Calculul și contabilizarea salariului

acest seminar va avea loc ONLINE

Formular de înregistrare


Apăsând pe buton, dați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal

Data

29 - 30 Aprilie

09:00 - 13:00

Investiție

590 lei până la 20 Aprilie
690 lei din 21 Aprilie

*Clienții fideli beneficieză de reducere 5%

Program

1. Actele normative în vigoare, care reglementează modul de calcul al drepturilor salariale.
2. Calculul și contabilizarea indemnizaţiei de concediu de odihnă în diverse situaţii.
3. Calculul și contabilizarea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în diverse situaţii.
4. Ajutorul material – aspecte sociale, medicale, fiscale.
5. Tipuri de rețineri și contabilizarea acestora.
6. Modul de întocmire a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.
7. Drepturi și obligații privind retribuirea muncii.
8. Modul de reflectare al datoriilor față de personal și al datoriilor privind asigurările sociale și medicale în situațiile financiare.

Formator

Cușmăunsă Rodica

Conferențiar. univ. ASEM; Contabil șef la mai multe companii. 

Trainer PROACTIVE din anul 2016 și consultant în contabilitate. 

Peste 1000 de persoane instruite și mii de ore predate.