Seminare PROACTIVE

Ты будешь знать как:
• заполнять и предоставлять отчёты;
• отражаются обязательства по заработной плате, социальному страхованию и обязательному медицинскому страхованию в финансовых отчётах;
• архивировать и ликвидировать документы по заработной плате.

Contabilitatea şi repartizarea costurilor indirecte de producţie.

Aspecte contabile ale costurilor activităţilor auxiliare.

La seminar vei învăța particularitățile evidenței contabile în ONC, dar și perfectarea rapoartelor financiare ale ONC. Studiu de caz.

Ești contabil, administrator sau pur și simplu dorești să afli cum se întocmește corect un contract? Atunci te invităm la training-ul ”Întocmirea și redactarea contractelor”

Legislația și baza documentară de calculare a salariului.
Ce rapoarte trebuie să prezinți, unde, când și cum se completează acestea.

Fiecare entitate are în componența patrimoniului mijloace fixe.

Pentru a te asigura de corectitudinea operațiunilor economice întocmite te așteptăm la seminar.

У каждого предприятия есть Основные Средства. Чтобы убедиться в правельности выполнения всех экономических операций, ждем тебя на семинаре.

Învață cum se întocmesc corect foile de parcurs. Cum să eviți amnzile și penalitățile. În cadrul seminarului analizăm foile de parcurs de la automobile proprii pînă la tractoare și combine.

НДС один из главных налогов из которых формируется бюджет государство. Мы обсуждаем законодательную и документальную основу для расчета и зачета сумм НДС, а также конкретные примеры.

Ai încredere în instinctele tale și participă la workshopul dedicat Inițierii în afacerii „De la idee la Bani” , unde vei afla răspunsul la toate întrebările!

Actele normative în vigoare, care reglementează modul de calculare a cheltuielilor de deplasare.
Aspecte sociale, medicale şi fiscale a cheltuielilor de deplasare.

Domeniul IT este unul din cele mai favorizate și susținute în R.Moldova. Primul IT Park autohton creat pentru o perioadă de 10 ani are ca scop să atragă peste 400 de rezidenți.

Învață să calculezi corect achitarea dividendelor ținând cont de legislația în vigoare și deprinde tehnicile de ușurare a muncii în acest sector de evidență.

Și până acum ai întrebări legate de evidenţa corectă a documentelor de casă? Ia-ți această grijă de pe umerii tăi, vino la seminar!

Pentru a afla cum să completezi declarați VEN-12 și situațiile financiare. De asemenea, vom analiza modificările din 2019, precum și modul de declarare a împrumuturilor în sumă de 200 000 lei.

Ты будешь знать как:
• начислять налог из дивидендов хозяйствующему субъекту – резиденту и нерезиденту;
• отражаются операции по начислению и выплаты дивидендов;
• заполнять и предоставлять отчёты.

Legislația și baza documentară de calculare și deducrea sumei TVA.
Aplicații practice și de calculare, deducerea și achitarea sumei TVA.

Chiar dacă avem foarte multe comapnii agricole, nu există răspunsuri la toate întrebările legate de particularitățile ținerii evidenței contabile. Astfel, vă invităm la seminarul ”Contabilitatea în agricultură”

Elaborarea corectă a politicilor contabile te poate ajuta la depășirea multor întrebări parvenite din partea organelor de control.

În cadrul cursului abordăm aspectele practice ce țin de evidența contabilă și raportarea fiscală. Te ajutăm să răspunzi tuturor provocărilor, astfel ca rezultatul să fie maxim.

La seminar abordăm trăsăturile specifice contabilității în agricultură, precum calcularea sumei impozitului pe venit pentru subvențiile primite și/sau utilizate, limitele de perisabilitate și 
plățile efectuate în folosul cotașilor, etc.

Exigențe privind organizarea unei afaceri în sfera alimentației publice.

Aspecte fiscale în sfera alimentației publice.

Strategii fiscale, aferente impozitului pe venit

Clasificarea veniturilor și cheltuielilor.
Sursele de venit impozabile și neimpozabile.

Prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit.