Curs: Standarde Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)

Locuri limitate.

Reușește să-ți rezervezi un loc la curs.

Formular de înregistrare

Program

Luni
Data: 3 Decembrie 2018; Ora: 13.00 – 17.00 


Structura şi modul de prezentare a informaţiilor
• Noţiuni de Introducere în Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Aplicarea IFRS în Republica Moldova
• Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare
• IAS 1 Prezentarea situţiilor afinanciare – Structura şi conţinutul situaţiilor
• IAS 8 Politici contabile, modificări în estimările contabile şi erori
• IAS 27 Situatii financiare individuale
• IAS 24 Prezentarea informatiilor referitoare la tranzactiile cu partile afiliate

Marți
Data: 4 Decembrie 2018; Ora: 13.00 – 17.00


Imobilizări și active circulante
• IAS 16 Imobilizări corporale
• IAS 38 Imobilizări necorporale
• IAS 36 Deprecierea activelor

Miercuri
Data: 5 Decembrie 2018; Ora: 13.00 – 17.00


Imobilizări și active circulante
• IAS 40 Investiţii imobiliare
• IFRS 5 Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţii întrerupte

Joi
Data: 6 Decembrie 2018; Ora: 13.00 – 17.00


Structura şi modul de prezentare a informaţiilor
• IFRS 9 Instrumente financiare
• IAS 2 Stocuri

Vineri
Data: 7 Decembrie 2018; Ora: 13.00 – 17.00


Recunoașterea veniturilor
• IFRS 15 Venituri din contracte cu clienții

Luni
Data: 10 Decembrie 2018; Ora: 13.00 – 17.00


• IFRS 15 Venituri din contracte cu clienții - continuare: Aplicarea în practică a IFRS 15 (studii de caz); Aspecte fiscale – impactul în rezultatul fiscal al IFRS 15

Marți
Data: 11 Decembrie 2018; Ora: 13.00 – 17.00


• IAS 21 Efectele variației cursurilor de schimb valutar
• IFRIC 22 Tranzacții valutare și contraprestații în avans

Miercuri
Data: 12 Decembrie 2018; Ora: 13.00 – 17.00


• IAS 20 Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale
• IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active contingente
• IAS 10 Evenimente ulterioare perioadei de raportare
• IAS 23 Costurile îndatorării

Joi
Data: 13 Decembrie 2018; Ora: 13.00 – 17.00


• IFRS 16 Contracte de leasing. Aplicarea în practică a IFRS 16 - studii de caz

Vineri
Data: 14 Decembrie 2018; Ora: 13.00 – 17.00


Aspecte privind situatiile financiare consolidate
• IFRS 10 Situatii financiare consolidate
• IAS 28 Investiţii în entităţi asociate si asocieri in participatie
• IFRS 12 Prezentarea intereselor în alte entităţi

Data

11 februarie


Investiție

249 Euro

Contact

078693000
hello@pro-active.md