților pe acțiuni asupra necesității dezvăluirii informaţiei, în vederea conformării societăților prevederilor legislației în vigoare.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/declaratiile_de_avere_si_interese_personale/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Declarațiile de avere și interese personale au fost depuse de circa 59 mii de persoane</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Procesul de depunere a declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2018 s-a încheiat la 31 martie curent. În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 au fost înregistrate 58619 declarații de avere și interese personale, dintre care 57972 declarații anuale, 461 declarații depuse la eliberarea din funcție și 186 depuse la angajare. Datele au fost oferite de președintele Autorității Naționale de Integritate, Rodica Antoci, în cadrul unei conferințe de presă.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/facilitati_fiscalepentru_intreprinderi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Facilități fiscale pentru întreprinderi din industria ușoară</a><a href="https://pro-active.md/stiri/restante_la_depunerea_declaratiilor_de_avere/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Încă 8 agenți economici vor fi incluși în Lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA cu drept de deducere.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/restante_la_depunerea_declaratiilor_de_avere/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Restanțe la depunerea declarațiilor de avere</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cheamă cele circa patru mii de persoane care mai au obligația să depună Declarația de avere și interese personale, dar nu au reușit să o depună până la 31 martie, să o facă și după expirarea termenului-limită.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/salariul_minim_garantat_in_anul_2019/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Salariul minim garantat în anul 2019 va fi de 2775 lei lunar</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Din 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real poate fi stabilit în mărime de 16,42 lei pe oră sau 2775 lei pe lună. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr.165 /2010”.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/numarul_locurilor_de_munca_vacante/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Numărul locurilor de muncă vacante, în creștere</a><a href="https://pro-active.md/stiri/contracte_de_locatiune_inregistrate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

La 11 martie 2019, în baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de muncă erau înregistrate 9825 locuri de muncă, în ușoară creștere față de numărul înregistrat la finele lunii februarie, când erau așteptate de angajatori 9582 persoane.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/contracte_de_locatiune_inregistrate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Peste 2 000 de contracte de locațiune înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în perioada lunilor ianuarie-februarie 2019</a><a href="https://pro-active.md/stiri/articolul_111_din_codul_muncii_modificat/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Serviciul Fiscal de Stat continuă să desfășoare activități de aducere în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice care oferă în chirie bunuri imobile cu scopul de a asigura un nivel înalt de conformare al acestora.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/articolul_111_din_codul_muncii_modificat/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Articolul 111 din Codul muncii, modificat</a><a href="/stiri/expira_termenul_de_prezentare_a_informatiei/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Executivul a aprobat joi, 7 martie, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament, proiectul legii pentru modificarea Codul muncii al Republicii Moldova.

<p><a href="/stiri/expira_termenul_de_prezentare_a_informatiei/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">25 februarie 2019 expiră termenul de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 226/11 din Codul fiscal</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Modul de prezentare a informației este stabilit prin Ordinul SFS nr. 427 din 21.08.2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal, modificat prin Ordinul SFS nr. 663 din 11.12.2018. Informația se prezintă doar în format electronic, accesând serviciul SIA „Colectarea Informației din Sursele Indirecte” la următorul link: www.servicii.fisc.md/CISI_Redirector.aspx.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/anularea_prezentarii_darii_de_seama/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Comunicat informativ cu privire la anularea prezentării dării de seamă IPC18 cu indiciile „0” (zero)</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Serviciul Fiscal de Stat informează că la data de 11 februarie 2019, de către Guvernul Republicii Moldova, a fost adoptată Hotărârea nr.97 pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative, care a intrat în vigoare la 12 februarie curent (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.48, art.83, 2019).

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/moldova_it_parc_face_primul_bilant/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Moldova IT Parc face primul bilanț</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Numărul rezidenților primului parc IT din țara noastră în anul 2018 a ajuns la 346 – companii autohtone și străine din domeniul tehnologiei informației, care au aderat la Moldova IT Parc. Amintim că acesta și-a început activitatea la 1 ianuarie 2018 și a fost creat pe un termen de 10 ani.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/scutiri_personale_in_cazul_prestarii_serviciilor/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Scutiri personale în cazul prestării serviciilor</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Persoanele fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii sau lucrări, vor putea beneficia de acordarea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal1 la locul prestării serviciilor sau lucrărilor, cu condiția neutilizării lor pe parcursul perioadei respective la un alt loc de muncă. În Monitorul Oficial din 1 februarie curent a fost publicată Hotărârea nr. 44 din 30 ianuarie 2019 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/plata_premiului_anual_pentru_rezultatele_activitatii/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ministerul Finanțelor: plata premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2018</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Premiul anual pentru rezultatele activității din anul 2018 se va acorda angajaților care au beneficiat de premii anuale până la intrarea în vigoare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, conform explicațiilor oferite de Ministerului Finanțelor.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/salariul_pentru_zilele_de_sarbatoare_si_nelucratoare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Salariul pentru zilele de sărbătoare și nelucrătoare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor vine cu explicații asupra modului de aplicare a prevederilor aferente plății salariului mediu pentru salariații care sunt remunerați cu salarii lunare în zilele de sărbătoare nelucrătoare și retribuirii muncii suplimentare în cazul remunerării muncii cu salariu lunar.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/persoane_beneficiaza_de_pensii_si_alocatii/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">În Moldova circa 704 mii persoane beneficiază de pensii și alocații</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

La 1 ianuarie 2019, la evidența Casei Naționale de Asigurări Sociale se aflau 703899 beneficiari de pensii, alocații de stat și indemnizații adresate familiilor cu copii, cu o mărime medie a prestației de 1709 lei, anunță CNAS.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/scutirea_aplicata_la_imprtul_unor_marfuri/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Scutirea aplicată la importul unor mărfuri nu constituie ajutor de stat</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Taxa vamală la importul buteliilor din sticlă colorată, de o capacitate nominală de peste 0.33 l, dar de maximum 0.375 l, prevăzută la poziția tarifară 7010 90 530 din Nomenclatura combinată a mărfurilor, nu constituie ajutor de stat.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/aprobarea_formularelor_tipizate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Aprobarea formularelor tipizate noi</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial de astăzi, 18 ianuarie 2019, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 721 din 28 decembrie 2018 сu privire la aprobarea unor formulare tipizate. Este vorba despre formularele aferente:

