APCSP: 9 liste de verificare

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) va verifica agenții economici în cadrul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor conform a 9 liste de verificare.

În Monitorul Oficial din 21 decembrie curent a fost publicat Ordinul nr. 543 din 21 noiembrie cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale autorității. 

Astfel, Agenția va efectua controalele în baza:
1. Listei de verificare cerințe generale privind comercializarea produselor și prestarea serviciilor
2. Listei de verificare mijloace de măsurare și măsurările în domeniile de interes public
3. Listei de verificare jocuri de noroc
4. Listei de verificare produse preambalate și sticle ca recipiente de măsură 
5. Listei de verificare a biocombustibilului solid
6. Listei de verificare structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare
7. Listei de verificare servicii turistice prestate de agențiile de turism și turoperatori
8. Listei de verificare cerințe privind introducerea și punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune
9. Listei de verificare comerțul electronic. 

În acestea se vor include date despre persoana și obiectul supuse controlului, despre inspectorii care efectuează controlul, informații privind persoana supusă controlului, date necesare pentru evaluarea riscului, o listă de întrebări și punctajul pentru evaluarea riscului.

Agenția a aprobat Planul anual de controale planificate pentru anul 2019, potrivit căruia pe parcursul anului viitor vor fi verificați 256 de agenți economici, în fiecare trimestru fiind inspectați câte 64 de agențiSursa: www.monitorul.fisc.md

Autorul: Marina Căldare