Contabilitatea în organizații necomerciale

Vă invităm să aflați despre particularitățile ținerii evidenței contabile în organizațiile necomerciale și să aflați despre principalele aspecte teoretice şi practice privind contabilitatea tranzacţiilor în organizaţiile necomerciale şi a modului de prezentare a informaţiilor aferente în situaţiile financiare.

SCOP

Cu noi vei învăța cum poți să gestionezi mai eficient activele și pasivele, să întocmești dări de seamă și fii liniștit/ă că totul merge ca pe roate, deoarece vei găsi răspunsuri la întrebările ce apar în activitatea de zi cu zi.

PROGRAM

1. Caracteristica generală a noilor indicații metodice privind particularitățile contabilității în ONG.
2. Politicile contabile și planul de conturi de lucru ale ONG.
3. Contabilitatea mijloacelor cu destinație specială.
4. Particularitățile contabilității:
• mijloacelor nepredestinate;
• contribuțiilor fondatorilor și membrilor ONG;
• fondurilor ONG;
• altor venituri și cheltuieli;
• veniturilor și cheltuielilor aferente mijloacelor cu destinație specială;
• imobilizărilor necorporale și corporale;
• stocurilor și altor active circulante
5. Conținutul de bază și modul de întocmire a noilor formulare de situații financiare ale ONG.

Data

27 Noiembrie 2018,
ora ora 09:00 - 16:00

Investiție

1590 Lei

Contact

078693000
contabil@pro-active.md

Aplica acum

TOP