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/ctas_stabili_indemnizatiile_angajatilor/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CTAS vor stabili indemnizațiile angajaţilor instituţiilor de forţă</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Începând cu 1 ianuarie 2019, Casele Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS) stabilesc angajaţilor instituţiilor de forţă indemnizaţiile de maternitate, cele adresate familiilor cu copii, paternale, dar şi ajutorul de deces, informează Casa Națională de Asigurări Sociale.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/facilitarea_accesului_cetatenilor_la_date/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CNAS: facilitarea accesului cetăţenilor la date</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Casa Națională de Asigurări Sociale a făcut publică lista informațiilor CNAS care vor fi publicate pe portalul guvernamental unic de date deschise www.date.gov.md.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/cum_sa_declari/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Как выявить неплательщика ОМС</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Постановление правительства №1246 от 19 декабря 2018 г. об утверждении Положения о предоставлении/приостановлении статуса застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования, вступившее в силу 27 декабря того же года, осталось как-то малозаметным. Вместе с тем, оно призвано облегчить определение государством лиц, обязанных застраховаться в системе ОМС.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/ce_salarii_propun_anagajatorii_din_moldova/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ce salarii propun angajatorii din Moldova</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Un programator (Pentalog CHI SRL) în țara noastră poate avea un salariu maxim de 30 mii lei, conform listei celor 100 cele mai bine plătite locuri de muncă vacante înregistrate în baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la situația din 10 ianuarie 2019.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/modul_de_completare_si_prezentare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Formularul CAS18-AN. Modul de completare și prezentare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că pe data de 15 ianuarie 2019 expiră termenul limită de prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN) pentru anul 2018.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/medicii_de_familie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Medicii de familie vor prezenta IPC 18</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul completărilorla Ordinul nr.126 din 4 octombrie 2017, prin care au fost aprobate Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (IPC 18) şi Instrucţiunea cu privire la modul de completare a formularului indicat.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/curtea_de_conturi_despre_salariul_in_plic/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Curtea de Conturi despre fenomenul ”salariului în plic”</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Impozitul pe venit de la plățile nedeclarate și neachitate la buget ar putea constitui cel puțin 1345,5 mii lei. Totodată, neconformitățile admise de agenți economici care au achitat salariul în plic sunt semnificative și pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) și fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM). Acestea ar putea constitui 4252,9 mii lei.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/bancile_bnm_informatii/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Băncile vor transmite BNM informații cu privire la rezultatele simulărilor de criză</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial din 4 ianuarie 2019 a fost publicat Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor, care se aplică băncilor din Republica Moldova şi sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul RM şi stabilește cadrul de administrare a activității acestora pentru asigurarea unei gestiuni efective și prudente a riscurilor.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/legea_finantelor_publice/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, completată</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Autorităţilor și instituţiilor bugetare li se permite asumarea angajamentelor multianuale pe o perioadă de până la cinci ani în cazul achizițiilor de servicii sociale de alimentație în sistemul de educație, cu stipularea în cadrul contractului a obligației operatorului economic de a dota cantinele instituțiilor de învăţământ cu utilajul și echipamentul necesar pentru o bună funcționare, precum și de a asigura reparația spațiilor destinate cantinelor instituțiilor de învăţământ

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/nereguli_in_rapoartele_financiare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Curtea de Conturi: nereguli în rapoartele financiare ale BNS</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Rapoartele financiare ale Biroului Național de Statistică nu prezintă o imagine corectă și fidelă la situația din 31 decembrie 2017 în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova. Concluzia este formulată de Curtea de Conturi ca urmare a realizării misiunii de audit a situațiilor financiare ale BNS.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/determinarea_venitului_impozabil/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Precizări privind determinarea venitului impozabil estimat din surse indirecte</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Serviciul Fiscal de Stat, în scopul determinării venitului impozabil estimat din surse indirecte, a modificat prevederile Ordinului nr. 427 din 21 august 2018. Astfel, organele cadastrale teritoriale, deţinătorii registrelor de valori mobiliare, notarii publici vor prezenta autoritășii fiscal informația necesară atât în privința persoanelor fizice rezidente, cât și nerezidente. Ceilalți furnizori de informații vor prezenta datele necesare doar de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/legea_bass_pentru_anul_2019/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea BASS pentru anul 2019</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul 2019 vor constitui 21 427,4 mil. lei, fiind în creștere cu 11,0% în raport cu anul 2018. În Monitorul Oficial nr. 504-511 din 22 decembrie curent a fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și decretul de promulgare al Legii.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/terenurile_si_constructiile_vor_fi_confiscate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Terenurile și construcțiile confiscate vor fi transmise Agenției Servicii Publice</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Terenurile proprietate privată și cele cu destinație agricolă, aflate în proprietate privată și trecute în proprietatea statului, în baza dreptului succesoral, ca fiind fără stăpân sau confiscate, precum și construcțiile care intră în proprietatea statului, se vor transmite cu titlu gratuit Agenției Proprietății Publice. La moment, acestea se transmit autorităților publice locale.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/finantare_neramb_ursabila/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Finanțare nerambursabilă de până la $350 mii</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În perioada 20 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2019, în cadrul proiectului finanțat de Banca Mondială ”Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P), grupurile de producători care își desfășoară activitatea în domeniul horticol sau zootehnic (colectarea și/sau procesarea mierii de albini și colectarea și/sau procesarea laptelui) pot solicita finanțare nerambursabilă de până la $350 miipentru procurarea utilajului post-recoltă și echipamentului tehnologic.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/grila_de_salarizare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Grila de salarizare: poziționarea provizorie a unor funcții</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor a aprobat la data de 18 decembrie 2018 Ordinul nr.203 cu privire la poziționarea provizorie a unor funcții în grila de salarizare care lipsesc în prezent, până la introducerea modificărilor de rigoare la Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/salariul_pentru_zilele_de_sarbatoare_si_nelucratoare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Salariul pentru zilele de sărbătoare și nelucrătoare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor vine cu explicații asupra modului de aplicare a prevederilor aferente plății salariului mediu pentru salariații care sunt remunerați cu salarii lunare în zilele de sărbătoare nelucrătoare și retribuirii muncii suplimentare în cazul remunerării muncii cu salariu lunar.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/managementul_datoriei_de_stat_pe_termen_mediu/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Managementul datoriei de stat pe termen mediu</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Guvernul a aprobat Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/calitatea_fructelor_si_legumelor/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Calitatea fructelor și legumelor proaspete, reglementată prin lege</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial din 21 decembrie curent a fost publicatăLegea cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete. Aceasta stabilește procedurile, modul de organizare și desfășurare a controlului de conformitate cu cerințele de calitate impuse, lista fiind aprobată de Guvern.

