ORDIN
privind modificarea Regulamentului
cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Ordinul SFS nr. 131/2019


În temeiul art. 132³ alin. (10) și art. 133 alin.(2) pct. 31) din Codul fiscal 

nr. 1163/1997, precum şi în scopul eficientizării administrării fiscale și stabilirii procedurilor unice de evidență a echipamentelor de casă și de control,

ORDON:

1. Regulamentul cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Ordinul SFS nr. 131/2019, se modifică după cum urmează:

     1) la pct. 22 și 52 după cuvintele „lichidarea entității” se introduc cuvintele „ suspendarea activității”;

     2) după punctul 30 se completează cu punctele 30¹, 30² și 30³ cu        următorul cuprins:

    30¹. "La stabilirea în Registrul de evidență a echipamen- telor de casă și de control a MCC/IF ale contribuabililor deja radiați din Registrul Fiscal de Stat, subdiviziunea SFS care a înregistrat/reînregistrat MCC/IF adoptă Decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control (Anexa nr. 9). O copie a Deciziei se va anexa la dosarul contribuabilului."

    30². "La stabilirea în Registrul de evidență a echipamentelor de casă și de control a MCC/IF ale contribuabililor pasivi sau care nu activează, inclusiv care au suspendat activitatea, sau MCC/IF care sunt înregistrate pe subdiviziunile anulate, sau MCC/IF la care a expirat termenul de exploatare a modelului MCC/IF, sau deteriorate/distruse, sau la constatarea lipsei MCC/IF (înregistrate în Registrul de evidență a echipamentelor de casă și de control) subdiviziunea SFS care a înregistrat/reînregistrat MCC/IF remite contribuabilului Înștiințarea privind inițierea radierii din evidență a echipamentelor de casă și de control (Anexa nr. 10)".

Dacă, după înștiințarea în scris, contribuabilul nu prezintă setul de documente conform pct. 23 din prezentul Regulament, subdiviziunea SFS care a înregistrat/reînre- gistrat MCC/IF adoptă Decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control (Anexa nr. 9), care se comunică destinatarului conform art. 1291 din Codul fiscal nr. 1163/1997. O copie a Înștiințării și a Deciziei se va anexa la dosarul contribuabilului.

   30³. "Deciziile de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control se numerotează cronologic unic pe toată subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, iar evidenţa acestora se ţine în Registrul de evidenţă a deciziilor de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control (Anexa nr.11)”

3) după punctul 55 se completează cu punctele 55¹ și 55² cu următorul cuprins:

55¹. „La stabilirea în Registrul de evidență a echipamentelor

SURSA:  www.monitorul.md

de casă și de control a dispozitivelor electronice ale contribuabililor deja radiați din Registrul Fiscal de Stat, subdiviziunea SFS care a înregistrat/reînregistrat dispozitivul electronic adoptă Decizia de radiere din evidență a echipa- mentelor de casă și de control (Anexa nr. 9).

O copie a Deciziei se va anexa la dosarul contribuabilului."

55². "La stabilirea în Registrul de evidență a echipamentelor de casă și de control a dispozitivelor electronice ale contribuabililor pasivi sau care nu activează, inclusiv care au suspendat activitatea, sau dispozitivelor electronice care sunt înregistrate pe subdiviziunile anulate, sau dispozi- tivelor electronice la care a expirat termenul de exploatare a modelului echipamentului de casă și de control, sau deteriorate/distruse, sau la constatarea lipsei dispozitivului electronic (înregistrate în Registrul de evidență a echipa- mentelor de casă și de control) subdiviziunea SFS care a înregistrat/reînregistrat dispozitivele electronice remite contribuabilului înștiințarea privind inițierea radierii din evidență a echipamentelor de casă și de control." (Anexa nr. 10).


Dacă, după înștiințarea în scris, contribuabilul nu prezintă setul de documente conform pct. 53 din prezentul Regulament, subdiviziunea SFS care a înregistrat/reînre- gistrat dispozitivele electronice adoptă Decizia de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control (Anexa nr. 9), care se comunică destinatarului conform art. 129¹ din Codul fiscal nr. 1163/1997. O copie a Înștiințării și a Deciziei se va anexa la dosarul contribuabilului.”

4) se completează cu anexele nr. 9, 10 și 11 după cum urmează:

a) Anexa nr. 9 – Decizie de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control, conform Anexei nr. 1 la prezentul ordin;

b) Anexa nr. 10 – Înștiințare privind inițierea radierii din evidență a echipamentelor de casă și de control (ECC), conform Anexei nr. 2 la prezentul ordin;

c) Anexa nr. 11 - Registrul de evidenţă a deciziilor de radiere din evidență a echipamentelor de casă și de control, conform Anexei nr. 3 la prezentul Ordin.

2. Prezentul ordin întră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. Direcţia generală metodologie proceduri fiscale va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat.

4. Direcția generală metodologie proceduri fiscale va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.