VEN-12 & Situații financiare

Locuri limitate.

Reușește să-ți rezervezi un loc la curs.

Formular de înregistrare

Apăsând pe buton, dați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal

Program

Ziua I

1.Evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale:


1.1. Aspecte generale privind calculul amortizării în scopuri fiscale:

•domeniu de aplicare și noțiuni

•obiectul calculării amortizării

•evidența mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale

•metoda de calculare a amortizării

•determinarea valorii amortizabile

•determinarea duratei de funcționare utilă

1.2.Evidența amortizării mijloacelor fixe care fac obiectul unui contract de locațiune, leasing operațional, concesiune, arendă, comodat, sub locațiune

1.3.Deducerea cheltuielilor pentru reparație și dezvoltare

1.4.Reflectarea rezultatelor la ieșirea din exploatre a mijloacelor fixe sau imobilizărilor necorporale

1.5.Modul de completare a Registrului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale în scopuri fiscale2.Completarea Declarației privind impozitul pe venit VEN (în continuare Declarație):

2.1.Legislația – acte normative ce reglementează completarea Declarației:

•subiectul și obiectul impunerii

•cota impunerii

•termenii de plată și declarare

•reportarea pierderilor pe viitor

2.2. Caracteristica, clasificarea și calcularea ajustărilor

2.3. Componența, structura și ajustarea veniturilor:

•de la campaniile promoționale

•dobînzilor de la valorile mobiliare de stat

•de la înlocuirea forțată a proprietății

•de la operațiile legate de activele de capital

•mijloacelor din fondurile speciale

•din dividende, etc.

Ziua II

1. Componența, structura și ajustarea cheltuielilor:


1.1 Limitarea sumei cheltuielilor recunoscute în scopul impoozitării:

•de delegare

•de reprezentanță

•neconfirmate documentar

•donații în scopuri filantropice și de sponsorizare

•pentru transportul organizat al angajaților

•pentru hrana organizată a angajaților

•pentru studiile profesionale ale angajaților

•dobînzi aferente creditelor și împrumuturilor

•de asigurare a agenților economici, etc.

1.2 Componența și structura cheltuielilor nedeductibile fiscal

1.3 Tipurile, modul de calculare, aplicare și contabilizare a facilităților privind impozitul pe venit

1.4 Trecerea în cont a veniturilor din surse obținute în afara R. Moldova

1.5 Suma impozitului pe venit care urmează a fi achitată în rate în perioada următoare perioadei de gestiune

1.6 Impozitul pe venit repartizat pe subdiviziuni

2. Întocmirea situațiilor financiare:

2.1 Etapele întocmirii situațiilor financiare anuale

2.2 Reformarea Bilanțului

2.3 Corectarea erorilor comise la întocmirea situațiilor financiare în anii precedenți

2.4 Declararea tranzacțiilor în numerar efectuate în folosul și de către persoanele fizice

2.5 Modificări și completări la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

 Formatori


Rodica Cușmăunsă

Conferențiar. univ. ASEM; Contabil șef Vulpe E SRL; contabil șef Competent - Grup SRL, Trainer PROACTIVE Consulting. 

Rodica Danii

Director financiar MVI SRL; manager resurse umane IPC Bucovăț SRL; contabil șef Geoship Company SRL; Trainer PROACTIVE Consulting.

Data

28 și 29 Ianuarie
10:00-17:00

Investiția în cunoștințe

1190 lei până pe 21 Ianuarie 

2190 lei din 22 Ianuarie

*Clienții fideli beneficiază de 5% reducere