Codul Fiscal al Republicii Moldova este legea de bază care reglementează modul de impozitare a contribuabililor.
În continuare vom menționa unele forme diferite de impozitare:
✅ Rezidenții parcurilor IT achită suma impozutului 7% din venit sau 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru fiecare angajat.
✅ Rezidenți ai zonelor economice libere 50% sau 75% din cota stabilită, pe lângă aceasta rezidenții care au investit în mijloace fixe ale întreprinderilor sau în infrastructura ZEL beneficiază de o scutire de la plata impozitului pe venit pentru un termen de 1 an, 3 ani sau 5 ani în dependență de suma investită;
✅ Sunt scutite de impozitul pe venit – autoritățile publice și instituțiile publice, administrația zonei economice libere, instituțiile de învățământ publice și private, întreprinderile create de societățile orbilor, surzilor și invalizilor, asociațiile de economii și împrumut, organizațiile sindicale și patronale, misiunile diplomatice ale altor state în Republica Moldova, reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în Republica Moldova;
✅ Organizațiile necomerciale – sunt scutite de impozitul pe venit rezultat din activitatea statutară, utilizează mijloacele cu destinație specială și alte mijloace doar în scopurile prevăzute de statut și nu susțin partidele politice , blocurile electorale. 
✅ Agenții economice, subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii – până la momentul înregistrării în calitate de plătitori de TVA urmează să achite impozitul pe venit în sumă de 4% din venitul obținut din activitatea operațională;
✅ În cazul aplicării perioadei fiscale de tranziție cota impozitului pe venit va fi egală cu cota obișnuită de impozitare conform tipului persoanei juridice, iar obiectul este venitul obținut. 
✅ Veniturile fondurilor de investiții se impozitează în modul general;
✅ Veniturile obținute de fondurile nestatale de pensii nu este supus impozitării;
✅ Persoanele care desfășoară activitate profesională în domeniul justiției și sănătății trebuie să achite un impozit în mărime de 18% din venitul impozabil obținut. 
✅ Persoanele fizice care desfășoară activitate independentă achită impozit în sumă de 1% din venitul obținut, dar nu mai puțin de 3 000 Lei.

Impozitul pe venit din activitatea de antreprenoriat (se referă la persoane juridice)
și impozitul pe venit reținut la sursa de plată (se referă la persoane fizice)"


Sursă: Codul Fiscal
-------------------

Cătălina Barac, contabil PROACTIVE.