Calculul și contabilizarea salariului

Formular de înregistrare


Program

 1. Actele normative în vigoare, care reglementează modul de calcul al drepturilor salariale.
  2. Calculul și contabilizarea îndemnizaţiei de concediu de odihnă în diverse situaţii.
  3. Calculul și contabilizarea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în diverse situaţii.
  4. Ajutorul material – aspecte sociale, medicale, fiscale.
  5. Tipuri de rețineri și contabilizarea acestora.
  6. Modul de întocmire a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.
  7. Drepturi și obligații privind retribuirea muncii.
  8. Modul de reflectare al datoriilor față de personal și al datoriilor privind asigurările sociale și medicale în situațiile financiare.


Formator

Cușmăunsă Rodica

  Conferențiar. univ. ASEM. Contabil șef la Vulpe E SRL. Contabil șef la Competent - Grup SRL. Trainer PROACTIVE Consulting.


Data

27 și 28 Iunie 13.00 - 17.00

Investiție

1590 Lei, până la data de 20 Iunie 

1790 Lei, după data de 20 Iunie 

*Clienții fideli beneficieză de reducere 5%