Evidența contabilă și raportarea către SFS a companiilor ONG

Pentru că evidența contabilității în organizațiile comerciale este specifică și apar mereu întrebări, ne-am gândit să rezolvăm problema contabililor din acest domeniu și anume invitându-i la seminarul practic „Evidența contabilă și raportarea către SFS a companiilor ONG”

SCOP

Cu noi vei învăța cum poți să gestionezi mai eficient activele și pasivele, să întocmești dări de seamă și fii liniștit/ă că totul merge ca pe roate, deoarece vei găsi răspunsuri la întrebările ce apar în activitatea de zi cu zi.

PROGRAM

Evidența contabilă:

 1. Caracteristica generală a noilor indicații metodice privind particularitățile contabilității în ONG.
 2. Politicile contabile și planul de conturi de lucru ale ONG.
 3. Contabilitatea mijloacelor cu destinație specială.
 4. Particularitățile contabilității:
  • mijloacelor nepredestinate;
  • contribuțiilor fondatorilor și membrilor ONG;
  • fondurilor ONG;
  • altor venituri și cheltuieli;
  • veniturilor și cheltuielilor aferente mijloacelor cu destinație specială;
  • imobilizărilor necorporale și corporale;
  • stocurilor și altor active circulante
 5. Conținutul de bază și modul de întocmire a noilor formulare de situații financiare ale ONG.

Dări de seamă:

 1. Particularitățile calculării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și
  a contribuțiilor sociale pentru anul 2018. Modul de completare a Dării de seama (Forma IPC18)
 2. Declarația privind impozitul pe venit ONG -17
 3. Facilităţi fiscale pentru ONG-uri, aferente impozitului pe venit (pe profit)
 4. Obţinerea dreptului la scutire de la plata impozitului pe venit
 5. Consecinţele nerespectării cerinţelor pentru obţinerea dreptului de scutire de plata impozitului pe venit
 6. Impozitarea venitului obţinut din activităţi economice, care reiese din scopurile statutare
 7. Impozitarea venitului obţinut din activităţi economice, care nu reiese din scopurile statutare
 8. Impozitarea venitului la beneficiarii grantului acordat de fundaţiile necomerciale în scopul realizării unor proiecte de utilitate publică
 9. Impozitarea venitului obţinut în urma fluctuaţiei cursului valutar (venit din diferenţele de curs)
 10. Procedura generală de prezentare şi întocmire a Declaraţiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit
 11. Calcularea uzurii în scopuri fiscale a mijloacelor fixe (imobilizărilor corporale) procurate (create) din contul venitului obţinut din activităţi economice statutare în cazul în care ONG-ul este scutită de plata impozitului pe venit
 12. Impozitarea cetăţeanului străin (cu drept de şedere temporară în Republica Moldova), angajat în baza contractului individual de muncă

Data

26, 27 Iulie

Durata

26 Iulie 09:00 – 15:00
27 Iulie 09:00 - 13:00

Investiție

1590 lei până la 12 Iulie
1790 lei după 12 Iulie

Contact

contabil@pro-active.md
078639000

Aplica acum

TOP