<p>„<a href="https://pro-active.md/stiri/pare_investitii_si_locuri_de_munca_noi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">PARE 1+1”: investiții și locuri de muncă noi</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Încă 54 proiecte investiționale create de lucrătorii migranți sau rudele acestora vor beneficia de susținere financiară prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”, gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/termenul_de_declarare_voluntara/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Termenul de declarare voluntară, extins</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial de astăzi, 21 decembrie 2018, Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 669 din 12.12.2018 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 483 din 17.09.2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de depunere și recepționare a Declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și a Notificărilor cu privire la declararea voluntară a bunurilor.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/9_liste_de_verificare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">APCSP: 9 liste de verificare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) va verifica agenții economici în cadrul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor conform a 9 liste de verificare.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/prezentarea_darilor_de_seama/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Prezentarea dărilor de seamă privind utilizarea formularelor voucherelor turistice</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Operatorii de turism vor transmite Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței dări de seamă trimestriale privind utilizarea formularelor voucherelor turistice până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. Dările de seamă se prezintă direct la sediu sau prin poşta electronică, sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/asigurarea_echilibruluiintre_consolidare_fiscala/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Asigurarea echilibrului între consolidarea fiscală și relansarea economică</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Reforma fiscală, care se implementează începând cu 1 octombrie curent, este considerată provocarea anului. Aceasta și alte realizări ale anului 2018 au fost prezentate astăzi, 19 decembrie 2018, în cadrul unei conferințe de totalizare, la care au participat ministrul Finanțelor, Ion Chicu, șeful Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța și șeful Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/piata_muncii/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Piața muncii: peste 11 mii de locuri vacante</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că în baza de date sunt înregistrate, la situația din 17 decembrie curent, în total, 11240 locuri de muncă libere, mai puține decât acum o săptămână, când Agenția a declarat 11486 joburi vacante. 

<p><a href="https://pro-active.md/siti/demontarea_mijloacelor_fixe/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Demontarea mijloacelor fixe, până la obținerea autorizației de casare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În contabilitate componentele obiectelor de mijloace fixe, care necesită înlocuire la intervale regulate de timp, se constată separat, cu includerea în valoarea mijloacelor fixe. În cazul reconstrucției sau reutilării tehnice a obiectelor de infrastructură (rețelele termice, rețelele de apă, rețelele de energie electrică, etc.), mijloacele fixe pot fi casate parțial (unele părți componente). 

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/noi_prevederi_in_reguamentul/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Noi prevederi în Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la BASS</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Persoane fizice asigurate pe baza de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale se înregistrează în Registrul de evidenţă al plătitorilor computerizat în baza contractului.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/indemnizatii_care_vor_fi_majorate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ce indemnizații vor fi majorate în anul viitor</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului va fi majorat cu 685 lei. Astfel, în anul viitor indemnizația va constitui 6303 lei.
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/executarea_bass/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Executarea BASS pentru 11 luni ale anului curent</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a publicat Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 11 luni a anului 2018. Astfel, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 17695,5 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19339,0 mil. lei) la nivel de 91,5%.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/administrarea_proprietatii_private/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Administrarea proprietății publice: noi atribuții pentru MEI</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Economiei și Infrastructurii administrează terenurile aferente bunurilor imobile proprietate publică a statului, inclusiv darea acestora în locaţiune/arendă sau superficie. În Monitorul Oficial din 12 noiembrie curent a fost publicată legea ce conține modificări și completări la o serie de acte legislative, inclusiv Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. 

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/unele_indemnizatii_se_vor_stabili_de_catre_angajator/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Unele indemnizații se vor stabili de către angajator</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ajutorul de deces, indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, indemnizațiile de maternitate și cele de paternitate în cazul angajaţilor a căror identitate şi calitate este protejată de stat, se vor stabili de către angajator.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/patenta_permisa_inca_un_an/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Patenta, permisă încă pentru un an</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Activitățile de comerț cu amănuntul în baza patentei vor fi permise până la 31 decembrie 2019. Această perioadă este necesară pentru implementarea acțiunilor în scopul stimulării și gestionării tranziției activității de comerț cu amănuntul de la patentă la activitatea independentă sau alte forme legale de antreprenoriat.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/declararea_voluntara/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Termenul pentru declararea voluntară este extins</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial din 12 decembrie a fost publicată și a intrat în vigoare Legea nr.302 pentru modificarea unor acte legislative din 30 noiembrie 2018, prin care sunt extinse termenele de declarare voluntară ale subiecților stabiliți în Legea nr. 180 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală. Amintim că Legea a fost pusă în aplicare din 17 august 2018, iar ulterior acest act legislativ a suferit modificări ce țin de mărimea cotelor taxei pentru declararea voluntară.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/prezentarea_situatiilor_financiare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Situațiile financiare se aprobă, se semnează şi se prezintă utilizatorilor în conformitate cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017, se spune în pct. 164 din SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”. Din 1 ianuarie 2019 vor fi puse în aplicare modificările la Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare” (SNC), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 6 august 2013.

