Expert în Impozite și Taxe

Curs practic

Curs intensiv și absolut practic de perfecționare a cunoştinţelor în domeniul contabilităţii.

Formular de înregistrare


Program

1. Caracteristica generală a sistemului de impozitare în RM:

- Taxa pe valoare adăugată
- Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată
- Impozitul pe venit al persoanelor fizice și juridice
- Alte tipuri de impozite și taxe

2. Întocmirea dărilor de seamă aferente impozitelor și taxelor (lunare, trimestriale si anuale).

Formator


Rodica Cușmăunsă

Conferențiar. univ. ASEM. Contabil Șef la Vulpe E SRL. Contabil Șef la Competent - Grup SRL. Trainer PROACTIVE Consulting.

Data

2, 3, 4 Aprilie (3 zile de curs)

14:00 - 18:00

Investiție

1890 Lei până la 26 Martie;
1990 Lei după 26 Martie