Standarde Internaționale

de Raportare Financiară

Locuri limitate.

Reușește să-ți rezervezi un loc la curs.

Formular de înregistrare


Program

Luni
20 Mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00 


Structura şi modul de prezentare a informaţiilor
• Noţiuni de Introducere în Standarde Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Aplicarea IFRS în Republica Moldova
• Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare
• IAS 1 - Prezentarea situţiilor afinanciare – Structura şi conţinutul situaţiilor
• IAS 8 - Politici contabile, modificări în estimările contabile şi erori
• IAS 27 - Situatii financiare individuale
• IAS 24 - Prezentarea informatiilor referitoare la tranzactiile cu partile afiliate

Marți
21 Mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00


Imobilizări și active circulante
• IAS 16 - Imobilizări corporale
• IAS 38 - Imobilizări necorporale
• IAS 36 - Deprecierea activelor

Miercuri
22  Mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00


Imobilizări și active circulante
• IAS 40 - Investiţii imobiliare
• IFRS 5 - Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţii întrerupte

Joi
23 Mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00


Structura şi modul de prezentare a informaţiilor
• IFRS 9 - Instrumente financiare
• IAS 2 - Stocuri

Vineri
24 Mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00


Recunoașterea veniturilor
• IFRS 15 - Venituri din contracte cu clienții

Luni
27 Mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00


• IFRS 15 - Venituri din contracte cu clienții - continuare: Aplicarea în practică a IFRS 15 (studii de caz); Aspecte fiscale – impactul în rezultatul fiscal al IFRS 15

Marți
28 Mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00


• IAS 21 - Efectele variației cursurilor de schimb valutar
• IFRIC 22 - Tranzacții valutare și contraprestații în avans

Miercuri
29 Mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00


• IAS 20 - Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale
• IAS 37 - Provizioane, datorii contingente si active contingente
• IAS 10 - Evenimente ulterioare perioadei de raportare
• IAS 23 - Costurile îndatorării

Joi
30 Mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00


• IFRS 16 - Contracte de leasing. Aplicarea în practică a IFRS 16 - studii de caz

Vineri
31 Mai 2019; Ora: 13.00 – 17.00


Aspecte privind situatiile financiare consolidate
• IFRS 10 - Situatii financiare consolidate
• IAS 28 - Investiţii în entităţi asociate si asocieri in participatie
• IFRS 12 - Prezentarea intereselor în alte entităţi

Formator 

Marcela Dima

Doctor in economie, conferentiar universitar, auditor, deținătoare a diplomei internaționale DiplFR.

Experiența ca auditor și consultant privind implementarea în practică a IFRS în companii naționale și multinaționale. Peste 200 de articole publicate în revistele de profil pe teme de contabilitate - IFRS, SNC, fiscalitate și audit.

Data

20 - 31 Mai

(luni-vineri)


Investiție

249 Euro

Contact

078693000
hello@pro-active.md