<p><a href="/stiri/modificari_in_formularul_taxi_18/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Modificări în formularul TAXI18</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi vor avea posibilitatea să opereze modificări în dările de seamă (Forma TAXI18) prezentate anterior, în care au fost comise erori la completare.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/sistemul_public_de_asigurari_sociale/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea privind sistemul public de asigurări sociale, modificată</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial din 7 decembrie curent a fost publicată Legea pentru modificarea Legii privind sistemul public de asigurări sociale, împreună cu decretul ei de promulgare. Documentul a fost elaborat în scopul excluderii prevederilor care au caracter de aplicabilitate permanentă dintr-o lege adoptată anual.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/legea_comertului_intern/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea comerțului interior: notificarea va conține datele contractului de evacuare a deșeurilor</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În cadrul regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în orice localitate, consiliul local este în drept să stabilească cerințe privind respectarea regulilor de asigurare a curățeniei pe adresa unității comerciale sau a unității de alimentație publică.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/legea_salarizarii_in_sectorul_bugetar/?mode=editor" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea salarizării în sectorul bugetar: obțineți răspunsuri la întrebări</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Specialiștii din autoritățile și instituțiile bugetare care au neclarități și întrebări privind punerea în aplicare a Legii nr.270 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pot suna la numărul de telefon 0 8000 15 25 (tasta 6) al Centrului de Apel al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”. Apelurile sunt gratuite și pot fi efectuate de la orice telefon fix sau mobil, de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/contabilii_din_sectorul_bugetar_vor_primi_suport/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Contabilii din sectorul bugetar vor primi suport metodologic</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanţelor a elaborat Planul de acţiuni privind procesul de implementare a noii Legi cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și a organizat prima şedinţă comună a grupului de formatori, prin intermediul cărora contabilii din toate unităţile bugetare din ţară vor fi instruiţi în vederea noii modalităţi de calcul a salariilor.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/balanta_timpului_de_munca/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Balanța timpului de muncă pentru anul 2019</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial de astăzi, 12 decembrie 2018, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a publicat Ordinul cu privire la aprobarea balanței timpului de lucru în anul 2019.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/contribuabili_obligati_sa_utilizeze_factura_fiscala_electronica/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Care contribuabili vor fi obligați să utilizeze în exclusivitate factura fiscală electronică</a></p>

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat criteriile de selectare a agenților economici care, find înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în Lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/controale_planificate_apcsp/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Controale planificate pentru anul 2019: APCSP</a></p>

La 28 noiembrie curent Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) a aprobat Planul anual de controale planificate pentru anul 2019.

<p><a href="/stiri/controale_planificate_agentia_nationala_pentru_sanatate_publica/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Controale planificate pentru 2019: Agenția Națională pentru Sănătate Publică</a></p>

Circa 5000 de agenți economici din domeniul sănătății publice vor fi supuși controlului în anul viitor, dintre care 1187 vor fi verificați în primul trimestru. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a aprobat Planul controalelor planificate pentru anul 2019.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/contributii_la_bass/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Contribuțiile la BASS urmează a fi achitate până la 27 decembrie 2018</a></p>

Direcţia generală de evidenţă a contribuabililor a Casei Naţionale de Asigurări Sociale comunică tuturor plătitorilor de contribuţii că în ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se acceptă operaţiuni de încasări şi plăţi bugetare, fiind efectuate doar operaţiuni interne şi de încheiere a anului bugetar.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/ce_afaceri_din_moldova_aduc_cele_mai_mari_profituri/">Ce afaceri din Moldova aduc cele mai mari profituri. Fiecare al treilea moldovean lucrează în domeniul privat.</a></p>

Broul Național de Statistică informează că în anul 2017, în Moldova, au fost înregistrate 53,6 mii de întreprinderil mici şi mijlocii (ÎMM), ceea ce reprezintă circa 98,6% din numărul total de întreprinderi.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/_ordin_nr101_din_2806109/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ORDIN&nbsp;Nr. 101&nbsp;din 28-06-2019</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În temeiul art.9 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 2018, nr.1-6, art. 22) și al pct.8 din Regulamentul de activitate al Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lîngă Ministerul Finanțelor, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 63/2019 (Monitorul Oficial al R.Moldova, 2019, nr.148-158, art.718), precum şi în scopul realizării acţiunilor pentru dezvoltarea continuă şi perfecţionarea contabilităţii și raportării financiare,

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/incertitudini_privind_tratamentele_impozitului_pe_profit/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">IFRIC 23: incertitudini în privința tratamentelor impozitului pe profit</a><a href="https://pro-active.md/stiri/prestatii_sociale_altfel_de_la_1_iulie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Atunci când există o incertitudine în privința tratamentelor impozitului pe profit, o entitate trebuie să stabilească dacă să prezinte raționamentele analizate în determinarea profitului impozabil, bazelor fiscale, pierderilor fiscale neutilizate, creditelor fiscale neutilizate și cotelor de impozitare, aplicând pct. 122 din IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare și informații despre ipotezele și estimările făcute în determinarea acestora, aplicând pct. 125-129 din IAS1.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/prestatii_sociale_altfel_de_la_1_iulie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">1 iulie 2019: prestațiile sociale, altfel</a><a href="https://pro-active.md/stiri/_e_factura_obligatorie_din_1_iulie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Atenționăm contribuabilii asupra faptului că, la 1 iulie 2019, vor intra în vigoare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1221 din 12.12.2018 сu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/_e_factura_obligatorie_din_1_iulie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Fiscul&nbsp;impune&nbsp;reguli&nbsp;noi:&nbsp;E -factura&nbsp;obligatorie&nbsp;din&nbsp;1&nbsp;iulie</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Reguli noi: Serviciul Fiscal de Stat amintește că, începând cu data de 1 iulie, va fi obligatoriu utilizată serviciului ”E-factura”, la efectuarea livrărilor în cadrul contractelor de achiziții publice.

<p>I<a href="https://pro-active.md/stiri/cum_reflectam_concediile_medicale_dupa_1_iulie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">PC 18. Cum reflectăm concediile medicale după 1 iulie</a><a href="https://pro-active.md/stiri/subventionarea_locurilor_de_munca/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr.126 din 4 octombrie 2017, prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/subventionarea_locurilor_de_munca/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Cererile pentru subvenționarea locurilor de muncă noi pot fi depuse până la 31 iulie</a><a href="https://pro-active.md/stiri/_piata_munciii_instruire_secundara/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Până la 31 iulie 2019 agenții economici încă mai pot depune cereri pentru subvenționarea locurilor de muncă nou create, comunică Ministerul Economiei și Infrastructurii. Amintim că aceste subvenții sunt o formă a ajutorului de stat acordată beneficiarilor — persoanele juridice private care practică activitate de întreprinzător în RM şi asigură creșterea efectivului de salariați de cel puțin 100 de persoane în anul de raportare pentru bărbați cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani şi peste 45 de ani şi femei de toate vârstele, care va fi menținut pe o perioadă de cel puțin trei ani de la ultima tranșă de plată a subvenției, precum şi a salariului mediu lunar la nivel de 75% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/_piata_munciii_instruire_secundara/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Pe piața muncii sunt căutate persoanele cu nivel de instruire secundar</a><a href="https://pro-active.md/stiri/numarul_patentelor_in_crestere/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Republica Moldova sunt înregistrate 10888 locuri de muncă vacante, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) cu referire la piața muncii din data de 13 mai 2019. Numărul acestora este în ușoară scădere față de cel înregistrat la sfârșitul lunii aprilie, când angajatorii erau în căutarea a 10968 lucrători.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/numarul_patentelor_in_crestere/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Numărul patentelor eliberate este în creștere</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În primele trei luni ale anului curent au fost eliberate și prelungite 16767 patente de întreprinzător pentru toate genurile de activitate, potrivit informației oferite de către Serviciului Fiscal de Stat. Potrivit datelor, de la eliberarea și prelungirea patentelor au fost încasate 9,7 mil. lei.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/cuantumul_salariului_minim_garantat_se_majoreaza/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Cuantumul salariului minim garantat se majorează</a><a href="https://pro-active.md/siti/pozitii_tarifare_noi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Începând cu 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real — la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, se stabilește în mărime de 16,42 lei pe oră sau 2775 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.Astfel, acesta se majorează cu 165 lei.

