Cursuri PROACTIVE

Cursul dat cuprinde modulele de Evidență contabilă, studierea programei 1C „Contabilitate”, Fiscalitate și Dări de seamă, Analiza indicatorilor financiari și Business Excel.

26 Februarie

MS Excel îți permite economisirea timpului, prin aplicarea formulelor pentru efectuarea calculelor vaste. Cu ajutorul MS Excel poți urmări datele, face analiz acestora și aranja datele pentru evidență și prezentări .

2 Martie     

Aici vei învăța cum să duci evidența contabilă și să optimizezi activitatea întreprinderii, fiind capabil să execuți întregul ciclu contabil.

Curs de instruire atât pentru managerii de resurse umane, cât și pentru contabili. 

Circuitul documentar de la angajare și până la eliberare, contabilizarea diferitor aspecte ale retribuirii muncii angajaților.

Legislația și baza documentară a activităţii de comerţ exterior şi subiecţii acesteia.

Aplicații practice și de calculare a drepturilor de import.

Cum luăm deciziile financiare și ce indicatori trebuie să cunoască un manager?!

În ce limbă să vorbim cu contabilul?!

Ce trebuie să cunoști despre impozite, taxe și fisc?!

Cursul intentioneaza sa ofere o înțelegere și o cunoastere profunda a IFRS în vigoare, precum și a prevederilor noilor IFRS: IFRS 9 "Instrumente financiare", IFRS 15 "Venituri din contractele cu clientii" si IFRS 16 "Contracte de leasing".

Caracteristica generală a sistemului de impozitare în RM.

Întocmirea dărilor de seamă aferente impozitelor și taxelor (lunare, trimestriale si anuale).