Cuantumul salariului minim garantat se majorează

Începând cu 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real — la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, se stabilește în mărime de 16,42 lei pe oră sau 2775 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.Astfel, acesta se majorează cu 165 lei.

Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței din 24 aprilie, proiectul Hotărârii de Guvern pentru modificarea pct. 1 din Hotărârea cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

Potrivit ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Silvia Radu, reexaminarea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real se efectuează de Guvern, în conformitate cu art. 12 din Legea salarizării, care prevede că cuantumul este aprobat în funcție de creșterea sumară anuală a indicelui prețurilor de consum și a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național.

Astfel, la reexaminarea cuantumului minim garantat au fost luați în calcul următorii indicatori: cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, începând cu 1 mai 2018 — 2610 lei pe lună, IPC în anul 2018 față de anul 2017 – 103,0%, rata de creștere/descreștere a valorii adăugate brute în anul 2018 față de anul 2017 — 104,2%, rata de creștere/descreștere a numărului mediu al salariaților în anul 2018 față de anul 2017 – 100,9% și rata de creștere a productivității muncii la nivel național, care este de 6,3%.Sursa: www.monitorul.fisc.md

Autorul: Marina Căldare