Ministerul Finanțelor: plata premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2018

Premiul anual pentru rezultatele activității din anul 2018 se va acorda angajaților care au beneficiat de premii anuale până la intrarea în vigoare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, conform explicațiilor oferite de Ministerului Finanțelor.

Astfel, de premiu anual pentru rezultatele activității în anul 2018, proporțional timpului efectiv lucrat, pot beneficia: 
• angajații din unitățile bugetare care, până la 1 decembrie 2018, erau salarizați în baza Rețelei tarifare unice 
• personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii, a autorităților publice centrale şi locale
• funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, serviciului diplomatic şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor
• cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

Potrivit documentului, pentru primele trei categorii de funcționari, premiul anual pentru rezultatele activității în anul 2018 se va achita în luna februarie 2019, iar pentru cadrele didactice — în luna august 2019.

Conform documentului, premiul anual pentru personalul salarizat în baza Rețelei tarifare unice se plătește pentru un an deplin de activitate în mărimea unui salariu tarifar sau de funcție corespunzător categoriei de salarizare stabilite, ținând cont de indicii de prioritate intersectorială şi de coeficienții de complexitate prevăzuți pentru domeniul respectiv de activitate.

Pentru personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii, a autorităților publice centrale şi locale, premiul se plătește pentru un an deplin de activitate în mărimea unui salariu de funcție.

Totodată, pentru persoanele cu care au fost suspendate sau au fost încheiate raporturile de serviciu/contractele individuale de muncă pe parcursul anului 2018, la determinarea mărimii premiului anual se va aplica salariul tarifar sau de funcție stabilit la sfârșitul lunii noiembrie 2018 sau la ultima zi lucrătoare anterioară sfârșitului lunii noiembrie.

În același timp, pentru salariații care nu au activat integral pe parcursul anului 2018, premiul anual se acordă în mărimea salariului de bază calculat proporțional cu timpul efectiv lucrat. 

Funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special din cadrul SFS, Serviciului Vamal, serviciului diplomatic şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, beneficiază de un premiu anual egal cu 10% din salariul anual total, acordat proporțional cu timpul efectiv lucrat în anul respectiv. La determinarea timpului efectiv lucrat de către salariat se va ține cont și de luna decembrie 2018.

Conform explicației, în salariul anual total luat în calcul la determinarea cuantumului premiului anual, se includ următoarele plăți salariale primite de către funcționarul public în anul 2018 (de la 1 ianuarie până la 30 noiembrie): 
• salariul de funcție; 
• sporul pentru gradul de calificare, gradul special sau rangul diplomatic; 
• plățile de stimulare acordate funcționarilor publici pe parcursul anului 2018;
• sporul lunar pentru eficiență în activitate;
• indemnizația pentru concediul de odihnă anual, cu excepția indemnizației de concediu calculată în lunile octombrie – noiembrie 2018 care se referă la perioada de concediu 1 decembrie 2018 — începutul anului 2019; 
• suplimentul pentru cumularea atribuțiilor funcției deținute cu atribuțiile unei funcții publice vacante sau temporar vacante; 
• plata pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau în zilele de repaus pentru activități desfășurate potrivit atribuțiilor din fișa postului; 
• salariul mediu integral sau parțial menținut, în cazurile în care funcționarul public nu a fost prezent la serviciu de fapt, dar i s-a menținut salariul mediu integral sau parțial (aflarea în concediu de studii, în deplasare în interes de serviciu, îndeplinirea obligațiilor de stat sau obștești); 
• premiul anual plătit pentru anul precedent (pentru anul 2017).

Totodată, în baza de calcul al premiului anual nu se includ premiile unice acordate cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale și a zilelor de sărbătoare nelucrătoare, ajutorul material, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, compensația pentru concediu nefolosit și premiul anual acordat funcționarilor publici din autoritățile publice locale.Sursa: www.monitorul.fisc.md

Autorul: Marina Căldare