Cursuri PROACTIVE

Te-ai săturat să plătești impozite? Consideri că sunt prea mari?
Simplifică-ți munca cu dările de seamă! Află totul despre rolul impozitelor și taxelor în evidența contabilă.

Aici vei învăța cum să duci evidența contabilă și să optimizezi activitatea întreprinderii, fiind capabil să execuți întregul ciclu contabil.

E timpul să treci la alt nivel de dezvoltare. Acest curs îți construiește noi abilități în specialitate.
Pregătește-te să opui rezistență situațiilor neconfortabile dintre cifre, legi și controale.

MS Excel îți permite economisirea timpului prin aplicarea formulelor.
Cu ajutorul MS Excel poți urmări, analiza și aranja datele pentru evidență și prezentări.

Acest Curs se adresează:

  • persoanelor care utilizează Excel în mod constant și doresc să cunoască cele mai avansate instrumente;
  • persoanelor care vor să prelucreze date în mod eficient, să facă analize și rapoarte pentru a lua deciziile finale corecte.

Cursul de 1С are drept scop pregătirea contabililor care doresc să studieze cea mai răspândită programă automatizată a evidenței contabile și fiscale "1С:Contabilitate 8.3" în special modul de întocmire a situațiilor financiare și dărilor de seamă.

La curs vei afla cum să lansezi produsul pe o nouă piață de desfacere, care sunt etapele și corectitudinea întocmirii documentației pentru desfășurarea operațiunii de export și cum să inițiezi procesul de restituire al TVA.

Curs de instruire pentru managerii de resurse umane și contabili. 

Circuitul documentar de la angajare și până la eliberare, contabilizarea diferitor aspecte ale retribuirii muncii angajaților.

Legislația și baza documentară a activităţii de comerţ exterior şi subiecţii acesteia.

Aplicații practice și de calculare a drepturilor de import.

Îți dorești să studiezi contabilitate în weekend? Noi îți oferim această posibilitate!

Programul este destinat tuturor persoanelor interesate de studierea şi perfecţionarea cunoştinţelor în domeniul contabilităţii şi utlizarea programei “1C".

Cum luăm deciziile financiare și ce indicatori trebuie să cunoască un manager?!

În ce limbă să vorbim cu contabilul?!

Ce trebuie să cunoști despre impozite, taxe și fisc?!

Цели тренинга: дать слушателям максимум информаци, рекомендации к действию в различных ситуациях сопровождения движения кадров, которые помогут навести порядок в «кадрах», а значит избежать трудовых споров и неприятностей в случае инспекторской проверки.

Cursul intentioneaza sa ofere o înțelegere și o cunoastere profunda a IFRS în vigoare, precum și a prevederilor noilor IFRS: IFRS 9 "Instrumente financiare", IFRS 15 "Venituri din contractele cu clientii" si IFRS 16 "Contracte de leasing".