Seminare PROACTIVE

Actele normative în vigoare, care reglementează modul de calculare a cheltuielilor de deplasare.
Aspecte sociale, medicale şi fiscale a cheltuielilor de deplasare.

Examinăm importanța datelor personale, modul de protejare și partajare a acestora, analizăm riscurile posibile, dar și reglementările juridice în acest domeniu.

Chiar dacă avem foarte multe comapnii agricole, nu există răspunsuri la toate întrebările legate de particularitățile ținerii evidenței contabile. Astfel, vă invităm la seminarul ”Contabilitatea în agricultură”

Legislația și baza documentară de calculare a salariului.
Ce rapoarte trebuie să prezinți, unde, când și cum se completează acestea.

Învață cum se întocmesc corect foile de parcurs. Cum să eviți amnzile și penalitățile. În cadrul seminarului analizăm foile de parcurs de la automobile proprii pînă la tractoare și combine.

Fiecare entitate are în componența patrimoniului mijloace fixe.

Pentru a te asigura de corectitudinea operațiunilor economice întocmite te așteptăm la seminar.

Analiza prevederilor legale și explicarea acestora prin intermediul exemplelor practice din experiența trainerilor Proactive, instruiți în cadrul seminarului de instruire al formatorilor organizat de Ministerul Finanțelor al R. Moldova

Domeniul IT este unul din cele mai favorizate și susținute în R.Moldova. Primul IT Park autohton creat pentru o perioadă de 10 ani are ca scop să atragă peste 400 de rezidenți.

Tu deja ai totul pentru a te desemna antreprenor, doar acționează!

Descoperă cei 5 pași esențiali de a te lansa în Business acum.

Analiza prevederilor legale și explicarea acestora prin intermediul exemplelor practice din experiența trainerilor Proactive, instruiți în cadrul seminarului de instruire al formatorilor organizat de Ministerul Finanțelor al R. Moldova

Legislația și baza documentară de calculare și deducrea sumei TVA.
Aplicații practice și de calculare, deducerea și achitarea sumei TVA.

La seminar vei învăța particularitățile evidenței contabile în ONC, dar și perfectarea rapoartelor financiare ale ONC. Studiu de caz.

НДС один из главных налогов из которых формируется бюджет государство. Мы обсуждаем законодательную и документальную основу для расчета и зачета сумм НДС, а также конкретные примеры.

Elaborarea corectă a politicilor contabile te poate ajuta la depășirea multor întrebări parvenite din partea organelor de control.

У каждого предприятия есть Основные Средства. Чтобы убедиться в правельности выполнения всех экономических операций, ждем тебя на семинаре.

Ты будешь знать как:
• заполнять и предоставлять отчёты;
• отражаются обязательства по заработной плате, социальному страхованию и обязательному медицинскому страхованию в финансовых отчётах;
• архивировать и ликвидировать документы по заработной плате.

Contabilitatea şi repartizarea costurilor indirecte de producţie.

Aspecte contabile ale costurilor activităţilor auxiliare.

Învață să calculezi corect achitarea dividendelor ținând cont de legislația în vigoare și deprinde tehnicile de ușurare a muncii în acest sector de evidență.

Și până acum ai întrebări legate de evidenţa corectă a documentelor de casă? Ia-ți această grijă de pe umerii tăi, vino la seminar!

Pentru a afla cum să completezi declarați VEN-12 și situațiile financiare. De asemenea, vom analiza modificările din 2020, precum și modul de declarare a împrumuturilor în sumă de 200 000 lei.

Ты будешь знать как:
• начислять налог из дивидендов хозяйствующему субъекту – резиденту и нерезиденту;
• отражаются операции по начислению и выплаты дивидендов;
• заполнять и предоставлять отчёты.

În cadrul cursului abordăm aspectele practice ce țin de evidența contabilă și raportarea fiscală. Te ajutăm să răspunzi tuturor provocărilor, astfel ca rezultatul să fie maxim.

La seminar abordăm trăsăturile specifice contabilității în agricultură, precum calcularea sumei impozitului pe venit pentru subvențiile primite și/sau utilizate, limitele de perisabilitate și 
plățile efectuate în folosul cotașilor, etc.

Exigențe privind organizarea unei afaceri în sfera alimentației publice.

Aspecte fiscale în sfera alimentației publice.