<p><a href="https://pro-active.md/siti/pozitii_tarifare_noi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Poziții tarifare noi. Ce se va modifica?</a><a href="https://pro-active.md/stiri/persoanele_fizice_procura_tot_mai_multe_semnaturi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În luna iulie 2019, în Codul fiscal pot interveni modificări prin substituirea unor poziții tarifare prevăzute în art.96 din Codul fiscal, care stabilește cotele TVA a serviciilor și mărfurilor importate și a livrărilor efectuate pe teritoriul țării. În acest sens, Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de lege ce vizează modificări în mai multe acte legislative. 

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/persoanele_fizice_procura_tot_mai_multe_semnaturi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Persoanele fizice procură tot mai multe semnături electronice de la CTIF</a><a href="https://pro-active.md/stiri/atributiile_de_munca_ale_salariatului/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În trimestrul I al anului curent, numărul persoanelor fizice care au primit semnături electronice, eliberate de Centrul de înregistrări al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 12,8% și a depășit cifra de 4,5 mii. Per total, numărul persoanelor fizice și persoanelor juridice care au obținut în primul trimestru semnături electronice a sporit cu 8% și a constituit 5 460.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/atributiile_de_munca_ale_salariatului/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Atribuțiile de muncă ale salariatului</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Cum se determină atribuţiile de muncă ale salariatului la încheierea contractului individual de muncă? Deseori în contract sunt prevăzute unele condiţii, dar angajatorul cere îndeplinirea altor lucrări.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/ials14_verificarea_datelor/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">IALS 14: verificăm datele</a><a href="https://pro-active.md/stiri/termenul_limita_de_dezvaluire_a_informatiei/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” amintește că termenul-limită de depunere a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit este tot mai aproape. În acest an acesta expiră la data de 2 mai, deoarece zilele de 30 aprilie și 1 mai sunt nelucrătoare. Totodată, este cunoscut faptul că în acest an vom depune două declarații și suntem în drept să efectuăm desemnarea procentuală pentru doi beneficiari (câte unul pentru fiecare perioadă fiscală), incluși în lista respectivă de către Agenția Servicii Publice.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/termenul_limita_de_dezvaluire_a_informatiei/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Termenul-limită de dezvăluire a informației de către societățile pe acțiuni este 30 aprilie</a><a href="https://pro-active.md/stiri/declaratiile_de_avere_si_interese_personale/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) sesizează persoanele cu funcții de răspundere ale Societăților pe acțiuni asupra necesității dezvăluirii informaţiei, în vederea conformării societăților prevederilor legislației în vigoare.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/declaratiile_de_avere_si_interese_personale/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Declarațiile de avere și interese personale au fost depuse de circa 59 mii de persoane</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Procesul de depunere a declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2018 s-a încheiat la 31 martie curent. În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 au fost înregistrate 58619 declarații de avere și interese personale, dintre care 57972 declarații anuale, 461 declarații depuse la eliberarea din funcție și 186 depuse la angajare. Datele au fost oferite de președintele Autorității Naționale de Integritate, Rodica Antoci, în cadrul unei conferințe de presă.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/facilitati_fiscalepentru_intreprinderi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Facilități fiscale pentru întreprinderi din industria ușoară</a><a href="https://pro-active.md/stiri/restante_la_depunerea_declaratiilor_de_avere/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Încă 8 agenți economici vor fi incluși în Lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA cu drept de deducere.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/restante_la_depunerea_declaratiilor_de_avere/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Restanțe la depunerea declarațiilor de avere</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cheamă cele circa patru mii de persoane care mai au obligația să depună Declarația de avere și interese personale, dar nu au reușit să o depună până la 31 martie, să o facă și după expirarea termenului-limită.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/salariul_minim_garantat_in_anul_2019/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Salariul minim garantat în anul 2019 va fi de 2775 lei lunar</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Din 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real poate fi stabilit în mărime de 16,42 lei pe oră sau 2775 lei pe lună. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr.165 /2010”.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/numarul_locurilor_de_munca_vacante/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Numărul locurilor de muncă vacante, în creștere</a><a href="https://pro-active.md/stiri/contracte_de_locatiune_inregistrate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

La 11 martie 2019, în baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de muncă erau înregistrate 9825 locuri de muncă, în ușoară creștere față de numărul înregistrat la finele lunii februarie, când erau așteptate de angajatori 9582 persoane.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/contracte_de_locatiune_inregistrate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Peste 2 000 de contracte de locațiune înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în perioada lunilor ianuarie-februarie 2019</a><a href="https://pro-active.md/stiri/articolul_111_din_codul_muncii_modificat/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Serviciul Fiscal de Stat continuă să desfășoare activități de aducere în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice care oferă în chirie bunuri imobile cu scopul de a asigura un nivel înalt de conformare al acestora.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/articolul_111_din_codul_muncii_modificat/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Articolul 111 din Codul muncii, modificat</a><a href="/stiri/expira_termenul_de_prezentare_a_informatiei/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Executivul a aprobat joi, 7 martie, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament, proiectul legii pentru modificarea Codul muncii al Republicii Moldova.

