Cursuri PROACTIVE

Caracteristica generală a sistemului de impozitare în RM.

Întocmirea dărilor de seamă aferente impozitelor și taxelor (lunare, trimestriale si anuale).

15 Decembrie

MS Excel îți permite economisirea timpului, prin aplicarea formulelor pentru efectuarea calculelor vaste. Pentru a urmări datele și a face analiz acestora.
De asemenea, prin intermediul MS EXCEL poți aranja datele pentru evidență și prezentări .

Cursul dat cuprinde modulele de Evidență contabilă, studierea programei 1C „Contabilitate”, Fiscalitate și Dări de seamă, Analiza indicatorilor financiari și Business Excel.

Cursul intentioneaza sa ofere o înțelegere și o cunoastere profunda a IFRS în vigoare, precum și a prevederilor noilor IFRS: IFRS 9 "Instrumente financiare", IFRS 15 "Venituri din contractele cu clientii" si IFRS 16 "Contracte de leasing".

11 Februarie

Cum luăm deciziile financiare și ce indicatori trebuie să cunoască un manager?!

În ce limbă să vorbim cu contabilul?!

Ce trebuie să cunoști despre impozite, taxe și fisc?!

 

Curs de instruire atât pentru managerii de resurse umane, cât și pentru contabili. 

Circuitul documentar de la angajare și până la eliberare, contabilizarea diferitor aspecte ale retribuirii muncii angajaților.