Articole Proactive

În anii de activitate a companiei Proactive Consulting am fost întrebată de nenumărate ori de ce nu aplicăm semnătura olografă pe factură, de ce factura nu este pe ”hârtie galbenă”, de ce nu este aplicată ștampila entității, ce fel de facturi mai sunt și acestea și multe alte întrebări de acest gen. 

În sfârșit am găsit timpul necesar pentru a formula un răspuns elocvent și argumentat la aceste întrebări....

Modificarea Regulamentului
cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control presupune...

De mai bine de un an a fost deschis primul Park IT din Republica Moldova, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor, deja sunt înregistrați mai mult de 400 de reziednți. Totuși ce i-a motivat pe aceștia?

Articol cu conținut prioritar pentru contabilii care activează.

Planul general de conturi contabile e într-o perioadă de modificare, mai exact de îmbogățire și completare a aspectului.

Au fost publicate modificările la Planul general de conturi contabile(PGCC).

"Dacă este să analizăm impozitul pe venit, atunci neapărat trebuie să menționăm că sunt 2 tipuri:


Impozitul pe venit din activitatea de antreprenoriat (se referă la persoane juridice) și impozitul pe venit reținut la sursa de plată (se referă la persoane fizice).


Pentru plățile efectuate în folosul persoanelor fizice se vor reține următoarele sume...

"Codul Fiscal al Republicii Moldova este legea de bază care reglementează modul de impozitare a contribuabililor.
În continuare vom menționa unele forme diferite de impozitare: