Contabilitatea în Agricultură

Locuri limitate.

Reușește să-ți rezervi un loc la seminar.

Formular de înregistrare


Program

1. Active biologice – clasificarea, evaluarea şi recunoaşterea activelor biologice;
2. Contabilitatea activelor imobilizate și circulante
3. Contabilitatea transmiterii terenurilor agricole în arendă
4. Contabilitatea animalelor la creștere și îngrășat
5. Contabilitatea costurilor și calculația costului de producție. Aspecte privind peresabilitățile și pierderile la produsele agricole
6. Contabilitatea activelor auxiliare în unitățile agricole
7. Contabilitatea procesului de comercializare în agricultură
8. Contabilitatea operațiilor de creditare și subvenționare în unitățile agricole
9. Contabilitatea rezultatelor financiare și folosirea profitului
10. Raportarea fiscală - aspecte aferente impozitelor și taxelor calculate în agricultură

Formator


Danii Rodica

Director financiar MVI SRL. Manager resurse umane IPC Bucovăț SRL. Contabil șef Geoship Company SRL.
Trainer PROACTIVE Consulting.

Data

30 Mai 9:00 - 16:00

Investiție

 1590 Lei