Dările de seamă în organizații necomerciale (ONG)

Ce înveți la seminar?

 •  Particularitățile calculării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și
  a contribuțiilor sociale pentru anul 2018. Modul de completare a Dării de seama (Forma IPC18).
 • Declarația privind impozitul pe venit ONG -17
 • Facilităţi fiscale pentru ONG-uri, aferente impozitului pe venit (pe profit)
 • Obţinerea dreptului la scutire de la plata impozitului pe venit
 • Consecinţele nerespectării cerinţelor pentru obţinerea dreptului de scutire de plata impozitului pe venit
 • Impozitarea venitului obţinut din activităţi economice, care reiese din scopurile statutare
 • Impozitarea venitului obţinut din activităţi economice, care nu reiese din scopurile statutare
 • Impozitarea venitului la beneficiarii grantului acordat de fundaţiile necomerciale în scopul realizării unor proiecte de utilitate publică
 • Impozitarea venitului obţinut în urma fluctuaţiei cursului valutar (venit din diferenţele de curs)
 • Procedura generală de prezentare şi întocmire a Declaraţiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit
 • Calcularea uzurii în scopuri fiscale a mijloacelor fixe (imobilizărilor corporale) procurate (create) din contul venitului obţinut din activităţi economice statutare în cazul în care ONG-ul este scutită de plata impozitului pe venit
 • Impozitarea cetăţeanului străin (cu drept de şedere temporară în Republica Moldova), angajat în baza contractului individual de muncă

Data

6 Martie 2018 9.00- 14.00

Investiție

790 lei, până la data de 27 februarie,
890 lei, după data de 27 februarie

Contact

hello@pro-active.md
079882882

Aplica acum

TOP