ORDIN Nr. 101 
din 28-06-2019

cu privire la aprobarea componenței nominale 
a Consiliului de contabilitate și raportare financiară 
de pe lîngă Ministerul Finanțelor

Publicat : 12-07-2019 în MONITORUL OFICIAL Nr. 223-229 art Nr: 1203


În temeiul art.9 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 2018, nr.1-6, art. 22) și al pct.8 din Regulamentul de activitate al Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lîngă Ministerul Finanțelor, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 63/2019 (Monitorul Oficial al R.Moldova, 2019, nr.148-158, art.718), precum şi în scopul realizării acţiunilor pentru dezvoltarea continuă şi perfecţionarea contabilităţii și raportării financiare,


ORDON:


1. Se aprobă componența nominală a Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lîngă Ministerul Finanțelor, conform anexei.

2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


MINISTRUL FINANŢELOR                               Natalia GAVRILIŢA

Nr. 101. Chişinău, 28 iunie 2019.


                                                                                                                                                                                                                                          Anexă la

                                                                                                                                                                                                                                          ordinul Ministrului Finanțelor                                                                                                                                                                                                                                                 nr. 101 din 28 iunie 2019


                                                                             Componența nominală a Consiliului de contabilitate

                                                                             și raportare financiară pe lîngă Ministerul Finanțelor


NOROC Dorel

- șef al Direcției politici fiscale și vamale, împuternicit cu exercitarea funcției de Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor, președintele Consiliului

PADUCA Stela

- consultant principal al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor, secretar al Consiliului

FOALEA Lidia 

- șef al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor

TONU Natalia

- șef adjunct al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor

VEVERIȚĂ Ion

CONDREA Polina

- director al Departamentului raportări și statistică, Banca Națională a Moldovei

- șef al Direcției analiză și actuariat din cadrul Direcției generale asigurări, Comisia Națională a Pieței Financiare

CRĂCIUN Andrei

- șef al Direcției generale colectarea datelor entități economice, Biroul Național de Statistică

DJURINSCAIA Anna

- director financiar și manager pe politici fiscale, Asociația Businessului European

VÎRTOSU Artur

- director financiar, Î.M. “Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., Asociația Investitorilor Străini

ZLATINA Natalia

- director executiv, Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova

NEDERIȚA Alexandru

- doctor habilitat în economie, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Moldova

GRAUR Anatol

- doctor în economie, conferențiar universitar, Departamentul сontabilitate, audit și analiză economică, facultatea Contabilitate, Academia de Studii Economice din Moldova

ȚIRIULNICOVA Natalia 

- doctor în economie, conferenţiar universitar, Departamentul сontabilitate, audit și analiză economică, facultatea Contabilitate, Academia de Studii Economice din Moldova

DOLGHI Cristina

ȘEVCIUC Tatiana

- doctor în economie, conferenţiar universitar, șef al Departamentului сontabilitate și informatică economică, Universitatea de Stat din Moldova

- doctor în economie, conferenţiar universitar, catedra сontabilitate, Universitatea Agrară de Stat din Moldova