Ce afaceri din Moldova aduc cele mai mari profituri. Fiecare al treilea moldovean lucrează în domeniul privat.

Echipa #diez a analizat care domenii de afaceri ale acestor întreprinderi au fost cele mai profitabile în anul trecut.

Ținem să precizăm că veniturile din vânzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat 137.506.100 lei sau 41,5% din venituri din vânzări în total pe economie.

Așadar, top 5 cele mai profitabile afaceri în anul 2017 au fost:

#5. Construcţii – 9.573.800 lei

#4.Transport și depozitare – 10.072.200 lei

#3. Agricultura, silvicultura și pescuit -12.194.500 lei

#2. Industria prelucrătoare – 14.820.900 lei

#1. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor – 67.235.600 lei

Pe polul opus se află așa domenii de activitate ca:

#5. Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – 737.300 lei

#4. Activități de cazare și alimentație publică – 2.389.100 lei

#3. Informații și comunicații -3.516.300 lei

#2. Tranzacții imobiliare – 3.354.900 lei

#1. Activități profesionale, științifice și tehnice – 4.041.900 lei

Tindem să precizăm că numărul salariaților care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în 2017 a constituit 323,3 mii persoane, deținând 61,2% din numărul total de salariați ai întreprinderilor.

Sursa: www.diez.md

Autor: Liubomir Guțu