<p><a href="/stiri/expira_termenul_de_prezentare_a_informatiei/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">25 februarie 2019 expiră termenul de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 226/11 din Codul fiscal</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Modul de prezentare a informației este stabilit prin Ordinul SFS nr. 427 din 21.08.2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal, modificat prin Ordinul SFS nr. 663 din 11.12.2018. Informația se prezintă doar în format electronic, accesând serviciul SIA „Colectarea Informației din Sursele Indirecte” la următorul link: www.servicii.fisc.md/CISI_Redirector.aspx.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/anularea_prezentarii_darii_de_seama/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Comunicat informativ cu privire la anularea prezentării dării de seamă IPC18 cu indiciile „0” (zero)</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Serviciul Fiscal de Stat informează că la data de 11 februarie 2019, de către Guvernul Republicii Moldova, a fost adoptată Hotărârea nr.97 pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative, care a intrat în vigoare la 12 februarie curent (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.48, art.83, 2019).

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/moldova_it_parc_face_primul_bilant/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Moldova IT Parc face primul bilanț</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Numărul rezidenților primului parc IT din țara noastră în anul 2018 a ajuns la 346 – companii autohtone și străine din domeniul tehnologiei informației, care au aderat la Moldova IT Parc. Amintim că acesta și-a început activitatea la 1 ianuarie 2018 și a fost creat pe un termen de 10 ani.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/scutiri_personale_in_cazul_prestarii_serviciilor/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Scutiri personale în cazul prestării serviciilor</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Persoanele fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și prestează servicii sau lucrări, vor putea beneficia de acordarea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal1 la locul prestării serviciilor sau lucrărilor, cu condiția neutilizării lor pe parcursul perioadei respective la un alt loc de muncă. În Monitorul Oficial din 1 februarie curent a fost publicată Hotărârea nr. 44 din 30 ianuarie 2019 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/plata_premiului_anual_pentru_rezultatele_activitatii/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ministerul Finanțelor: plata premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2018</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Premiul anual pentru rezultatele activității din anul 2018 se va acorda angajaților care au beneficiat de premii anuale până la intrarea în vigoare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, conform explicațiilor oferite de Ministerului Finanțelor.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/salariul_pentru_zilele_de_sarbatoare_si_nelucratoare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Salariul pentru zilele de sărbătoare și nelucrătoare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor vine cu explicații asupra modului de aplicare a prevederilor aferente plății salariului mediu pentru salariații care sunt remunerați cu salarii lunare în zilele de sărbătoare nelucrătoare și retribuirii muncii suplimentare în cazul remunerării muncii cu salariu lunar.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/persoane_beneficiaza_de_pensii_si_alocatii/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">În Moldova circa 704 mii persoane beneficiază de pensii și alocații</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

La 1 ianuarie 2019, la evidența Casei Naționale de Asigurări Sociale se aflau 703899 beneficiari de pensii, alocații de stat și indemnizații adresate familiilor cu copii, cu o mărime medie a prestației de 1709 lei, anunță CNAS.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/scutirea_aplicata_la_imprtul_unor_marfuri/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Scutirea aplicată la importul unor mărfuri nu constituie ajutor de stat</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Taxa vamală la importul buteliilor din sticlă colorată, de o capacitate nominală de peste 0.33 l, dar de maximum 0.375 l, prevăzută la poziția tarifară 7010 90 530 din Nomenclatura combinată a mărfurilor, nu constituie ajutor de stat.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/aprobarea_formularelor_tipizate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Aprobarea formularelor tipizate noi</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial de astăzi, 18 ianuarie 2019, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 721 din 28 decembrie 2018 сu privire la aprobarea unor formulare tipizate. Este vorba despre formularele aferente:

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/ctas_stabili_indemnizatiile_angajatilor/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CTAS vor stabili indemnizațiile angajaţilor instituţiilor de forţă</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Începând cu 1 ianuarie 2019, Casele Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS) stabilesc angajaţilor instituţiilor de forţă indemnizaţiile de maternitate, cele adresate familiilor cu copii, paternale, dar şi ajutorul de deces, informează Casa Națională de Asigurări Sociale.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/facilitarea_accesului_cetatenilor_la_date/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CNAS: facilitarea accesului cetăţenilor la date</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Casa Națională de Asigurări Sociale a făcut publică lista informațiilor CNAS care vor fi publicate pe portalul guvernamental unic de date deschise www.date.gov.md.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/cum_sa_declari/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Как выявить неплательщика ОМС</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Постановление правительства №1246 от 19 декабря 2018 г. об утверждении Положения о предоставлении/приостановлении статуса застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования, вступившее в силу 27 декабря того же года, осталось как-то малозаметным. Вместе с тем, оно призвано облегчить определение государством лиц, обязанных застраховаться в системе ОМС.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/ce_salarii_propun_anagajatorii_din_moldova/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ce salarii propun angajatorii din Moldova</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Un programator (Pentalog CHI SRL) în țara noastră poate avea un salariu maxim de 30 mii lei, conform listei celor 100 cele mai bine plătite locuri de muncă vacante înregistrate în baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la situația din 10 ianuarie 2019.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/modul_de_completare_si_prezentare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Formularul CAS18-AN. Modul de completare și prezentare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că pe data de 15 ianuarie 2019 expiră termenul limită de prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN) pentru anul 2018.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/medicii_de_familie/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Medicii de familie vor prezenta IPC 18</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul completărilorla Ordinul nr.126 din 4 octombrie 2017, prin care au fost aprobate Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (IPC 18) şi Instrucţiunea cu privire la modul de completare a formularului indicat.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/curtea_de_conturi_despre_salariul_in_plic/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Curtea de Conturi despre fenomenul ”salariului în plic”</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Impozitul pe venit de la plățile nedeclarate și neachitate la buget ar putea constitui cel puțin 1345,5 mii lei. Totodată, neconformitățile admise de agenți economici care au achitat salariul în plic sunt semnificative și pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) și fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM). Acestea ar putea constitui 4252,9 mii lei.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/bancile_bnm_informatii/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Băncile vor transmite BNM informații cu privire la rezultatele simulărilor de criză</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial din 4 ianuarie 2019 a fost publicat Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor, care se aplică băncilor din Republica Moldova şi sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul RM şi stabilește cadrul de administrare a activității acestora pentru asigurarea unei gestiuni efective și prudente a riscurilor.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/legea_finantelor_publice/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, completată</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Autorităţilor și instituţiilor bugetare li se permite asumarea angajamentelor multianuale pe o perioadă de până la cinci ani în cazul achizițiilor de servicii sociale de alimentație în sistemul de educație, cu stipularea în cadrul contractului a obligației operatorului economic de a dota cantinele instituțiilor de învăţământ cu utilajul și echipamentul necesar pentru o bună funcționare, precum și de a asigura reparația spațiilor destinate cantinelor instituțiilor de învăţământ

