Cashflow = Flux de numerar

Cashflow poate fi văzut din următoarele unghiuri:


1. Numerar din activități operaționale - numerar generat de activitatea principală a unei companii.
2. Flux de numerar gratuit către capitaluri proprii - numerar disponibil pentru capitaluri proprii după reinvestire (Investiții / cheltuieli de capital) în afacere.

3. Fluxul de trezorerie la nivelul entității - numerar disponibil pentru distribuție după toate cheltuielile și reinvestirile.

4. Schimbare netă a numerarului - schimbare a valorii fluxului de numerar pe perioada contabilă.

Cashflow = Flux de numerar


Ca și inima, fiecare entitate are nevoie de numerar pentru activitățile sale.
Pentru a suporta provocările venite din extern și a-și obține rezultate.
În cazul în care o companie nu poate genera suficient numerar pentru a rămâne lichid, această companie se poate confrunta cu probleme financiare pe termen lung.


Fluxul de numerar  este suma totală de bani pe care o entitate o generează din activitățile sale. Este valoarea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar care se deplasează într-o afacere sau instituție.

Termenul flux de numerar descrie cantitatea de numerar generată sau consumată într-o anumită perioadă de timp.

Fluxul de numerar pozitiv indică faptul că activele lichide ale unei companii sunt în creștere și sunt capabile să îndeplinească decontarea obligațiilor la un moment dat.

Oare o companie profitabilă are probleme de lichiditate? 🧐