Contabilitatea operațiunilor Import - Export

Locuri limitate.

Reușește să-ți rezervezi un loc la curs.

Formular de înregistrare

Apăsând pe buton, dați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal

Program

1. Actele normative în vigoare, care reglementează activitatea de comerţ exterior şi subiecţii acesteia.
2. Contractul de vînzare-cumpărare internaţional şi condiţiile de livrare INCOTERMS.
3. Regimurile vamale aplicate în activitatea de comerţ exterior.
4. Documentele specifice operaţiunilor de export-import.
5. Contabilitatea operaţiunilor de export:
   
- contabilitatea exportului de mărfuri şi servicii pe cont propriu;
    - contabilitatea exportului de mărfuri în comision.
6. Contabilitatea operaţiunilor de import:
    - modul de calculare şi percepere a drepturilor de import;
    - contabilitatea importului de mărfuri pe cont propriu;
    - contabilitatea importului de mărfuri în comision;
    - contabilitatea importului de servicii si imobilizări necorporale.
7. Contabilitatea operaţiunilor combinate de comerţ exterior:
    - contabilitatea operaţiunilor de prelucrare în lohn (perfecţionare activă);
    - contabilitatea operaţiunilor de prelucrare în lohn (perfecţionare pasivă);
8. Modul calculării TVA aferentă restituirii și reflectarea acesteia în Declarația TVA.
9. Mecanismul efectuării controlului valutar al operaţiunilor de comerţ exterior.

Formator


Ecaterina Cechina

Director financiar S.A. Bucuria

Expert în domeniul financiar - contabil. Experiență de 21 ani în predare și 21 ani de activitate practică, inclusiv 8 ani director financiar și 9 ani contabil șef. Dr. conf.univ. ASEM.

Data

Ianuarie

Investiție

2790 lei 

*Clienții fideli beneficieză de reducere 5%