Salariul minim garantat în anul 2019 va fi de 2775 lei lunar

Din 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real poate fi stabilit în mărime de 16,42 lei pe oră sau 2775 lei pe lună. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr.165 /2010”.

În argumentarea cuantumului propus spre aprobare autorii proiectului vin cu un calcul, la baza căruia sunt puse salariul minim garantat în sectorul real al economiei pentru anul precedent (2610 lei lunar), indicele prețurilor de consum în anul 2018 față de anul 2017 (103,0 %), rata de creștere/descreștere a valorii adăugate brute în anul 2018 față de anul 2017 (104,2 %) și rata de creștere/descreștere a numărului mediu al salariaților în anul 2018 față de anul 2017 (100,9 %). 

Respectiv, rata de creștere a productivității muncii este raportul procentual dintre rata de creștere a valorii adăugate brute și rata de creștere a numărului scriptic mediu al salariaților. Rata de creștere a productivității muncii = 103,3 % (104,2: 100,9). Creșterea sumară anuală a indicelui prețurilor de consum și a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național este de 6,3 % (3,0 % + 3,3 %). Valoarea de calcul a cuantumului minim garantat reexaminat conform indicatorilor anului 2018 constituie 2774,43 lei (2610 x 1,063), se spune în nota informativă la proiect.

Amintim că conform prevederilor Legii salarizării, statul reglementează salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, stabilind mărimea cuantumului minim garantat a salariului în sectorul real, unele norme şi garanţii de stat (plata sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, plata orelor de noapte, plata orelor suplimentare, plata pentru orele de staţionare şi aflarea în şomajul tehnic, etc.).

La 1 mai 2018 a fost stabilit cuantumul minim garantat al salariului în mărime de 15,44 lei pe oră sau 2610 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.Sursa: www.monitorul.fisc.md

Autorul: Tatiana Smeșnaia