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/nereguli_in_rapoartele_financiare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Curtea de Conturi: nereguli în rapoartele financiare ale BNS</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Rapoartele financiare ale Biroului Național de Statistică nu prezintă o imagine corectă și fidelă la situația din 31 decembrie 2017 în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova. Concluzia este formulată de Curtea de Conturi ca urmare a realizării misiunii de audit a situațiilor financiare ale BNS.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/determinarea_venitului_impozabil/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Precizări privind determinarea venitului impozabil estimat din surse indirecte</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Serviciul Fiscal de Stat, în scopul determinării venitului impozabil estimat din surse indirecte, a modificat prevederile Ordinului nr. 427 din 21 august 2018. Astfel, organele cadastrale teritoriale, deţinătorii registrelor de valori mobiliare, notarii publici vor prezenta autoritășii fiscal informația necesară atât în privința persoanelor fizice rezidente, cât și nerezidente. Ceilalți furnizori de informații vor prezenta datele necesare doar de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/legea_bass_pentru_anul_2019/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea BASS pentru anul 2019</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul 2019 vor constitui 21 427,4 mil. lei, fiind în creștere cu 11,0% în raport cu anul 2018. În Monitorul Oficial nr. 504-511 din 22 decembrie curent a fost publicată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și decretul de promulgare al Legii.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/terenurile_si_constructiile_vor_fi_confiscate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Terenurile și construcțiile confiscate vor fi transmise Agenției Servicii Publice</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Terenurile proprietate privată și cele cu destinație agricolă, aflate în proprietate privată și trecute în proprietatea statului, în baza dreptului succesoral, ca fiind fără stăpân sau confiscate, precum și construcțiile care intră în proprietatea statului, se vor transmite cu titlu gratuit Agenției Proprietății Publice. La moment, acestea se transmit autorităților publice locale.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/finantare_neramb_ursabila/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Finanțare nerambursabilă de până la $350 mii</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În perioada 20 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2019, în cadrul proiectului finanțat de Banca Mondială ”Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P), grupurile de producători care își desfășoară activitatea în domeniul horticol sau zootehnic (colectarea și/sau procesarea mierii de albini și colectarea și/sau procesarea laptelui) pot solicita finanțare nerambursabilă de până la $350 miipentru procurarea utilajului post-recoltă și echipamentului tehnologic.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/grila_de_salarizare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Grila de salarizare: poziționarea provizorie a unor funcții</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor a aprobat la data de 18 decembrie 2018 Ordinul nr.203 cu privire la poziționarea provizorie a unor funcții în grila de salarizare care lipsesc în prezent, până la introducerea modificărilor de rigoare la Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/salariul_pentru_zilele_de_sarbatoare_si_nelucratoare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Salariul pentru zilele de sărbătoare și nelucrătoare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanțelor vine cu explicații asupra modului de aplicare a prevederilor aferente plății salariului mediu pentru salariații care sunt remunerați cu salarii lunare în zilele de sărbătoare nelucrătoare și retribuirii muncii suplimentare în cazul remunerării muncii cu salariu lunar.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/managementul_datoriei_de_stat_pe_termen_mediu/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Managementul datoriei de stat pe termen mediu</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Guvernul a aprobat Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/calitatea_fructelor_si_legumelor/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Calitatea fructelor și legumelor proaspete, reglementată prin lege</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial din 21 decembrie curent a fost publicatăLegea cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete. Aceasta stabilește procedurile, modul de organizare și desfășurare a controlului de conformitate cu cerințele de calitate impuse, lista fiind aprobată de Guvern.

<p>„<a href="https://pro-active.md/stiri/pare_investitii_si_locuri_de_munca_noi/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">PARE 1+1”: investiții și locuri de muncă noi</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Încă 54 proiecte investiționale create de lucrătorii migranți sau rudele acestora vor beneficia de susținere financiară prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”, gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/termenul_de_declarare_voluntara/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Termenul de declarare voluntară, extins</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial de astăzi, 21 decembrie 2018, Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 669 din 12.12.2018 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 483 din 17.09.2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de depunere și recepționare a Declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și a Notificărilor cu privire la declararea voluntară a bunurilor.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/9_liste_de_verificare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">APCSP: 9 liste de verificare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) va verifica agenții economici în cadrul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor conform a 9 liste de verificare.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/prezentarea_darilor_de_seama/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Prezentarea dărilor de seamă privind utilizarea formularelor voucherelor turistice</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Operatorii de turism vor transmite Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței dări de seamă trimestriale privind utilizarea formularelor voucherelor turistice până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. Dările de seamă se prezintă direct la sediu sau prin poşta electronică, sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/asigurarea_echilibruluiintre_consolidare_fiscala/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Asigurarea echilibrului între consolidarea fiscală și relansarea economică</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Reforma fiscală, care se implementează începând cu 1 octombrie curent, este considerată provocarea anului. Aceasta și alte realizări ale anului 2018 au fost prezentate astăzi, 19 decembrie 2018, în cadrul unei conferințe de totalizare, la care au participat ministrul Finanțelor, Ion Chicu, șeful Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța și șeful Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/piata_muncii/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Piața muncii: peste 11 mii de locuri vacante</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că în baza de date sunt înregistrate, la situația din 17 decembrie curent, în total, 11240 locuri de muncă libere, mai puține decât acum o săptămână, când Agenția a declarat 11486 joburi vacante. 

<p><a href="https://pro-active.md/siti/demontarea_mijloacelor_fixe/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Demontarea mijloacelor fixe, până la obținerea autorizației de casare</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În contabilitate componentele obiectelor de mijloace fixe, care necesită înlocuire la intervale regulate de timp, se constată separat, cu includerea în valoarea mijloacelor fixe. În cazul reconstrucției sau reutilării tehnice a obiectelor de infrastructură (rețelele termice, rețelele de apă, rețelele de energie electrică, etc.), mijloacele fixe pot fi casate parțial (unele părți componente). 

