Medicii de familie vor prezenta IPC 18

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul completărilorla Ordinul nr.126 din 4 octombrie 2017, prin care au fost aprobate Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (IPC 18) şi Instrucţiunea cu privire la modul de completare a formularului indicat.

Modificările și completările sunt necesare reieșind din punerea în aplicare a prevederilor legislației ce țin de libera practică a medicilor de familie. Amintim că aceștia pot activa în una din următoarele forme: 
— cabinetul individual al medicului de familie (fondat de un singur medic de familie titular al practicii); 
— centrul medicilor de familie (fondat de doi și mai mulți medici de familie titulari ai practicilor);
— angajat în cadrul unui prestator de asistență medicală primară existent. 

Medicii de familie urmează să prezinte dările de seamă conform Formularului IPC 18, care se propune a fi completat cu prevederile necesare. Astfel, tab. nr.3 va fi suplinit cu rândul 1.7 Suma bazei de calcul și a contribuției de asigurări sociale de stat calculată de persoanele care exercită independent profesiunea de medic, conform tarifului de 18%. Acesta va fi completat de către persoanele care cad sub incidența prevederilor indicate supra. Conform proiectului, indicatorul din col.9 va constitui suma venitului calculat al persoanei fizice nominalizate și care va constitui baza de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale. În col.12 se va reflecta suma contribuției de asigurări sociale calculate. Aceasta se va determina ca produsul dintre indicatorul din col.9 şi tariful de 18%.

Totodată, va fi introdus rândul 2.1, în care se va indica suma bazei de calcul și a contribuției individuale calculată de persoanele care exercită independent profesiunea de medic. Acesta urmează a fi completat de către medicii de familie care vor aplica la calcularea contribuțiilor individuale de asigurări sociale tariful de 6%. Astfel, indicatorul din col.9 va constitui suma venitul calculată persoanei fizice care practică independent profesiunea de medic și va constitui baza de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale. Respectiv, în col.11 se va indica suma contribuției individuale de asigurări sociale calculate, care se va determină ca produsul dintre indicatorul din col.9 şi tariful stabilit de 6%.

Autorii proiectului vin cu propunerea ca prima perioadă de raportare conform formularului nou să devină luna ianuarie a anului curent.


Sursa: www.monitorul.fisc.md

Autorul: Tatiana Smeșnaia