Calculul, deducerea și achitarea TVA

Seminar practic

Locuri limitate.

Reușește să-ți rezervezi un loc la curs.


Apăsând pe buton, dați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal

Program

1. Actele normative în vigoare, care reglementează modul de calcul, deducere și achitare a sumei TVA

2. Caracteristica generală a TVA

3. Aspecte de calculare şi achitare a TVA

4. Modul de calculare, achitare si reflectare în evidenţa contabilă a TVA

5. Contabilitatea TVA aferentă operațiilor de procurare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul RM

 • deducerea sumei TVA
 • reflectarea TVA în componența cheltuielilor şi/sau costurilor
 • TVA legată de bunuri (servicii) care nu sunt folosite în scopuri de întreprinzător
 • limitarea dreptului dededucere a sumelor TVA pentru unele cheltuieli suportate
 •  TVA din livrări de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor
 •  aplicarea normelor privind deducerea sumei TVA aferenta întreţinerii, funcţionării şi reparaţiei autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 și 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din RM
 •  la casarea mijlocului fix cu o valoare contabilă neamortizată
 •  în cazul vînzării mijloacelor fixe la o valoare mai mică decît valoarea contabilă
 •  TVA aferentă bunurilor lipsă, pierdute (furate)
 •  TVA şi donaţiile


6. Contabilitatea TVA aferentă operațiilor de livrare a mărfurilor și serviciilor pe teritoriul RM

 • aplicarea TVA în cazul comercializării produselor social importante
 • TVA şi livrările scutite
 • calculul proratei privind TVA - aspecte fiscale și contabile
 • modul de reflectare în Declarația TVA

7. Particularităţile contabilitatii ajustării creanţelor şi datoriilor.

 • consecinţele fiscale privind TVA
 • TVA la acordarea reducerii de preţ
 • aspecte ale contabilităţii şi impozitării TVA a operaţiunilor privind returnarea bunurilor
 • abordări practice privind evidenţa creanţelor compromise
 • restabilirea TVA de la suma datoriei creditoare decontate (casate)

8. Particularităţile contabilităţii TVA aferentă diferenţelor de sumă

9. Particularitatile contabilitatii TVA aferenta bunurilor importate. Modul de reflectare în Declaraţia TVA

10. Particularităţile contabilităţii TVA aferentă bunurilor exportate. Restituirea TVA. Modul de reflectare în Declarația TVA

11. Modalitatea calcularii, declarării şi achitării TVA la importul şi exportul serviciilor. Modul de reflectare în Declarația TVA

12. Sesiunea întrebări/răspunsuri

Formator

Rodica Danii

Director financiar MVI SRL.

Manager resurse umane la IPC Bucovăț SRL. Contabil șef la Geoship Company SRL.

Trainer PROACTIVE Consulting.

Data

20 Decembrie

10:00 - 15:00

Investiția în cunoștințe

1190 lei

*Clienții fideli beneficieză de reducere 5%