Profesia Contabil. Curs de perfecționare în contabilitate.

Cel mai complex curs de evidență contabilă, pentru cei care doresc să dezvolte o carieră în domeniu contabil-financiar.

Formular de înregistrare

Program


1. Inițiere în contabilitate

 • Introducere în contabilitatea entităţii
 • Obiectul şi metoda contabilităţii
 • Contul contabil și dubla înregistrare
 • Ciclul contabil de prelucrare a informaţiilor
 • Poziţia şi performanţa financiară a entităţii


2. Mijloace fixe

 • Intrarea mijloacelor fixe
 • Contabilizarea amortizării mijloacelor fixe
 • Reparația mijloacelor fixe
 • Ieșirea mijloacelor fixe
 • Situații speciale aferente mijloacelor fixe
 • Mijloace fixe în scopuri fiscale

3. Stocurile

 • Metode de evaluare a stocurilor prevăzute de SNC
 • Contabilizarea costului de intrare
 • Aspectele contabilității carburanților și lubrifianților
 •  Explicarea contabilizării OMVSD
 • Metodele de vânzare a mărfurilor, inclusiv a mărfurilor social-importante
 • Inventarierea stocurilor

4. Numerar, business card, post terminal, mașina de casă și control, tichete de masă

 • Întocmirea documentelor necesare pentru reflectarea încasărilor și plăților de numerar
 • Norme privind păstrarea numerarului și efectuarea decontărilor în numerar la entitate
 • Mașini de casă și control, precum și amenzi pentru încălcarea regulilor de exploatare a acestora
 • Prelucrarea extraselor bancare în MDL și valută străină
 • INCASSO – ul, reflectarea diferențelor de curs valutar

5. Contabilitatea creanțelor și datoriilor

 • creanțe comerciale
 • creanţe comerciale
 • creanţe privind avansurile acordate
 • creanţe ale bugetului
 • creanţe ale personalului
 • creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor întreprinderii
 • creanţe curente privind asigurările
 • alte creanţe curente

6. Venituri, cheltuieli și rezultate financiare

7. Business Excel

 • Lucrul cu tabelele
 • Unelte MS Excel
 • Funcții și Formule
 • Analiza datelor și Macro-uri

8. Analiza indicatorilor economico-financiari

 • Analiza situației de profit și pierdere
 • Analiza bilanțului
 • Analiza situației fluxurilor de numerar
 • Analiza performanțelor financiare pe baza ratelor de rentabilitate

Formatori


Daniela Secinschii

Director și fondator PROACTIVE Consulting, experiență de coordonare a proiectelor de peste 6 ani. Trainer în cadrul proiectului PNAET pe tema Management financiar, Planificare afacerii. 

Rodica Cușmăunsă

Membru al comisiei de certificare al auditorilor; Conferențiar. univ. ASEM; Contabil șef Vulpe E SRL; contabil șef Competent - Grup SRL, Trainer PROACTIVE Consulting. 

Rodica Danii

Director financiar MVI SRL; manager resurse umane IPC Bucovăț SRL; contabil șef Geoship Company SRL, Trainer PROACTIVE Consulting.


Maria Moraru

ASEM, Departamentul Informatică și Managementul Informației, formator IT, autor de manuale, culegeri de probleme și aplicații economice, Trainer PROACTIVE Consulting.

Galina Bădicu

Conferențiar univ. ASEM; anterior contabil șef NAUMA SRL, Ambianța SRL, Anturaj Nou SRL, Trainer PROACTIVE Consulting.


Data

5 februarie

Marți, Joi  de la 17:30-20:30

Sâmbătă de la 09:00-12:00

Investiția în dezvoltare

3000 lei

Contact

079-882-882 Maria

consultant@pro-active.md