Seminare PROACTIVE

Elaborarea corectă a politicilor contabile te poate ajuta la depășirea multor întrebări parvenite din partea organelor de control.

19 Decembrie

Actele normative în vigoare, care reglementează modul de calculare a cheltuielilor de deplasare.
Aspecte sociale, medicale şi fiscale a cheltuielilor de deplasare.

20 Decembrie

Conținutul de bază și modul de întocmire a noilor formulare de situații financiare ale ONG.

21 Decembrie

Pentru a afla cum să completezi declarați VEN-12 și situațiile financiare. De asemenea, vom analiza modificările din 2019, precum și modul de declarare a împrumuturilor în sumă de 200 000 lei.

30-31 Ianuarie

Ai încredere în instinctele tale și participă la workshopul dedicat Inițierii în afacerii „De AZI în Business” , unde vei afla răspunsul la toate întrebările!

Fiecare entitate are în componența patrimoniului mijloace fixe.

Pentru a te asigura de corectitudinea operațiunilor economice întocmite te așteptăm la seminar.

Exigențe privind organizarea unei afaceri în sfera alimentației publice.

Aspecte fiscale în sfera alimentației publice.

Strategii fiscale, aferente impozitului pe venit

Clasificarea veniturilor și cheltuielilor.
Sursele de venit impozabile și neimpozabile.

Prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit.

Calculul, deducerea și achitarea TVA

Legislația și baza documentară de calculare și deducrea sumei TVA.
Aplicații practice și de calculare, deducerea și achitarea sumei TVA.

Calcularea costurilor de producție și calculația costului produselor și serviciilor

Contabilitatea şi repartizarea costurilor indirecte de producţie.

Aspecte contabile ale costurilor activităţilor auxiliare.

Contabilitatea în construcții

Cadrul normativ şi legislativ în domeniul construcţiilor.

Corectitudinea determinării veniturilor în construcţii, în funcţie de tipul lucrărilor executate.

Impozitarea în domeniul construcțiilor.

Calculul și contabilizarea salariului

Legislația și baza documentară de calculare a salariului.
Ce rapoarte trebuie să prezinți, unde, când și cum se completează acestea.