Magazin Proactive 🏪

Aici poți achiziționa cursurile și seminarele noastre!

Alege instruirea de care ai nevoie și bucură-te de înregistrarea video și de suportul teoretic de la formator.


Cursuri înregistrateCurs practic

Bazele Contabilității


Curs de perfecționare 

Contabil Expert


Curs 

Finanțe Personale


Curs practic Contabilitate + Resurse umane + Inspecția muncii


Microsoft Excel

 Nivel începător


Curs practic ”1C: Contabilitate, Versiunea 

8.3”


Business Excel

Nivel avansat


Curs Contabilitatea în ONC

SEMINARE înregistrate


 

Închiderea anului 2020: amortizarea în scopuri fiscale& VEN 12 și Situațiile financiare


Controlul de stat în sectorul public


Amortizarea mijloacelor fixe. Noua metodă de evidență și calcul


Contabilizarea drepturilor salariale. Dări de seamă


Totalizarea anului în ONC

Politici contabile pentru 2021


Contabilitatea și Raportarea TVA


Politici Contabile 2021


Contabilizarea carburanților, anvelopelor și acumulatoarelor. Foi de parcurs


Contabilitatea pentru rezidenții parcurilor IT


Начисление и учёт заработной платы. Отчёты


Представление Декларации за 2020 год + Амортизация Основных Средств в налоговых целях


Порядок учета и начисления амортизации основных средств в целях налогообложения