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/noi_prevederi_in_reguamentul/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Noi prevederi în Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la BASS</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Persoane fizice asigurate pe baza de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale se înregistrează în Registrul de evidenţă al plătitorilor computerizat în baza contractului.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/indemnizatii_care_vor_fi_majorate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ce indemnizații vor fi majorate în anul viitor</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului va fi majorat cu 685 lei. Astfel, în anul viitor indemnizația va constitui 6303 lei.
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/executarea_bass/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Executarea BASS pentru 11 luni ale anului curent</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a publicat Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 11 luni a anului 2018. Astfel, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 17695,5 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19339,0 mil. lei) la nivel de 91,5%.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/administrarea_proprietatii_private/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Administrarea proprietății publice: noi atribuții pentru MEI</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Economiei și Infrastructurii administrează terenurile aferente bunurilor imobile proprietate publică a statului, inclusiv darea acestora în locaţiune/arendă sau superficie. În Monitorul Oficial din 12 noiembrie curent a fost publicată legea ce conține modificări și completări la o serie de acte legislative, inclusiv Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. 

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/unele_indemnizatii_se_vor_stabili_de_catre_angajator/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Unele indemnizații se vor stabili de către angajator</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ajutorul de deces, indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, indemnizațiile de maternitate și cele de paternitate în cazul angajaţilor a căror identitate şi calitate este protejată de stat, se vor stabili de către angajator.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/patenta_permisa_inca_un_an/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Patenta, permisă încă pentru un an</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Activitățile de comerț cu amănuntul în baza patentei vor fi permise până la 31 decembrie 2019. Această perioadă este necesară pentru implementarea acțiunilor în scopul stimulării și gestionării tranziției activității de comerț cu amănuntul de la patentă la activitatea independentă sau alte forme legale de antreprenoriat.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/declararea_voluntara/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Termenul pentru declararea voluntară este extins</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial din 12 decembrie a fost publicată și a intrat în vigoare Legea nr.302 pentru modificarea unor acte legislative din 30 noiembrie 2018, prin care sunt extinse termenele de declarare voluntară ale subiecților stabiliți în Legea nr. 180 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală. Amintim că Legea a fost pusă în aplicare din 17 august 2018, iar ulterior acest act legislativ a suferit modificări ce țin de mărimea cotelor taxei pentru declararea voluntară.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/prezentarea_situatiilor_financiare/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Situațiile financiare se aprobă, se semnează şi se prezintă utilizatorilor în conformitate cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017, se spune în pct. 164 din SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”. Din 1 ianuarie 2019 vor fi puse în aplicare modificările la Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare” (SNC), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 6 august 2013.

<p><a href="/stiri/modificari_in_formularul_taxi_18/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Modificări în formularul TAXI18</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi vor avea posibilitatea să opereze modificări în dările de seamă (Forma TAXI18) prezentate anterior, în care au fost comise erori la completare.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/sistemul_public_de_asigurari_sociale/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea privind sistemul public de asigurări sociale, modificată</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial din 7 decembrie curent a fost publicată Legea pentru modificarea Legii privind sistemul public de asigurări sociale, împreună cu decretul ei de promulgare. Documentul a fost elaborat în scopul excluderii prevederilor care au caracter de aplicabilitate permanentă dintr-o lege adoptată anual.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/legea_comertului_intern/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea comerțului interior: notificarea va conține datele contractului de evacuare a deșeurilor</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În cadrul regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în orice localitate, consiliul local este în drept să stabilească cerințe privind respectarea regulilor de asigurare a curățeniei pe adresa unității comerciale sau a unității de alimentație publică.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/legea_salarizarii_in_sectorul_bugetar/?mode=editor" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Legea salarizării în sectorul bugetar: obțineți răspunsuri la întrebări</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Specialiștii din autoritățile și instituțiile bugetare care au neclarități și întrebări privind punerea în aplicare a Legii nr.270 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pot suna la numărul de telefon 0 8000 15 25 (tasta 6) al Centrului de Apel al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”. Apelurile sunt gratuite și pot fi efectuate de la orice telefon fix sau mobil, de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/contabilii_din_sectorul_bugetar_vor_primi_suport/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Contabilii din sectorul bugetar vor primi suport metodologic</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

Ministerul Finanţelor a elaborat Planul de acţiuni privind procesul de implementare a noii Legi cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și a organizat prima şedinţă comună a grupului de formatori, prin intermediul cărora contabilii din toate unităţile bugetare din ţară vor fi instruiţi în vederea noii modalităţi de calcul a salariilor.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/balanta_timpului_de_munca/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Balanța timpului de muncă pentru anul 2019</a><a href="https://pro-active.md/stiri/cont/roale_planificate/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><br></a></p>

În Monitorul Oficial de astăzi, 12 decembrie 2018, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a publicat Ordinul cu privire la aprobarea balanței timpului de lucru în anul 2019.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/contribuabili_obligati_sa_utilizeze_factura_fiscala_electronica/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Care contribuabili vor fi obligați să utilizeze în exclusivitate factura fiscală electronică</a></p>

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat criteriile de selectare a agenților economici care, find înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în Lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/controale_planificate_apcsp/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Controale planificate pentru anul 2019: APCSP</a></p>

La 28 noiembrie curent Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) a aprobat Planul anual de controale planificate pentru anul 2019.

<p><a href="/stiri/controale_planificate_agentia_nationala_pentru_sanatate_publica/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Controale planificate pentru 2019: Agenția Națională pentru Sănătate Publică</a></p>

Circa 5000 de agenți economici din domeniul sănătății publice vor fi supuși controlului în anul viitor, dintre care 1187 vor fi verificați în primul trimestru. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a aprobat Planul controalelor planificate pentru anul 2019.

<p><a href="https://pro-active.md/stiri/contributii_la_bass/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Contribuțiile la BASS urmează a fi achitate până la 27 decembrie 2018</a></p>

Direcţia generală de evidenţă a contribuabililor a Casei Naţionale de Asigurări Sociale comunică tuturor plătitorilor de contribuţii că în ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se acceptă operaţiuni de încasări şi plăţi bugetare, fiind efectuate doar operaţiuni interne şi de încheiere a anului bugetar.