Modificări în SNC și Legea contabilității și raportării financiare. 

Actualizări

Anul 2019 ne aduce modificări atât fiscale cât și în metodologia ducerii evidenței contabile. 

Nu rămâne în urmă, învață azi ceea ce mâine o să te promoveze în plan profesional!

Formular de înregistrare


Apăsând pe buton, dați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal

ATENȚIE!

Acest seminar va avea loc în municipiul BĂLȚI. 

Program

 1. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017
 2. SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”
 3. SNC „Stocuri”
 4. SNC „Costurile îndatorării”
 5. SNC „Diferențe de curs valutar și de sumă”
 6. SNC „Imobilizări necorporale și corporale”
 7. SNC „Deprecierea activelor”
 8. SNC „Creanțe și investiții financiare”
 9. SNC „Contracte de construcții” 
 10. SNC „Capital propriu și datorii”
 11. SNC „Venituri”
 12. SNC „Cheltuieli”
 13. SNC „Prezentarea situațiilor financiare”.

Formatori 


Rodica Cușmăunsă

Conferențiar. univ. ASEM. Contabil Șef la Vulpe E SRL. Contabil Șef la Competent - Grup SRL. Trainer PROACTIVE Consulting.

Rodica Danii

Director financiar MVI SRL; manager resurse umane IPC Bucovăț SRL; contabil șef Geoship Company SRL; Trainer PROACTIVE Consulting.

Data

7-8 Noiembrie

09:00 - 17:00

Investiție

1690 lei, până la 25 Ocotmbrie, ulterior 1790 lei

*Clienții fideli beneficieză de reducere 5%


Locație

mun Bălți , regiunea Podul Chișinăului, 

str. Mircea cel Bătrân 81, of. 52