Totalizarea anului 2018. VEN-12

Aspecte fiscale & financiare.

Locuri limitate.

Reușește să-ți rezervezi un loc la curs.

Formular de înregistrare

Program

Ziua I:

1. Determinarea costului de intrare al mijloacelor fixe în scopul impozitării, în funcție de diversitatea surselor de intrare ale acestora;

2. Reflectarea ajustărilor privind cheltuielile de reparație și restabilire ale mijloacelor fixe în scopul impozitării;

3. Determinarea rezultatului din operațiunile cu active de capital;

4. Ajustarea operațiunilor privind donațiile efectuate, ținînd cont de tipul și destinatarii acestora;

5. Reflectarea operațiunor de ieșire ale mijoacelor fixe (casarea, vînzarea, conservarea, etc.);

6. Determinarea și monitorizarea corectă a mărimii impozitului pe venit achitat în rate, în străinătate.

7. Completarea Declarației VEN pentru anul 2018.


Ziua II:

1. Etapele întocmirii situaţiilor financiare anuale.

2. Reformarea Bilanţului.

3. Corectarea erorilor comise la întocmirea situaţiilor financiare.

4. Declararea tranzacțiilor în numerar efectuate în folosul şi de către persoanele fizice.

5. Modificări și completări la SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”.

 Formatori


Rodica Cușmăunsă

Conferențiar. univ. ASEM; Contabil șef Vulpe E SRL; contabil șef Competent - Grup SRL, Trainer PROACTIVE Consulting. 

Rodica Danii

Director financiar MVI SRL; manager resurse umane IPC Bucovăț SRL; contabil șef Geoship Company SRL; Trainer PROACTIVE Consulting.

Data

5 Martie: 9:00-16:00
6 Martie: 9:00-13:00

Investiția în cunoștințe

1 990 lei

Contact

078 693 000
hello@pro-active.md