Curs intensiv

1C 8.3 redacția 1.1

Tu deja ai totul pentru a te desemna contabil, doar acționează!


 

Formular de înregistrare

Program

Aici NU te invităm să asculți, dar să LUCREZI!

ZIUA I 03.08.19

• Interfața softului
• Prezentarea generală a programului
• Planul de conturi de lucru 
• Corelarea informației între Registre contabile, documente, nomenclatoare și rapoarte
• Introducerea datelor generale despre companie
• Introducerea soldurilor inițiale în program 
• Imobilizări necorporale: procurarea, punerea în funcțiune, calcularea amortizării, casarea, vânzarea. Documente primare necesare de imprimat și arhivat.

ZIUA II 04.08.19

• Mijloace fixe: procurarea, punerea în funcțiune, calcularea amortizării, casarea, vânzarea. Documente primare necesare de imprimat și arhivat.
• Stocuri: procurarea, punerea în funcțiune, casarea, vânzarea. 
• Operațiuni cu numerarul: reflectarea corectă pentru obținerea situației fluxului de numerar.

ZIUA III 10.08.19

• Operațiuni cu furnizorii, reflectarea în registrul procurări/livrări, darea de seamă privind TVA
• Decontări cu personalul: întocmirea deconturilor de avans, calcularea salariilor, achitarea salariilor. 
• Reflectarea în declarația IPC 18 a sumelor impozitului pe venit reținute, CAS, PAM

ZIUA IV 11.08.19

• Evidența analitică și sintetică a conturilor de venituri și cheltuieli 
• Întocmirea formulelor contabile privind ”închiderea” anului
• Întocmirea situațiilor financiare 
• Test final
• Înmânarea diplomelor

Formatori


Cătălina Barac

Contabil și coordonator proiecte de instruire PROACTIVE Consulting. Experiență în deschiderea companiilor și evidență contabilă.


Data

3-11 August (Sâmbătă și Duminică)

Ora: 10:00 - 15.00

Investiția în dezvoltare

Până la data de 29.07 - 1990 lei

După data de 29.07 - 2390 lei