Aplicarea IFRS - simplu și efectiv!

Primește o instruire calitativă și actuală

«Punem accent pe calitate, performanță și ascensiune profesioanală».

Ajutăm companiile și economia să prospere, pregătind contabili și manageri profesioniști. 

Colaborăm cu peste 2000 de clienți, astfel avem practică în remedierea dificultăților ce apar pe parcursul desfășurării instruirilor și în procesul de administrare. Printre clienții noștri se numără: Cico, CDSESAI, Castel Mimi, Capitoles Park, Daac System, Daac Solutions, RIHPANGALFARMA, Axedum, Grawe Carat, Orange Moldova, Roedl&Partner, Mobilis, GNF Furnizare Energie, General Asigurări, Galas S.A., ODIMM, Curtea de Conturi a RM, etc.


Cum are loc instruirea?

Învățăm prin implicare, utilizăm metode interactive de predare:

Noțiuni teoretice

Studiem minuțios prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară pentru a înțelege esența acestora, dar și modul de tratare în diferite situații practice.

Exerciții practice

Pentru fiecare lecție sunt pregătite situații practice, care vor exemplifica aplicarea noțiunilor prevăzute de IFRS. Totodată, abordăm problemele atât din punct de vedere al IFRS, cât și a SNC.

Analiza consecințelor

Pentru fiecare decizie financiară analizăm consecințele fiscale, la nivel național și internațional, impactul acestora asupra companiei, investitorilor și toate urmările posibile.

Investiția în cunoștințe - 249 Euro

Pentru a vă asigura locul la curs este necesar să achitați în avans 
Prin remiterea acestui formular, sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate

Program

<p>Structura şi modul de prezentare a informaţiilor</p>

Structura şi modul de prezentare a informaţiilor


• Noţiuni de Introducere în IFRS. Aplicarea IFRS în R. Moldova
• Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare
• IAS1: Prezentarea situaţiilor financiare – Structura şi conţinutul situaţiilor
• IAS8: Politici contabile, modificări în estimările contabile şi erori
• IAS27: Situații financiare individuale
• IAS24: Prezentarea informatiilor referitoare la tranzacțiile cu părțile afiliate

<p>Imobilizări și active circulante</p>

Imobilizări și active circulante


• IAS16: Imobilizări corporale
• IAS38: Imobilizări necorporale
• IAS36: Deprecierea activelor

<p>Imobilizări și active circulante</p>

Imobilizări și active circulante


• IAS40: Investiţii imobiliare
• IFRS5: Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţii întrerupte

<p>Structura şi modul de prezentare a informaţiilor</p>

Structura şi modul de prezentare a informaţiilor


• IFRS9: Instrumente financiare
• IAS2: Stocuri

<p>Recunoașterea veniturilor</p>

Recunoașterea veniturilor


• IFRS15: Venituri din contracte cu clienții

<p>Recunoașterea veniturilor</p>

Recunoașterea veniturilor


• IFRS15: Venituri din contracte cu clienții - continuare: Aplicarea în practică a IFRS 15 (studii de caz)

• Aspecte fiscale – impactul în rezultatul fiscal al IFRS 15

<p>Operațiuni în valută</p>

Operațiuni în valută


• IAS21: Efectele variației cursurilor de schimb valutar
• IFRIC22: Tranzacții valutare și contraprestații în avans

<p>Alte operațiuni contabile</p>

Alte operațiuni contabile


• IAS20: Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale
• IAS37: Provizioane, datorii contingente și active contingente
• IAS10: Evenimente ulterioare perioadei de raportare
• IAS23: Costurile îndatorării

<p>Leasing</p>

Leasing


• IFRS16: Contracte de leasing. Aplicarea în practică a IFRS 16 - studii de caz.

<p>Aspecte privind situațiile financiare consolidate</p>

Aspecte privind situațiile financiare consolidate


• IFRS10: Situatii financiare consolidate
• IAS28: Investiţii în entităţi asociate și asocieri în participație
• IFRS12: Prezentarea intereselor în alte entităţi

Începem cursul în

Locurile sunt limitate

0
:
00
:
00
:
00

Investiția în cunoștințe - 249 Euro

Vreau să particip
Prin remiterea acestui formular, sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate

Trainer

Marcela Dima


    Doctor în economie, conferențiar universitar, auditor, deținătoare a diplomei internationale DiplFR. Experiență de auditor și consultant privind implementarea în practică a IFRS în companii naționale și multinaționale. Peste 200 de articole publicate în revistele de profil pe teme de contabilitate: IFRS, SNC, fiscalitate și audit.


Ce spun participanții noștri

Clienții noștri

Contacte


Adresa: Chișinău, str. M.Varlaam 65, of.407


Telefon:  079 882 882


Email: hello@pro-active.md


09:00 - 18:00

Adresa

str. M.Varlaam 65, of.407