Profesia Contabil

Curs de perfecționare în contabilitate.

Cel mai complex curs de evidență contabilă, pentru cei care doresc să dezvolte o carieră în domeniu contabil-financiar.

Formular de înregistrare


Program

1. Inițiere în contabilitate

 • Introducere în contabilitatea entităţii
 • Obiectul şi metoda contabilităţii
 • Contul contabil și dubla înregistrare
 • Ciclul contabil de prelucrare a informaţiilor
 • Poziţia şi performanţa financiară a entităţii

2. Mijloace fixe 

 • Intrarea mijloacelor fixe
 • Contabilizarea amortizării mijloacelor fixe
 • Reparația mijloacelor fixe
 • Ieșirea mijloacelor fixe
 • Situații speciale aferente mijloacelor fixe
 • Mijloace fixe în scopuri fiscale

3. Stocurile

 • Metode de evaluare a stocurilor prevăzute de SNC
 • Contabilizarea costului de intrare
 • Aspectele contabilității carburanților și lubrifianților
 •  Explicarea contabilizării OMVSD
 • Metodele de vânzare a mărfurilor, inclusiv a mărfurilor social-importante
 • Inventarierea stocurilor

4. Numerar, business card, post terminal, mașina de casă și control, tichete de masă

 • Întocmirea documentelor necesare pentru reflectarea încasărilor și plăților de numerar
 • Norme privind păstrarea numerarului și efectuarea decontărilor în numerar la entitate
 • Mașini de casă și control, precum și amenzi pentru încălcarea regulilor de exploatare a acestora
 • Prelucrarea extraselor bancare în MDL și valută străină
 • INCASSO – ul, reflectarea diferențelor de curs valutar

5. Contabilitatea creanțelor și datoriilor

 • creanțe și datorii comerciale
 • creanţe și datorii privind avansurile acordate
 • creanţe și datorii ale bugetului
 • creanţe și datorii ale personalului
 • creanţe și datorii privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor întreprinderii
 • creanţe și datorii curente privind asigurările
 • alte creanţe și datorii curente

6. Venituri, cheltuieli și rezultate financiare

7. Analiza indicatorilor economico-financiari

 • Analiza situației de profit și pierdere
 • Analiza bilanțului
 • Analiza situației fluxurilor de numerar
 • Analiza performanțelor financiare pe baza ratelor de rentabilitate

Formatori


Daniela Secinschii

Director și fondator PROACTIVE Consulting.

Experiență de coordonare a proiectelor de peste 6 ani. Trainer în cadrul proiectului PNAET pe tema Management financiar, planificare afacerii. 

Rodica Cușmăunsă

Conferențiar. univ. ASEM. Contabil șef la Vulpe E SRL. Contabil șef Competent - Grup SRL.

Trainer PROACTIVE Consulting. 

Galina Bădicu

Conferențiar univ. ASEM. Anterior Contabil Șef la NAUMA SRL, Ambianța SRL, Anturaj Nou SRL. Trainer PROACTIVE Consulting.


Data


21 mai

1,5 luni

Marți, Joi de la 17:30-20:30

Sâmbătă de la 13:30-16:30

Investiția în dezvoltare

3000 lei

Contact

079-882-882

consultant@pro-active.md

Coordonator eveniment: Cheptene Maria