1 iulie 2019: prestațiile sociale, altfel

Atenționăm contribuabilii asupra faptului că, la 1 iulie 2019, vor intra în vigoare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1221 din 12.12.2018 сu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului. Acestea țin de noi reglementări în următoarele acte:

• Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002

• Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2005

• Regulamentul privind modul de stabilire şi de plată a ajutorului de deces, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1442/2006

• Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1245/2016. 

Mai jos puteți găsi răspunsul la întrebările ce vă frământă:

Aspecte ale legislației muncii: incapacitatea temporară de muncă, controale de stat și salarizarea 

Modificări în completarea IPC 18 după 1 iulie 2019 

Declararea venitului asigurat pe perioada beneficierii de indemnizaţie pentru îngrijirea copilului 

Concediu paternal: modificări la raportare 

Calculul incapacității temporare de muncă și a indemnizațiilor pentru îngrijirea copilului după 1 iulie 2019.