Raportarea financiară și fiscală în companiile IT

Domeniul IT este unul din cele mai favorizate și susținute în R.Moldova. Primul IT Park autohton creat pentru o perioadă de 10 ani are ca scop să atragă peste 400 de rezidenți, aceștia beneficiînd de facilități fiscale, și anume impozitul unic în mărime de 7%.

Formular de înregistrare

Prin remiterea acestui formular, sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate

Program

 1. Sistemul de impozitare a entităților din sectorul tehnologiilor informaționale.
  2. Întocmirea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale.
  3. Calculația costului de producere a soft-urilor, programelor și serviciilor web.
  4. Etapele întocmirii situațiilor financiare anuale.
  5. Reformarea Bilanțului.
  6. Corectarea erorilor comise la întocmirea situațiilor financiare.
  7. Declararea tranzacțiilor în numerar efectuate în folosul și de către persoanele fizice.
  8. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017 pusă în aplicare din 1 ianuarie 2019 și modificări și completări la SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”.

Rezultate

✔ contabilizezi corect costurile de producere a soft-urilor, programelor și serviciilor web;
✔ cunoști legătura dintre indicatorii situațiilor financiare;
✔ întocmești notă explicativă;
✔ declari corect tranzacțiilor în numerar efectuate în folosul și de către persoanele fizice.

Formator


Rodica Cușmăunsă

Conferențiar. univ. ASEM; Contabil șef Vulpe E SRL; contabil șef Competent - Grup SRL, Trainer PROACTIVE Consulting.

Data

22 Februarie

9:00 - 16:00

Investiție

1590 lei

Contact

078693000
contabil@pro-active.md