"Dacă este să analizăm impozitul pe venit, atunci neapărat trebuie să menționăm că sunt 2 tipuri:


Impozitul pe venit din activitatea de antreprenoriat (se referă la persoane juridice) și impozitul pe venit reținut la sursa de plată (se referă la persoane fizice)


Pentru plățile efectuate în folosul persoanelor fizice se vor reține următoarele sume: 

☑️ 10 % veniturile obţinute de către persoanele de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole

- Fiecare comisionar reţine impozit din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, pe veniturile obţinute de către acestea aferente desfacerii prin unităţile comerţului de consignaţie a mărfurilor.

☑️ 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv (se referă și la persoane juridice);

☑️ 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

- din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social(se referă și la persoane juridice);

☑️ 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice

- din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive; 

- din cîştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte mărimea scutirii personale

☑️ 7% persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară 

☑️ 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.

Sursă: Codul Fiscal
-------------------

Cătălina Barac, contabil PROACTIVE.