Contabilitatea operațiunilor de Export-Import.


Locuri limitate.

Reușește să-ți rezervezi un loc la curs.

Formular de înregistrare

Program

1. Actele normative în vigoare, care reglementează activitatea de comerţ exterior şi subiecţii acesteia;
2. Contractul de vînzare-cumpărare internaţional şi condiţiile de livrare INCOTERMS;
3. Regimurile vamale aplicate în activitatea de comerţ exterior;
4. Documentele specifice operaţiunilor de export-import;
5. Contabilitatea operaţiunilor de export:
5.1. Contabilitatea exportului de mărfuri şi servicii pe cont propriu;
5.2. Contabilitatea exportului de mărfuri în comision;
6. Contabilitatea operaţiunilor de import:
6.1. Modul de calculare şi percepere a drepturilor de import;
6.2. Contabilitatea importului de mărfuri pe cont propriu;
6.3. Contabilitatea importului de mărfuri în comision;
6.4. Contabilitatea importului de servicii si imobilizări necorporale;
7. Contabilitatea operaţiunilor combinate de comerţ exterior:
7.1. Contabilitatea operaţiunilor de prelucrare în lohn (perfecţionare activă);
7.2. Contabilitatea operaţiunilor de prelucrare în lohn (perfecţionare pasivă);
8. Modalitatea calculării TVA aferentă restituirii și reflectarea acesteia în Declarația TVA;
9. Mecanismul efectuării controlului valutar al operaţiunilor de comerţ exterior;

Formator


Ecaterina Cechina

Director financiar S.A. Bucuria. Expert în domeniul financiar - contabil. Experiență de 21 ani în predare și 21 ani de activitate practică, inclusiv 8 ani director financiar și 9 ani contabil șef. Dr. conf.univ. ASEM.

Data

5 - 14 Noiembrie 
17:30 – 21:00

Investiție

2490 lei până pe 29 Octombrie

2790 lei din 30 Octombrie

*Clienții fideli beneficieză de reducere 5%