Calitatea fructelor și legumelor proaspete, reglementată prin lege

În Monitorul Oficial din 21 decembrie curent a fost publicatăLegea cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete. Aceasta stabilește procedurile, modul de organizare și desfășurare a controlului de conformitate cu cerințele de calitate impuse, lista fiind aprobată de Guvern.

Prevederile legii se aplică persoanelor fizice și juridice care produc, depozitează, prelucrează, sortează, ambalează, importă, exportă sau comercializează produse. 

Astfel, controlul privind conformitatea cu cerințele de calitate se efectuează de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, inclusiv subdiviziunile teritoriale. Organul de control creează baza de date cu privire la agenții economici din lanțul alimentar, regrupând agenții economici din sectorul produselor în funcție de respectarea cerințelor de calitate pentru produse.

Legea prevede efectuarea controalelor de conformitate în mod selectiv, pe baza unei analize a riscului și cu o frecvență corespunzătoare. Astfel, controalele se stabilesc în funcție anumite criterii: 
1. natura produsului (perioada de producție, preț, condiții climaterice, operațiuni de ambalare și manipulare, condiții de depozitare, țara de origine, mijloace de transport și volumul lotului)
2. cifra de afaceri (localizarea agentului economic în lanțul alimentar, volumul sau valoarea produselor comercializate, gama de produse, aria de livrare sau tipul operațiunilor desfășurate, cum ar fi depozitarea, sortarea, ambalarea sau comercializarea) 
3. perioada de activitate în domeniul respectiv 
4. data efectuării ultimului control și constatările efectuate, inclusiv numărul și tipul defectelor constatate, calitatea obișnuită a produselor comercializate și nivelul echipamentelor tehnice utilizate 
5. fiabilitatea sistemului de asigurare a calității produselor sau a sistemului de autocontrol al agentului economic 
6. locul de desfășurare a controlului, în special pentru punctele de intrare în țară sau locul unde produsele sunt ambalate sau încărcate.

În baza rezultatelor controlului, la solicitare, se eliberează Certificatul de conformitate a calității fructelor și legumelor proaspete. Acest certificat este un document opțional, pe care agenții economici îl pot obține pentru produsele destinate importului/ exportului/ reexportului sau în alte cazuri, în care acesta dorește să ateste suplimentar corespunderea produselor cu cerințele de calitate. 

Certificatul de conformitate al calității fructelor și legumelor proaspete se eliberează gratuit de către organul de control pe suport de hârtie, cu semnătura olografă, sau în format electronic, cu semnătura electronică.Sursa: www.monitorul.fisc.md

Autorul: Marina Căldare